MŠ – Malý redaktor

Cílem projektu bylo seznámit žáky s povoláním redaktora a tvorbou časopisu, jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem, dozvědět se, co je časopis, poznat procesy tvorby časopisu a umět vyhledat různé informace v knihách, časopisech a na internetu. Učili se orientovat v časopise, vyhledat v něm informace a ověřit si jejich pravdivost.

Autorka projektu: Martina Baníková, 6. MŠ Plzeň

Věk zapojených žáků: 3–6 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Informace o projektu:

Na projektu spolupracovali partneři ze dvou mateřských školek z České republiky a jedné ze Slovenska. Nejprve se všichni seznámili s dětskými časopisy, které jsou v nabídce v obou zemích, prohlíželi si je, společně z nich četli a všímali si obsahu časopisu. Žáci se seznámili s povoláním redaktora, výtvarníka, spisovatele či grafika a zjišťovali, co vše je třeba pro vznik časopisu udělat. Do svého časopisu přispívali formou článků, obrázků, rébusů, fotografií, skládaček apod. dle svých nápadů a aktivit a zadávali úkoly partnerům.

Projekt rozvíjel tvořivost dětí, jejich kritické myšlení, předčtenářskou gramotnost, rozšířil jejich slovní zásobu, seznámili se s jiným jazykem.

Výsledkem projektu byl dětský československý časopis.

Předměty: sociologie, zeměpis, etika, informatika 

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, interaktivní tabule, tablety, Chatter Pix

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/201717

https://school-education.ec.europa.eu/cs/nso-desktop/projects/search/114941

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022