Dana Tužilová

Dana Tužilová

ZŠ J. A. Komenského Louny

Matematika a zeměpis na 2. stupni ZŠ

Je ředitelkou a ICT koordinátorem Základní školy J. A. Komenského v Lounech, která je zaměřena na rozvoj jazykového a digitálního vzdělání. Ambasadorem eTwinning je již od počátku aktivity eTwinning v ČR. Práce s dětmi na mezinárodních projektech ji obohacuje. Pro učitele je největší odměnou radost z toho, že výuka žáky zajímá a sami se do ní aktivně zapojují.

kontakt: dana.tuzilova(at)dzs.cz