MŠ – Let’s experience and learn

Tento projekt byl zaměřen na praktické činnosti ve formě pokusů, které dětem umožnily pochopit vztahy v přírodě a jejím koloběhu a na vlastní kůži poznávat přírodu a přírodní jevy. Experimentování a praktické zkoumání, proč se věci dějí, je pro děti v předškolním věku přirozené. Projekt zábavnou formou přiblížil dětem chemické a fyzikální zákony vnějšího světa.

Autorka projektu: Ewa Nepraš Dubińska, Mateřská škola Na Přesypu

Věk zapojených žáků: 4 – 10 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, Arménie, Turecko

Jazyk projektu: slovenština, angličtina, turečtina

Informace o projektu: Téma projektu bylo shodné s školním vzdělávacím plánem. Děti měly prostor pro vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení. Upevňovaly schopnost soustředění a zapamatování si postupu řešení jednotlivých pokusů. Poznaly, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, a že každý může svým chováním působit na životní prostředí. Děti si osvojily základní poznatky o prostředí, v němž žijí, rozvíjely své kooperativní dovednosti, měly zájem zkoušet nové věci a naučily se pracovat podle instrukcí. Zároveň dostaly možnost samy hledat řešení. Hlavním úkolem projektu bylo sdílení různých pokusů s partnery. V měsíčních intervalech partneři sdíleli pět různých experimentů, které žáci prováděli ve skupinkách, nebo samostatně, pod dohledem učitele. Děti samy rozhodovaly, který pokus dané země budou dělat. Výsledky práce byly zahrnuty do společného e-booku. Rodiče se aktivně podíleli na realizaci projektu, pomáhali vyhledávat nápady, pravidelně se zajímali o průběh projektu.

Předměty: Předškolní příprava, Matematika, Přírodní vědy

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Youtube, Kizoa, photocolage, Microsoft Word, PDF

Výstupy projektu:

http://twinspace.etwinning.net/44384

www.msnapresypu.cz

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175487515k2345322o1l1/magntic-games-2

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175476535k1048224o1l1/magnetic-games

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172888156k5874608o1l1/wandering-water-from-elas-class

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d175464997k6698565o1l1/birds-winter-eperiment

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172904581k3962120o1l1/spanish-sweet-rainbow

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d172198396k1700141o1l1/turkish-experiment

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Národní cena 2018, Evropský certifikát kvality 2018