Webináře – vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova


Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje další sérii online webinářů pro učitele.

Webináře se letošní školní rok konají vždy první středu v měsíci od 20,00 – 21,00 a jsou zdarma. Cílem webinářů eTwinning je pomoci učitelům v efektivní projektové práci. Do konce roku 2019 jsme pro Vás připravili webináře, které pokrývají tři oblasti projektové práce:

  • Inspirujte se aneb kick off do nového školního roku – 2.10.2019
    Jste zkušení eTwinneři  nebo s eTwinningem začínáte a hledáte inspiraci? Chcete učit jinak a posílit svůj profesní rozvoj? Zúčastněte se  webináře určeného pro učitele ze všech typů škol, který Vám nabídne praktické rady, tipy a skvělé náměty pro aktivity vhodné do Vašeho mezinárodního projektu. Přijďte se inspirovat a seznámit se s ověřenými aktivitami pro děti a žáky všech věkových kategorií. Těšíme se na vás.
  • Risk není vždy zisk aneb on – line bezpečnost pro učitele i  žáky – 6.11.2019
    Jste zkušení eTwinneři  nebo s eTwinningem začínáte? Víte jak správně ochránit sebe i žáky při práci na on – line mezinárodním projektu?  Zveme děti do světa internetu a musíme především zajistit jejich bezpečí. Aktivita týkající se bezpečnosti by měla být součástí všech projektů. Přijďte na  webinář, určený pro učitele ze všech typů škol, který Vám nabídne praktické rady a tipy vhodné pro každý eTwinningový projekt. Těšíme se na vás.
  • Opravdová mezinárodní spolupráce (aktivity, nástroje) – 4.12.2019
    Co je a co není spolupráce v projektech eTwinning? Odpověď na tuto otázku budete znát na konci webináře. Ukážeme si příklady fungující kooperace v online prostředí TwinSpace s využitím stránky aktivit, fóra a nástěnky Twinboard. Budeme hledat nápady, jak do naplánovaných aktivit zahrnout prvek spolupráce a jak přímo vytvořit interaktivní zadání. Prakticky zpracujeme společný online úkol ve společném týmu, který bude simulovat prostředí mezinárodní žákovské skupiny. Těšíme se na setkání online.

 

Webináře jsou primárně určeny učitelům, kteří realizují projekt eTwinning, nebo ho plánují realizovat. Přínosné ale mohou být i pro učitele, kteří chtějí do své výuky zapojovat nové ICT nástroje, nebo je zajímá projektová výuka obecně. Lektory webinářů jsou zkušení ambasadoři eTwinning. Registrace je online.

Technické požadavky: účastníkům stačí běžný počítač/notebook/tablet s připojením na internet.

Registrace bude  uzavřena vždy 24 hodin před zahájením každého webináře.

Na každý webinář bude vypsána registrace jednotlivě, nejpozději v pondělí následující týden po proběhlém webináři.

Registrovat se můžete zde.