Národní certifikát kvality (eTwinning Quality Label)


Národní certifikáty kvality v rámci eTwinningu jsou udělovány učitelům za realizaci vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

Máte ve svém eTwinningovém projektu společné cíle a jednotný plán?
Projekt jste už ukončili nebo probíhá jeho závěrečná fáze?
Zapojili jste se vy i vaši žáci do všech projektových aktivit?
Připravili jste společně s partnery aktivity postavené na spolupráci?
Nezapomněli jste při práci na bezpečnost na internetu a autorská práva?

Pokud jste na všech pět otázek odpověděli ANO, není důvod nezažádat o národní certifikát kvality. V České republice se žádosti hodnotí jednou ročně. Je možné je podat do 26. 5. (včetně).

Žádosti jsou hodnoceny podle mezinárodně předem stanovených mezinárodních kritérií. Projít si je můžete v sekci Jak na kvalitní eTwinningový projekt.

Jak podat žádost?

Přihlaste se na pracovní plochu eTwinning Live
Jděte do sekce „Projekty“.
Vyhledejte příslušný projekt a v menu pro administraci projektu (světle oranžový panel) klikněte na „Zažádat o certifikát kvality“.
Vyplňte do všech rámečků požadované informace a svoji práci doložte.
Uvedené kroky můžete provést u všech svých projektů, o nichž se domníváte, že by měly certifikát kvality získat.

Upozornění: V případě, že jste realizovali více projektů a podáte více žádostí, Národní podpůrné středisko vezme v potaz a zhodnotí pouze první 4 projekty, které v daném roce přihlásíte. Vybírejte proto pečlivě a zvolte projekty, které si podle vás certifikát kvality zaslouží.

Užitečné rady

O stránkách projektu, které nejsou viditelné, uveďte více informací, viditelnou práci si hodnotitelé prohlédnou v prostředí TwinSpace.
Certifikát kvality je udělován učitelům a jde o osobní ocenění. I když pracujete s dalšími kolegy ze školy, o certifikát kvality žádá každý samostatně a uvádí, jak konkrétně se na projektu podílel. Certifikát kvality získávají ti, kdo se zapojili aktivně a jejich činnost v projektových aktivitách je zřejmá. 

Proč žádost podat?

Učitelé a školy získají konkrétní ocenění za své eTwinningové aktivity, resp. zpětnou vazbu na svou práci. Žáci jsou motivováni, aby se i nadále zapojovali a pracovali na eTwinningových aktivitách, jde o konkrétní způsob, jak ocenit jejich úsilí.
Pokud učitel získá národní certifikát kvality, žáci získají certifikát žákovský. Veřejně je takto potvrzeno, že škola je otevřená evropské spolupráci a usiluje o její kvalitu.

Kdo certifikát kvality uděluje?

Certifikát udělují národní podpůrná střediska působící v jednotlivých zemích. V některých státech je udělují v průběhu celého roku, v jiných jsou však stanoveny termíny pro podávání žádostí. V České republice se žádosti hodnotí jednou ročně.

Jakmile národní podpůrné středisko žádost schválí (nebo zamítne), budete o tom informováni.

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se eTwinningu, určitě se na nás obraťte, rádi vám poradíme.

Převzato z www.etwinning.net, redakčně upraveno