MŠ – Čarovný čas

Projekt  byl zaměřen na získání nových zkušeností s integrací regionálních prvků do školního vzdělávacího programu. Seznamoval děti s tím, že počítač není jenom na pohádky a hry, ale také na sdílení zajímavých aktivit. Pomocí nich žáci představili svoje město, region, zvyky a tradice od podzimu až do jara. Projekt rozvíjel  u dětí fantazii, představivost a vztah ke své zemi i zemi sousední. Završením celého projektu byla společná on-line noc v mateřské škole. Právě tu noc se podle tradice otevírají poklady.

Autor projektu: Jana Veselá, MŠ Soběslav, Nerudova 278

Věk zapojených žáků: 3 – 7 roků

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo získat povědomí nejen o své zemi, ale i o existenci dalších zemí, národů a kultur, dozvědět se o jejich zvycích a tradicích. Děti se učily vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných, hudebních a dalších činností, sdělovaly si své prožitky při navrhování a výrobě „Bystrého skřítka“, rozvíjely svou fantazii a představivost či připravovaly pro kamarády zajímavé úkoly spojené s tradicemi a zvyky svého regionu od podzimu až do jara.

Postup práce: Školky se představily prostřednictvím hudební a výtvarné činnosti, představily i svou zemi, vlajku a město. Poté si vzájemně sdílely píseň včetně notového záznamu. V další fázi projektu děti vyrobily „Bystrého skřítka“, kterého poslaly poštou svým kamarádům. Skřítek putoval spolu s truhličkou-pokladem a po celý čas projektu tento poklad střežil. Po splnění všech úkolů se mohla truhla otevřít. Hlavní náplní celého projektu bylo představit zvyky svého regionu jako svátky sv. Martina, sv. Kateřiny, sv. Jana, posvícení, 1. máj, čarodějnice aj. Děti si posílaly vzájemně úkoly, každé splnění zaznamenaly na truhlu s pokladem. Vše bylo završeno on-line sdílenou „Čarovnou-kouzelnou nocí“, spaním přes noc v mateřské škole. Školky zařadily některý zvyk svých kamarádů do své noci. Právě v tuto noc, kdy byly splněny všechny úkoly, se otevřely truhly s poklady. Ze všech projektových aktivit byla vytvořena fotokniha.

Spolupráce/inspirace: Školky společně pracovaly na všech aktivitách. Zvyky a tradice měly jasně dané termíny, podle kterých se spolupráce a učení odvíjely. Jednou za měsíc se partneři scházeli na chatu nebo Skype a domluvili si jednotlivé aktivity a povinnosti. V nutných případech byl používán mobil. Každý přispíval stejným dílem v realizaci úkolů. Způsob komunikace napomáhal ke společné aktivitě všech školek, všichni využívali společné webové nástroje na prezentování aktivit, diskutovali na fóru. Na konci každého měsíce učitelky s dětmi hodnotily jednotlivé aktivity. Děti komunikovaly prostřednictvím TwinSpace, projektového deníku a Skype.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Historie kultury, Hudební výchova, Jazyk a literatura, Předškolní výchova, Tělesná výchova

Využití ICT nástrojů: Padlet, ISSU, Popplet, PiZap, YouTube, Power point, FlorkWorkse, interaktivní tabule, Skype kamera, fotoaparát

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/27101/home

http://www.mssobeslav.cz/clanek/carovny-cas-2017

https://www.instagram.com/p/BTa2WZ_gMD8/?taken-by=panenka_vasik

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017