Vítejte na webu eTwinning.cz

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná Národní podpůrná střediska. V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který je jedinou organizací oprávněnou šířit informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytovat poradenství a realizovat informační a metodické semináře a konference.

 

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové m
Continue Reading →

Nebojme se strašidel – výtvarná soutěž pro děti pořádaná Českým rozhlasem

Český rozhlas pořádá 18. ročník mezinárodní soutěže pro děti „Malujeme po síti“.  Soutěž je určena pro děti ve věku 5 – 15 let a mohou se jí zúčastnit jak jednotlivci, tak i školy a jiné instituce. Téma letošního ročníku je „Nebojme se strašidel”, děti mohou posílat obrázky a další vý
Continue Reading →

Zapojte se do celoevropského výzkumu v rámci eInclusion

Organizace Telecentre Europe provádí v současné době rozsáhlý výzkum o činnosti organizací poskytujících školení a podporou uživatelských znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením – např. lidé zaměstnaní v upadajících v
Continue Reading →

Metodický seminář pro pokročilé

V pořadí třetí úroveň semináře aktivity eTwinning, zaměřená na dovednosti s počítačem či tabletem v projektech. Ukážeme si, jak na několik kliknutí myši vyrobit koláž z fotek, či rozpohybujeme vaše digitální záznamy a jednoduše je vystavíme online. Zadumáme se nad sdílením souborů a u
Continue Reading →

Máte nápad na eTw projekt a hledáte partnera? Pošlete svůj nápad na veletrh BETT!

Dobrý den všem eTwinnerům, máte nápad na eTwinningový projekt a hledáte pro něj partnerskou školu? Pošlete ho do Londýna na BETT! Národní podpůrná střediska pro eTwinning se v tomto týdnu zúčastní veletrhu BETT o ICT ve vzdělávání v Londýně. Na stánku aktivity eTwinning bude umístěna
Continue Reading →