ZŠ 1. stupeň – Castles; to the future from the past

Projekt se zabýval výukou historie, srovnáváním se současností a přemýšlením o budoucnosti. Začal průzkumem starých hradů a jejich částí, aby si žáci uvědomili, proč byly hrady budovány. Při výuce pracovních činností vyráběli kartonové hrady či deskové hry na téma hradů. Žáci se také vžili do rolí herců, když odpovídali v angličtině na otázky přímo na kameru, psali dopis královským rodinám a spolupracovali v dílnách budoucích hradů.

Autorka projektu: Martina Teichmannová, ZŠ Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139

Věk zapojených žáků: 7–11 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu bylo žáky seznámit s dalekou historií, jejíž odkazy se však nachází všude kolem nás. Partneři se zamýšleli nad tím, jak se bohatství minulých dob využívá v dnešní době a jak se bude využívat v budoucnu. V projektu byla nastíněna i myšlenka politického uspořádání států v Evropě. Žáci se seznamovali s architekturou a historií v jiných zemích Evropy. Při projektu byla využívána výuka CLIL, používání ICT nástrojů a seznámení se s e-bezpečností. Ve výtvarné výchově pracovali žáci ve skupinách při výrobě deskových her, psaní dopisu králi, průzkumu současných hradů, výrobě hradů ze sněhu či při výrobě plakátku hradů. Jako společné dílo vytvořili velký hrad z kartonu. Další metodou byl průzkum na internetu.

Projekt probíhal mezioborově ve výuce anglického jazyka, informatiky, pracovních činností či výtvarné a tělesné výchovy. Rozvíjel velkou řadu kompetencí – kompetence k učení, komunikativní, sociální, občanská, personální nebo k řešení problémů. Žáci se museli například shodnout na obsahu dopisu pro krále a královnu Norska, vyhledávat a třídit informace, spolupracovat v týmech na společném hradu, vyjadřovat své myšlenky v cizím jazyce, navazovat spolupráci s kamarády v cizině, vyjadřovat své postoje či prosazovat své názory v přátelském duchu.

O projektu byly vytvořeny 2 brožury a prezentační video.

Předměty: angličtina, předměty na 1. stupni, zeměpis, dějiny kultury, informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova, dějepis

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, video, Wakalet, Canva, Padlet, Kahoot, whats app, Mentimeter, Youtube, Thinglink, Zoom

Výstupy projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=kjZTnbcx0_k&t=1s

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/113995

https://twinspace.etwinning.net/198845/home

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022