Jak na kvalitní eTwinningový projekt


Národní podpůrná střediska pro eTwinning každoročně udělují nejlepším realizovaným projektům v uplynulém školním roce národní certifikát kvality.

Certifikáty udělují hodnotitelé na základě mezinárodně předem stanovených kritérií. Právě tato kritéria můžete využít jako praktický návod, podle kterého realizovat kvalitní eTwinningový projekt, tj. projekt skutečně přínosný pro vás i pro vaše žáky.  

Kompletní infografiku v pdf si můžete stáhnout tady.

Podrobněji se metodice mezinárodních on-line vzdělávacích projektů věnujeme na metodických seminářích nebo v e-learningovém kurzu Metodika mezinárodních projektů eTwinning.

Pedagogická inovace
Projekt má originální téma.
Organizátoři využívají různé metodické postupy.
Hlavní roli hrají žáci, projekt se opírá o jejich individuální vlastnosti a dovednosti.
Žáci komunikují s partnery a spolupracují různými způsoby, mezi něž patří např. shromažďování informací, řešení problémů, výzkum či porovnávání.
Žáci vstupují do různých rolí, stávají se např. malíři, novináři, vědci, herci apod.
Žáci se učí pracovat s chybou – výstupy projektu nemusí být dokonalé a bez chyb.
Začlenění do vzdělávacího plánu
Projekt je začleněn do školního vzdělávacího plánu a do osnov.
Většina práce na projektu se odehrává během vyučování.
Začlenění projektu do vzdělávacího plánu je dobře zřejmé.
Žáci si prací na projektu rozvíjejí dovednosti a kompetence.
Žáci pracují ve TwinSpace v mezinárodních skupinách.
Učitel vysvětlil a zdokumentoval pedagogický rámec projektu.
Spolupráce partnerských škol
Spolupráce neznamená pouhou komunikaci partnerů – partneři tvoří společné výstupy.
Příklad: Pokud vytvoříte prezentaci školy, kterou si nikdo nepřečte, nemá práce žádný mezinárodní rozměr. Prezentaci můžete doplnit o kvíz nebo doplňovačku, která bude žáky bavit.
Partnerské školy spolupracují na realizaci společných aktivit.
Virtuální třída TwinSpace není úložiště materiálů, ale aktivní výukové prostředí.
Partneři nejsou pouhými příjemci informací.
Výsledkem společných aktivit je „hmatatelný“ výstup (např. e-kniha, video, interaktivní mapa apod.).
Využití digitálních technologií
Digitální technologie pomáhají partnerům dosáhnout pedagogických cílů (množství a náročnost použitých aplikací není rozhodující).
Nástroje umožňují partnerům lepší vzájemnou spolupráci.
Výstupy, přínos a dokumentace
Zveřejnění výstupů on-line (v TwinSpace).
Dokumentace všech fází projektu, a to včetně plánování, popisu aktivit, evaluace a zpětné vazby.
Zhodnocení a zveřejnění toho, jaký dopad měl projekt na účastníky – žáky i učitele, tj. zjistit, zda projekt splnil své cíle a vaše očekávání.
Šíření informací o projektu a jeho výstupech – o realizaci eTwinningového projektu by škola určitě měla informovat na svých webových stránkách, kde si projektové výstupy mohou prohlédnout rodiče i široká veřejnost.

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se realizace projektů eTwinning, určitě se na nás obraťte, rádi vám poradíme.

Převzato z www.etwinning.net, redakčně upraveno