Metodické semináře


Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou pro učitele zdarma. Časové rozmezí seminářů je od 9,00 do 16,00.

Registrační formulář pro metodické semináře naleznete zde.

Pokud seminář v registračním seznamu nenaleznete, znamená to, že kapacita účastníků byla vyčerpána. Nabídka  seminářů na 1. pololetí roku 2020 bude průběžně doplňována.  

datumseminářmísto
22. 1. 2020Metodický seminář pro začátečníkySSS Brno, Hybešova
25. 1. 2020Metodický seminář pro začátečníkyZákladní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II
4. 2. 2020Metodický seminář pro začátečníkyDZS Praha
6. 2. 2020Metodický seminář pro pokročiléDZS Praha
14. 2. 2020Metodický seminář pro začátečníkyKÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
15. 2. 2020Metodický seminář pro začátečníkySŠT Přerov, Kouřílkova 8
22. 2. 2020Metodický seminář pro začátečníkyOstrava, Gymnázium Hladnov, Hladnovská 35
3. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléDZS Praha
7. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléOstrava, KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
14. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléSŠT Přerov, Kouřílkova 8 - ZRUŠENO
14. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléZŠ Václava Havla, Na Valech 45, Poděbrady - ZRUŠENO
18. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléSSS Brno, Hybešova - ZRUŠENO
21. 3. 2020Metodický seminář pro začátečníkySPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice, Karla IV. - ZRUŠENO
21. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléMost, ZŠ Okružní 1235 - ZRUŠENO
27. 3. 2020Metodický seminář pro pokročiléKÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava - ZRUŠENO
4. 4. 2020Metodický seminář pro pokročiléSPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice, Karla IV.
15. 4. 2020Metodický seminář pro pokročiléSSS Brno, Hybešova
28. 4. 2020Metodický seminář pro začátečníkyDZS Praha
11. 5. 2020Metodický seminář pro pokročiléDZS Praha

Náplň semináře eTwinning pro začátečníky

Začínáme s projektovou výukou, základy mezinárodní spolupráce škol

Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu www.etwinning.net. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli a jak vyhledat partnera pro projekt eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšných projektů eTwinning, účastníci tak i lehce nahlédnou do prostředí virtuální třídy TwinSpace. Součástí programu metodického semináře pro začátečníky jsou také základní metodická pravidla řízení projektu eTwinning, principy projektového vyučování a zásady bezpečnosti na internetu v on-line projektech.

Náplň semináře eTwinning pro pokročilé

Evropská spolupráce a projektová výuka

Na semináři se účastníci naučí orientovat a prakticky využívat prostředí virtuální třídy TwinSpace a pracovat s vybranými on-line ICT nástroji, které lze v mezinárodním projektu využít. Součástí programu metodického semináře pro pokročilé jsou také praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), hodnocení a šíření výstupů projektu.