Vážení eTwinneři,

velmi si vážíme  Vašeho zapojení do aktivity eTwinning a spolupráce mezi Vámi a Domem zahraniční spolupráce (DZS), jehož součástí je i Národní podpůrné středisko pro eTwinning. Vzhledem  k tomu, že chceme, aby spolupráce byla ku prospěchu obou stran i nadále a zároveň v souladu s platnou legislativou, dovolujeme si Vám zaslat tento informační e-mail týkající se zpracovávání osobních údajů.

V DZS jsme si plně vědomi významu ochrany osobních údajů, které v současné době chráníme podle zákona č .101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Nadále budeme v této činnosti pokračovat v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které nabyde účinnosti dne 25. května 2018.

Zásady zpracování osobních údajů v DZS naleznete zde. Informaci o zpracování osobních údajů v aktivitě eTwinning naleznete zde.

Problematika implementace Obecného nařízení byla komunikována i ze strany Evropské komise, která na základě analýzy konstatovala, že soulad s Obecným nařízením vychází z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (jehož součástí je i aktivita eTwinning) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=CS a dále ze smlouvy uzavřené mezi Evropskou komisí a DZS .

V souvislosti s implementací Obecného nařízení GDPR v sektoru vzdělávání si Vám dovolujeme doporučit sledovat také stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kde se můžete seznámit s metodikou a řadou dalších podrobných informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-pro-skoly-prakticky-navod-k-gdpr?highlightWords=gdp

V případě potřeby cokoliv upřesnit se neváhejte s dotazem obrátit na pracovníky Národního podpůrného střediska pro eTwinning na emailové adrese etwinning@dzs.cz.