Jarní Kavárna Inspirace 2024 na téma well-beingu ve školách

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2024 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání naživo v aplikaci Teams.

Téma letošního roku je Well-being ve škole, eTwinning se ponoří do tématu duševní pohody ve škole a její role ve studijních úspěších a celkové spokojenosti žáků. My jsme se v Kavárně Inspirace věnovali well-beingu na jaře 2023, diskuzi jsme proto rozšířili o téma udržitelnosti: Udržitelnost a well-being; fyzicky i on-line.

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti:

1) Životní prostředí (globálně i lokálně) a well-being (uhlíková stopa, upcycling, péče o okolí)
2) Lidé a well-being (pomoc lidem, laskavost)
3) Já a well-being (životní styl, pohyb, výzvy)

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy
a pojďte společně diskutovat o „udržitelnosti a well-beingu ve škole“.

Začínáme v úterý 19. března 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 16. dubna a 14. května 2023 od 19 hod, vždy se jedná
o úterý.

Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře v následujícím prokliku

Registrace je platná pro všechna setkání.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE

Hlavní téma
„Udržitelnost a well-being; fyzicky i on-line “

Kde?
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams

Kdy?
březen – květen 2024

Jak?
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho?
pro všechny eTwinnery a zájemce o téma well-being ve školách

Jakou formou?
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace