Metodické semináře


Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou pro učitele zdarma. Časové rozmezí seminářů je od 9,00 do 16,00.

Registrační formulář pro metodické semináře naleznete zde.

DatumSeminářMísto
28.9.2019Metodický seminář pro začátečníkyZákladní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II
16.10.2019Metodický seminář pro začátečníkyDZS Praha
19.10.2019Metodický seminář pro začátečníkySŠT Přerov, Kouřílkova 8
19.10.2019Metodický seminář pro začátečníkyZákladní škola, Most, Okružní 1235, Most
19.10.2019Metodický seminář pro začátečníkyBiskupské gymnázium, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3
1.11.2019Metodický seminář pro začátečníkyGymnázium Hladnov, Hladnovská 35, Ostrava
1.11.2019Metodický seminář pro začátečníkySSS Brno, Hybešova, Brno
8.11.2019Metodický seminář pro začátečníkyKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
9.11.2019Metodický seminář pro začátečníkyZákladní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II
9.11.2019Metodický seminář pro začátečníky pro MŠDZS Praha
9.11.2019Metodický seminář pro pokročiléZákladní škola, Most, Okružní 1235, Most
9.11.2019Metodický seminář pro pokročiléBiskupské gymnázium, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3
16.11.2019Metodický seminář pro pokročiléSŠT Přerov, Kouřílkova 8, Přerov
20.11.2019Metodický seminář pro pokročiléDZS Praha
23.11.2019Metodický seminář pro pokročilé pro MŠDZS Praha
30.11.2019Metodický seminář pro pokročiléGymnázium Hladnov, Hladnovská 35
2.12.2019Metodický seminář pro pokročiléSSS Brno, Hybešova, Brno
6.12.2019Metodický seminář pro pokročiléKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
21.10.2019 a 11.11.2019Metodický seminář pro pokročilé
- rozdělen na dva bloky
(od 14:00, délka trvání bloku je čtyři hodiny)
Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II

Náplň semináře eTwinning pro začátečníky

Začínáme s projektovou výukou, základy mezinárodní spolupráce škol

Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning a seznámí se i s prostředím virtuální třídy Twinspace. Seminář je doplněn prezentací úspěšných projektů eTwinning. Účastníci se dozvědí základní metodická pravidla řízení projektu eTwinning, principy projektového vyučování, bezpečnosti na internetu v on-line projektech a další.

Náplň semináře eTwinning pro pokročilé

Další možnosti evropské spolupráce a pokročilá projektová výuka pro zkušenější učitele

Na semináři se účastníci naučí využívat pracovního prostředí TwinSpace a pracovat s vybranými ICT nástroji (např. práce s fotkou, blog, podcasting, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých webových stránek a jiné), které lze v mezinárodním projektu využít. Obsahem semináře jsou následující témata: bezpečnost na internetu, praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), evaluace a diseminace výsledků projektu.