Projekt Scientix


Scientix je evropský projekt, který se zaměřuje na podporu vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd a technických oborů. Na portálu projektu (www.scientix.eu) naleznou učitelé volně dostupné výukové materiály a možnosti pro svůj další profesní rozvoj (webináře, semináře, online kurzy, apod.). Scientix také nabízí projektovým koordinátorům možnost zveřejnit své výstupy z národních či evropských projektů a slouží jako platforma pro výměnu zkušeností a dobré praxe mezi učiteli, představiteli školství a vědeckými pracovníky.

Scientix funguje již od roku 2009 a za tu dobu se podařilo vybudovat rozsáhlou komunitu pro přírodovědné vzdělávání v Evropě. Společně, bezplatně, otevřeně a inovativně by tedy mohly být ve zkratce základní principy, na kterých je projekt Scientix postaven.

Mezi hlavní přínosy projektu Scientix patří:

  1. volně dostupné výukové materiály a další zdroje

Na stránkách projektu je k dispozici přes 1 500 výukových materiálů (viz záložka Resources v hlavním menu) a informace o více než 500 projektech, které jsou nebo byly v Evropě realizovány (viz záložka Projects v hlavním menu). Jedná se často o projekty, jejichž témata jsou velmi aktuální (např. jak začlenit nanotechnologie do školní výuky) nebo inovativně zpracovaná (např. motivace žáků prostřednictvím vědeckého vysvětlení kouzel). Každý zveřejněný projekt je stručně popsán a obsahuje odkaz na vlastní webové stránky. Ve skutečnosti jsou tak na jednom portálu shromážděny informace o obrovském množství užitečných a podnětných projektech.

Tip pro učitele: Všechny výukové materiály, které jsou zveřejněny pod záložkou Resources, si můžete zobrazit a využít zcela bezplatně. S ohledem na charakter materiálu je obvykle také možné si materiál volně stáhnout a vytisknout (z pochopitelných důvodů nelze např. v případě animací). U těchto materiálů lze také požádat o překlad (viz bod 2).

  1. možnost získat překlad výukových materiálů do českého jazyka

Ohromnou výhodou projektu Scientix je fakt, že je možné bezplatně požádat o překlad libovolné výukového materiálu do češtiny nebo dalších evropských jazyků. V současné době je tak na portálu k dispozici více než 140 výukových materiálů přímo v češtině. Pokud tedy na portálu natrefíte na zajímavý pracovní list, metodiku pro učitele nebo jiný užitečný materiál, který prozatím není v jazykové verzi, kterou potřebujete, neváhejte o překlad požádat! Tuto možnost lze využít nejen pro překlad do češtiny, ale také např. v případě, že realizujete projekt se zahraniční partnerskou školou. Každá škola může díky tomu mít k dispozici verzi ve svém rodném jazyce.

Podmínky pro vyhotovení překladu: O překlad musí požádat minimálně tři uživatelé, kteří jsou na portálu Scientix zaregistrovaní (registrace je jednoduchá a bezplatná) a výukový materiál musí možnost překladu umožňovat (např. z hlediska formátu nebo licenčních oprávnění).

  1. příležitost zveřejnit výstupy z národních či evropských projektů

Projekt Scientix reaguje na situaci, kdy na národní i evropské úrovni vzniká řada zajímavých projektů s užitečnými výstupy, které ovšem mají pouze omezený okruh uživatelů. Projekty, které jsou financované z veřejných zdrojů, mohou zveřejnit své volně dostupné výstupy (např. metodiky, výukové materiály) na portálu Scientix a tím zvýšit celkovou publicitu.

Tip pro projektové koordinátory: Obraťte se na nás, rádi Vám sdělíme podrobnější informace a s uveřejněním pomůžeme. Projekty, které jsou na portálu Scientix publikované, mají možnost zúčastnit se networkingových akcí a seminářů a prezentovat na nich svůj projekt učitelům nebo představitelům školství na národní či evropské úrovni.

  1. kontakt na aktivní a nadšené učitele z celé Evropy

Na národní i evropské úrovni probíhají bezplatné semináře, konference a další aktivity, na kterých je možné dozvědět se více o samotném projektu Scientix a získat užitečné tipy, jak obohatit výuku matematiky a přírodních věd na školách. Zároveň je to skvělá příležitost jak se seznámit s podobně naladěnými, aktivními učiteli a sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat.

Kde získat informace o akcích: Sledujte aktuality na portálu Scientix (www.scientix.eu) a informační stránky v češtině (www.dzs.cz/eun/scientix).

  1. online kurzy a webináře

Na portálu Scientix jsou dostupné krátké online kurzy pro profesní rozvoj učitelů (viz záložka Scientix Moodle na hlavní straně) zaměřené jak na přírodní vědy (např. nanotechnologie, radioaktivita), tak i na digitální technologie (využití 3D tisku ve výuce, rozšířená realita, programování robotů, apod.). Některé z těchto kurzů jsou k dispozici také v českém jazyce.  Scientix se také podílel na přípravě masivního otevřeného online kurzu s názvem Opening Minds to STEM Careers, který je volně dostupný na portálu European Schoolnet Academy (www.europeanschoolnetacademy.eu/web/opening-minds-to-stem-careers). V rámci projektu Scientix se také pravidelně pořádají webináře na národní i evropské úrovni.

Co znamenají zkratky STEM a MOOC: Zkratkou STEM se v angličtině označují přírodovědné a technické obory (science, technology, engineering and maths), tedy oblasti, na které se zaměřuje projekt Scientix. MOOC označuje masivní otevřené online kurzy, tj. online kurzy, které jsou otevřené širokému okruhu (až stovkám) zájemců. Přímo pro potřeby učitelů jsou připravovány bezplatné kurzy v rámci European Schoolnet Academy (www.europeanschoolnetacademy.eu), a to na nejrůznější témata související se vzděláváním (zvyšování digitálních kompetencí, astronomie, programování na 1. stupni, atd.).

Projekt Scientix je koordinován sdružením European Schoolnet (EUN), což je síť pověřených národních agentur a ministerstev školství, která má za cíl podporovat inovativní způsoby výuky. Česká republika je zastoupena v tomto sdružení Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Scientix je financován z programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace EU (Grantová dohoda č. 730009).

Kontaktní osoba: Lucie Nováková, lucie.novakova(at)dzs.cz / euncr(at)dzs.cz, 221 850 306.

Stránky projektu Scientix: www.scientix.eu

Facebook: www.facebook.com/CZEUN

Twitter: twitter.com/eTwinningEUN_CZ nebo hashtag #scientixcz