Metodické semináře


Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících děti, žáky a studenty ve věku 3-19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím digitálních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou pro učitele zdarma. Časové rozmezí seminářů je od 9,00 do 16,00.

Registrační formulář pro metodické semináře naleznete zde.

Pokud seminář v registračním seznamu nenaleznete, znamená to, že kapacita účastníků byla vyčerpána. Nabídka  seminářů na 2. pololetí roku 2020 bude průběžně doplňována.  

datumseminářmísto
23. 10. 2020 Metodický seminář pro začátečníkyKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
27. 11. 2020 Metodický seminář pro pokročiléKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Náplň semináře eTwinning pro začátečníky

Začínáme s projektovou výukou, základy mezinárodní spolupráce škol

Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu www.etwinning.net. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli a jak vyhledat partnera pro projekt eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšných projektů eTwinning, účastníci tak i lehce nahlédnou do prostředí virtuální třídy TwinSpace. Součástí programu metodického semináře pro začátečníky jsou také základní metodická pravidla řízení projektu eTwinning, principy projektového vyučování a zásady bezpečnosti na internetu v on-line projektech.

Náplň semináře eTwinning pro pokročilé

Evropská spolupráce a projektová výuka

Na semináři se účastníci naučí orientovat a prakticky využívat prostředí virtuální třídy TwinSpace a pracovat s vybranými on-line ICT nástroji, které lze v mezinárodním projektu využít. Součástí programu metodického semináře pro pokročilé jsou také praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), hodnocení a šíření výstupů projektu.