Webináře – vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova


Follow up 2020 –Webinar and Workshop Week 1.-7.2.2021

Vážení eTwinneři,

na základě pozitivních ohlasů účastníků na webináře eTwinning v roce 2020 a workshopy realizované během konference SchooLink a žádosti o jejich zopakování jsme se rozhodli v prvním únorovém týdnu (1.-7. 2. 2021) uspořádat „Follow up 2020 – webinar and workshop week“, v rámci kterého pro zájemce ty nejúspěšnější webináře a workshopy zopakujeme.

Zúčastnit se může opravdu každý pracovník v oblasti školního vzdělávání, který má zájem o novinky v oblasti online aktivit a mezinárodní spolupráce ve vzdělávání.

Pokud máte zájem o některý z nabízených workshopů, prosím registrujte se do 31. 1. 2021 ZDE.  Je možné se registrovat na více webinářů a workshopů dle Vašeho zájmu.

Název AnotaceTermínČas
Rozvoj informatického myšleníV dnešní době je těžké si nevšimnout propagace programování a robotiky ve školách. Je programování cílem nebo prostředkem k něčemu jinému? My učitelé potřebujeme dobře vědět, proč bychom měli učit žáky programovat, ale také to, jak s programováním začít. Během webináře si účastníci vytvoří svůj první program v nástroji Scratch a společně se zamyslíme nad tím, co nám a našim žákům taková aktivita může přinést. Pokud se společně s námi budete chtít pustit do programování, budete potřebovat počítač s připojením k internetu. Pracovat se Vám bude lépe, pokud si náš workshop pustíte na druhém zařízení, např. mobilní telefon či tablet.1.2.14:00
Jazykové aktivity na dálku Propojení jazykových kompetencí a mezinárodních projektů eTwinning je zřejmé. Pojďme se podívat, jakým způsobem využít Twinspace a další aplikace k motivaci a zlepšování úrovně všech jazykových dovedností u žáků i učitelů. A jako bonus připojíme pár inspirujících aktivit do výuky jazyků.1.2.15:00
Rozvoj klíčových kompetencí WS je vhodný pro nováčky v programu Erasmus+. Proč je internacionalizace aktuálním tématem ve školách i ve světě? Existuje mnoho důvodů, proč se zapojit do programu Erasmus+, a my vám pomůžeme najít ten váš. Během workshopu vám představíme typy gramotností pro moderní život a ukážeme si, jak se velmi jednoduše dají díky mezinárodní spolupráci rozvíjet. Společně pak dáme dohromady nápady, které můžete využít ve vaší škole.2.2.14:00
Internacionalizace v praxi Co se skrývá pod pojmem internacionalizace školy? Jak se dá uskutečňovat mezinárodní spolupráce ve školách? A jak lze propojit různé formy evropské spolupráce, např. online spolupráci, mobility učitelů a žáků, výměnné stáže, výukové pobyty s každodenním životem školy? Na to vše se podíváme očima vedení škol a nabídneme praktické rady, jak tuto prioritu naplánovat, naplnit a realizovat.2.2.15:00
Rozvoj čtenářských dovedností Čtenářská gramotnost, podpora autorského psaní žáků, zapojení digitálních nástrojů ve výuce mateřského i cizího jazyka v rámci mezinárodní spolupráce? Proč ne! Ukážeme si a vyzkoušíme i možnosti, jak atraktivně, zábavně a smysluplně plnit výstupy rámcových a školních vzdělávacích programů, a následně posilovat kompetence žáků.3.2.15:00
Erasmus+ 2021-2027 Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání je podporována v České republice více než 30 let. Možnosti, které nabízejí evropské vzdělávací programy se postupně rozšiřují. Naše školy je umí využívat a v mezinárodní spolupráci jsou úspěšné. Co nám přinese období 2021-2027? Má Evropská komise jasný záměr? Jak se chystáme podpořit mezinárodní spolupráci na národní úrovni? Co nového přinese nový Erasmus+?3.2.16:00
KreativitaÚčastníci workshopu se naučí rozlišovat jednotlivé druhy licencí na ochranu autorských práv a získají tipy na zdroje s volně dostupnými materiály a aplikacemi, které mohou využít ve své výuce. Workshop je určen aktivním učitelům napříč předměty i stupni vzdělávání, kteří si rádi připravují vlastní originální výukové materiály.3.2.17:00
Individualizace výuky Jak mohou učitelé využít mobilní technologie k individualizaci výuky v běžné třídě? Během workshopu si vyzkoušíme prakticky vytvořit vzorovou vyučovací hodinu pomocí nástroje Socrative a ukážeme si možnosti této aplikace pro výuku matematiky.4.2.11:00
Nápady na smysluplné využívání ICT Účastníci workshopu se zamyslí nad plánováním cílů výuky s ohledem na smysluplné využívání prostředků ICT. Vyzkoušíme si práci s modelem SAMR, který takové plánování umožňuje, a s nástrojem iPadagogy wheel, který pomůže s výběrem vhodných aplikací. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe. Workshop je určen všem, kteří se zajímají o smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce.4.2.15:00
Aktivní týmová spolupráce V rámci workshopu budete mít možnost seznámit se s mezinárodní spoluprací z pohledu školy 21. století, zřizovatele, žáků a rodičů. Zjistíte, jak se může škola do mezinárodní spolupráce zapojit (nástroje), kdo ji může ovlivnit a jaké konkrétní dopady má na chod školy. Dozvíte se, jak sestavit osobní plán profesního rozvoje nebo plán systematického interního vzdělávání. Jana Anděl Valečková vám také představí svůj mezinárodní projekt oceněný Národní cenou eTwinning.4.2.16:00
Polytechnické vzdělávání - dílny pro 21. století Od myšlenky vybudovat polytechnické učebny přes realizaci rozsáhlého projektu až k samotné výuce vede dlouhá cesta, která není jen o materiálu, ale i o lidech. Na workshopu se podělíme o naše zkušenosti a společně si vyzkoušíme 3D tisk.5.2.13:00
Využití mobilních dotykových technologií Během workshopu si zjistíte, jak lze zpřístupnit mobilní dotykové technologie žákům (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukážeme si možnosti zpřístupnění nastavení pro žáky z pohledu mobilního dotykového zařízení tak, abychom například snížili jejich rozptylování při práci, omezili nevhodný obsah, nebo dokonce umožnili práci žákům nevidomým.5.2.15:00