Webináře – vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova


Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje další sérii online webinářů pro učitele. Webináře se konají vždy ve středu od 20,00 – 21,00 a jsou zdarma. Cílem webinářů eTwinning je pomoci učitelům v efektivní projektové práci. Na školní rok 2017/2018 jsme pro Vás připravili webináře, které pokrývají základní dvě oblasti projektové práce:

  • Metodika práce v online projektech eTwinning
  • Využívání ICT nástrojů k tvorbě různých typů projektových výstupů (fotografie, videa, časopis apod.)

Webináře jsou primárně určeny učitelům, kteří realizují projekt eTwinning, nebo ho plánují realizovat. Přínosné ale mohou být i pro učitele, kteří chtějí do své výuky zapojovat nové ICT nástroje, nebo je zajímá projektová výuka obecně. Lektory webinářů jsou zkušení ambasadoři eTwinning. Registrace je online.

Technické požadavky: účastníkům stačí běžný počítač/ notebook/ tablet s připojením na internet.

Harmonogram webinářů:

DatumNázev webinářeAnotaceRegistrace
4. 10. 2017
20:00 - 21:00
Úvod do etwinninguCílem webináře je představení aktivity eTwinning, ukázka projektů a seznámení s možnostmi vzdělávání a spolupráce v rámci eTwinningu. Pro ty, co ještě nevědí.Registrace uzavřena
11. 10. 2017
20:00 - 21:00
Metodika projektuCílem webináře je provést přípravou a realizací mezinárodního projektu a jeho začlenění do běžné pedagogické praxe. Nebudou chybět příklady, rady a tipy, aby projekt byl přínosem pro všechny zúčastněné.Registrace uzavřena
18. 10. 2017
20:00 - 21:00
Twinspace 1Cílem webináře je základní seznámení s prostředím Twinspace, ukážeme si základní funkce a možnosti, které virtuální třída nabízí. Naučíme se první kroky k tomu, abyste mohli úspěšně zahájit práci na Vašem projektu.Registrace uzavřena
25. 10. 2017
20:00 - 21:00
Twinspace 2Cílem webináře je komunikace a spolupráce v eTwinningových projektech prostřednictvím nástrojů v TwinSpace: fórum, videokonference na Adobe Connect a chat, propagace prostřednictvím deníku projektu.Registrace uzavřena
1. 11. 2017
20:00 - 21:00
Bezpečí a nebezpečíCílem webináře je ožehavé téma dnešní doby. Práce na internetu je krásná a obohacující, ale skrývá v sobě mnohá nebezpečí, o kterých možná ani nevíte. Pokud zavítáte na tento webinář, dozvíte se, na co byste si měli dát pozor vy a vaši žáci a studenti. Ukážeme spoustou živých příkladů z praxe a nevynecháme nejnovější trendy v této oblasti.Registrace uzavřena
8. 11. 2017
20:00 - 21:00
eTtwinningový projekt pro malé (MŠ a 1.st)Cílem webináře je ukázat specifika eTwinningových projektů s malými dětmi. Jak na to v mateřské škole a na prvním stupni ZŠ? Jak zapojit Vaši školu? Ukázky úspěšných projektů.Registrace uzavřena
15. 11. 2017
20:00 - 21:00
eTwinning v cizích jazycíchCílem webináře jsou eTwinningové projekty v cizích jazycích. Spojení programu eTwinning a cizích jazyků nabízí přirozenou komunikaci ve společném jazyce s jasným tématem. Podívejme se společně na různé komunikační aktivity s využitím twinspace a externích nástrojů.Registrace uzavřena
22. 11. 2017
20:00 - 21:00
Společenské vědy a eTwinningCílem webináře jsou aktivity a témata, která se nabízejí, když je eTwinningový projekt zaměřený na společenské vědy (dějepis, zeměpis a občanskou nauku). Ukážeme si jednoduché fungující aktivity, vhodné nástroje a užitečné zdroje pro společenskovědní projekt.Registrace uzavřena
29. 11. 2017
20:00 - 21:00
Matematika a přírodní vědy v eTwinninguCílem webináře budou eTwinningové projekty v předmětech STEM. Myslíte, že eTwinningové projekty nejsou vhodné k využití v matematice a přírodovědních vědách? Ale kdepak. Při tomto webináři zazní příklady projektů a aktivit, které lze využít právě v těchto předmětech.Registrace uzavřena
6. 12. 2017
20:00 - 21:00
Projektový management aneb jak vdechnout projektům životCílem webináře je umět připravit projekt, který vytváří novou hodnotu, a poznat, jak se odlišuje od "projektu pro projekt". Webinář umožní nahlédnout do projektového myšlení a jeho principy ilustruje na konkrétních eTwinningových projektech. Přiblíží zkušenosti s designem desítek velkých i malých projektů a jejich hodnocením.Registrace uzavřena
13. 12. 2017
20:00 - 21:00
Erasmus a eTwinningCílem webináře je propojení programu Erasmus+ s eTwinningem. Máte podporu vedení a chuť se zapojit do mezinárodní spolupráce? Poradíme, jak na to a vysvětlíme proč a jak začít mezinárodními projekty právě s námi.Registrace uzavřena
31. 1. 2018
20:00 - 21:00
eTwinning v cizích jazycích (opakování webináře z 15.11. 2017)Cílem webináře jsou eTwinningové projekty v cizích jazycích. Spojení programu eTwinning a cizích jazyků nabízí přirozenou komunikaci ve společném jazyce s jasným tématem. Podívejme se společně na různé komunikační aktivity s využitím twinspace a externích nástrojů.Registrace uzavřena
7. 2. 2018
20:00 - 21:00
Využití metody CLIL ve výuceCílem webináře je představit metodu CLIL a ukázat, jak ji lze úspěšně realizovat ve výuce. Podstatou metody CLIL je výuka cizího jazyka (např. angličtiny) v rámci nejazykového předmětu (např. biologie). Metodu je přitom možné začlenit do výuky na základní i střední škole.Registrace uzavřena
14. 2. 2018
20:00 - 21:00
Vzhůru ke hvězdámCílem webináře je ukázat zajímavé online laboratoře nebo výukové aktivity související s vesmírem, které se dají využít (nejen) v rámci eTwinningových projektů. Stručně také představíme evropské projekty Scientix a Next-Lab, zdroje inspirace a výukové materiály pro další témata z oblasti matematiky a přírodních věd.Registrace uzavřena
21. 2. 2018
20:00 - 21:00
Videokonference a komunikaceCílem webináře je ukázat videonference a nástroje komunikace v projektové činnosti, také efektivní využití jejich nástrojů.Registrace uzavřena
28. 2. 2018
20:00 - 21:00
Videa a fotografie, podcastingCílem webináře je zjistit, co si se spoustou digitálních materiálů, jako jsou fotografie, videa či zvukové nahrávky, počneme.Registrace uzavřena
7. 3. 2018
20:00 - 21:00
Zapojení žáků do projektuCílem webináře je představit aktivity, předat nápady, jak co nejvíce vtáhnout žáky do projektování. A to jak v přípravné fázi, tak při realizaci i evaluaci projektu. Samozřejmě nám k tomu pomohou různé aplikace a příklady dobré praxe.Registrace uzavřena
14. 3. 2018
20:00 - 21:00
Převrácená třída (flipped classroom)Cílem webináře je pohled na nový trend ve vzdělávání, který mění pořadí činností, které žák obvykle dělá ve škole a doma. Doma žák shlédne krátké výukové video (často připravené učitelem) a ve škole s novou látkou pracuje společně s učitelem procvičuje a upevňuje. Možností, jak model převrácené třídy využít je celá řada a my vám některé tipy ukážeme (pro využití ve škole i v projektu).Registrace uzavřena
21. 3. 2018
20:00 - 21:00
Technologie v projektechCílem webináře je poukázat na možnosti využití moderních technologií v projektu. Ukážeme si příklady využití virtuálního blokového programování, programování robotů, ale i to, že rozvíjet informatické myšlení jde i bez takové techniky.Registrace uzavřena
4. 4. 2018
20:00 - 21:00
Digitální občanství v projektechCílem webináře je společně nahlédnout na téma digitální občanství. Podíváme se na eTwinningový projekt, který vznikl mezi jednou českou a dvěma italskými školami s názvem DiCe - digital citizenship. V rámci webináře si prohlédneme konkrétní aktivity z tohoto projektu, které se týkají právě digitálního občanství a představíme si nástroje, které účastníci v projektu používali.Registrace uzavřena
11. 4. 2018
20:00 - 21:00
Diseminace, evaluaceCílem webináře je ukázat možnosti šíření informací o realizaci projektu a také zapojení žáků do vlastního hodnocení projektové práce. Ukázky použití vhodných ICT nástrojů.Registrace uzavřena
18. 4. 2018
20:00 - 21:00
Žádost QLCílem webináře je představit koordinátorům projektu žádost o Certifikát kvality - Quality Label. Během webináře společně projdeme krok za krokem postup při podávání žádosti, vysvětlíme jednotlivá kritéria a samozřejmě předáme tipy, na co určitě nezapomenout.Registrace uzavřena
25. 4. 2018
20:00 - 21:00
Podnikavost a eTwinningCílem webináře jsou vhodné aktivity v eTwinningových projektech, chceme-li podporovat podnikavost studentů. Ukážeme, jak rozvíjet kreativitu, komunikaci, spolupráci a podíváme se na využití techniky "obrácené třídy" s ukázkami z reálného projektu.Registrace uzavřena