Webináře – vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova


Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje další sérii online webinářů pro učitele.

Webináře se letošní školní rok konají vždy jednu středu v měsíci od 20,00 – 21,00 a jsou zdarma. Cílem webinářů eTwinning je pomoci učitelům v efektivní projektové práci. Do června 2020 jsme pro Vás připravili webináře, které pokrývají tyto oblasti projektové práce:

eTwinningové výzvy pro životní prostředí – 5.2.2020

Změny klimatu a environmentální výzvy jsou tématem roku, proto věnujeme první letošní webinář právě této problematice. Povídat si budeme o tom, jak začlenit environmenální výchovu do projektů mezinárodní spolupráce, představíme program cílů udržitelného rozvoje 2030 a jejich využití v eTwinningu, ukážeme si příklady projektových aktivit pro malé i velké a přidáme tipy pro vaše projekty.

 Online únikové hry v projektech a výuce – 4.3.2020, 15.4.2020

Chtěli byste vyzkoušet něco nového, přitom jednoduchého a napínavého zároveň? Zúčastněte se webináře o online únikovkách. Představíme vám jejich podstatu a využití v eTwinningu i různých vyučovacích předmětech. Společně si jednu hru zahrajeme a další vytvoříme. Ukážeme vám vhodné digitální nástroje i příklad dobré praxe. Těšíme se na setkání.

eTwinningový projekt mimo třídu a zvonění – 25.3.2020

eTwinningový projekt nemusí být pouze součástí běžné vyučovací hodiny. Víte, že do mezinárodní spolupráce mohou být zahrnuty i ostatní školní prostory, jako jsou školní družiny, zahrady či knihovny, že projekt nemusí být jen součástí klasické hodiny? Pokud ne, poskytneme Vám inspiraci, jak uskutečnit projekt mimo třídu a zvonění.

 eTwinning a rozvoj kompetencí v MŠ a na prvním stupni ZŠ – 6.5.2020

Jaké kompetence může rozvíjet realizace eTwinningových projektů v mateřské škole a na prvním stupni základní školy? Jak podpořit dítě při přechodu z MŠ do ZŠ? Představíme Vám ukázky projektových aktivit i příklady dobré praxe.

 Jak na žádost o Quality Label – 3.6.2020

Cílem webináře je představit koordinátorům projektu žádost o Certifikát kvality – Quality Label. Během webináře společně projdeme krok za krokem postup při podávání žádosti, vysvětlíme jednotlivá kritéria a samozřejmě předáme tipy, na co určitě nezapomenout.

Webináře jsou primárně určeny učitelům, kteří realizují projekt eTwinning, nebo ho plánují realizovat. Přínosné ale mohou být i pro učitele, kteří chtějí do své výuky zapojovat nové ICT nástroje, nebo je zajímá projektová výuka obecně. Lektory webinářů jsou zkušení ambasadoři eTwinning. Registrace je online.

Technické požadavky: účastníkům stačí běžný počítač/notebook/tablet s připojením na internet.

Registrace bude uzavřena vždy 24 hodin před zahájením každého webináře nebo dříve v případě naplnění maximální kapacity účastníků.

Na každý webinář bude vypsána registrace jednotlivě, nejpozději v pondělí následující týden po proběhlém webináři.

Registrovat se můžete zde.