eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná Národní podpůrná střediska. V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který je jedinou organizací oprávněnou šířit informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytovat poradenství a realizovat informační a metodické semináře a konference.

Metodické semináře


Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou pro učitele zdarma. Časové rozmezí seminářů je od 9,00 do 16,00.

Seznam metodických seminářů je postupně aktualizován. Další semináře vám opět nabídneme v novém školním roce 2017/2018.

Aktuálně můžete využít možnost uspořádání semináře na míru přímo na vaší škole.

Termíny seminářůNázev seminářeMísto konáníRegistrace
16. 2. 2018eTwinning pro začátečníkyKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33ZDE
16. 3. 2018eTwinning pro pokročiléKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33ZDE

Náplň semináře eTwinning pro začátečníky

Začínáme s projektovou výukou, základy mezinárodní spolupráce škol

Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning a seznámí se i s prostředím virtuální třídy Twinspace. Seminář je doplněn prezentací úspěšných projektů eTwinning. Účastníci se dozvědí základní metodická pravidla řízení projektu eTwinning, principy projektového vyučování, bezpečnosti na internetu v on-line projektech a další.

Náplň semináře eTwinning pro pokročilé

Další možnosti evropské spolupráce a pokročilá projektová výuka pro zkušenější učitele

Na semináři se účastníci naučí využívat pracovního prostředí TwinSpace a pracovat s vybranými ICT nástroji (např. práce s fotkou, blog, podcasting, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých webových stránek a jiné), které lze v mezinárodním projektu využít. Obsahem semináře jsou následující témata: bezpečnost na internetu, praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), evaluace a diseminace výsledků projektu.

Webináře eTwinning

Národní podpůrné středisko nabízí zájemcům on-line semináře, ve kterých se naučí pracovat v mezinárodních projektech on-line. Webináře jsou určeny učitelům, kteří se nemohou účastnit osobních školení, nebo si chtějí z klidu domova osvěžit některé projektové dovednosti. K setkání využíváme on-line nástroj Adobe Connect, k připojení Vám stačí sluchátka a příp. mikrofon. Před setkáním je účastníkům zaslán odkaz, pomocí kterého se dostanou do virtuální konferenční místnosti.

Více informací zde.

Akreditovaný e-learningový kurz

Na konci října bude zahájen další akreditovaný šestitýdenní e-learningový kurz eTwinning pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích.

Uvažujete o práci na mezinárodním projektu s využitím programu eTwinning ve výuce a nemáte možnost či čas absolvovat prezenční seminář? Chcete si vyzkoušet mezinárodní projekt eTwinning „nanečisto“? Využijte příležitost pracovat v prostředí Twinspace z domova. Právě pro Vás je tu další šestitýdenní kurz  pořádaný  ve spolupráci se slovenskými partnery.

  • zkušení lektoři Vás provedou projektem krok za krokem
  • najdete si slovenského či českého partnera
  • naučíte se pracovat ve virtuální třídě Twinspace, vkládat dokumenty, fotografie i videa a používat nové ICT nástroje ke zpracování výstupů v mezinárodním projektu

Kurz bylzahájen dne 30. 10. 2017. Do nového běhu kurzu se bude možno registrovat na začátku roku 2018.

Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Kurz je pro učitele ZDARMA.