European Schoolnet Academy


Chcete se zapojit do dalšího vzdělávání učitelů s evropským rozměrem, ale nechcete kvůli tomu cestovat nikam daleko? Zapište si bezplatný online kurz EUN Academy!

European Schoolnet Academy je iniciativa evropského sdružení European Schoolnet, která učitelům a dalším zájemcům o vzdělávání nabízí možnost bezplatně se zapojit do masivních otevřených online kurzů (MOOC, massive open online courses). Cílem těchto kurzů je seznámit učitele s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit různé aplikace a nástroje, které mohou ve výuce využít. Nedílnou součástí kurzů bývá možnost diskuse s kolegy a vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe, neboť masivní otevřené online kurzy jsou otevřené širokému okruhu (až stovkám) zájemců.

Každý kurz se skládá z jednotlivých modulů, tj. tematických celků, které jsou zpravidla postupně otevírány v týdenních intervalech. Na konci modulu obvykle účastníci vyplní krátký test nebo zveřejní ukázkovou aktivitu, kterou na základě kurzu připravili. Po úspěšném dokončení kurzu získají účastníci elektronický certifikát. Zapojit se do kurzu je možné bezplatně, a to i po zahájení kurzu. Vyžadováno je pouze vhodné zařízení (tablet, počítač), připojení k internetu a pasivní znalost angličtiny.

K hlavním tématům kurzů patří využití digitálních technologií ve vzdělávání (např. výuka programování na prvním stupni, zapojování digitálních her do výuky) a badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodních věd. Všechny materiály bývají volně dostupné i po ukončení kurzu.

Sdružení European Schoolnet (EUN) je síť pověřených národních agentur a ministerstev školství, která má za cíl podporovat inovativní způsoby výuky. Česká republika je zastoupena v tomto sdružení Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

Kontaktní osoba: Lucie Nováková, lucie.novakova(at)dzs.cz / euncr(at)dzs.cz, 221 850 306.

Stránky European Schoolnet Academy: www.europeanschoolnetacademy.eu