SŠ – SMILE – the School of Magic Inspiring Learning Experiences

Projekt SMILE (The School of Magic Inspiring Learning Experiences) je jméno projektu a zároveň virtuální čarodějnická škola, ve které byli žáci „moudrým kloboukem“ rozřazeni do 6 kolejí (Wisdom, Courage, Humanity, Justice, Temperance, Transcendence). V kolejích plnili úkoly ze školních předmětů jako jsou magie čísel, lektvary, přeměňování, historie kouzel nebo předvídání budoucnosti. Některá zadání plnili jako jednotlivci, mnohá však byla koncipována jako týmová práce. Za úspěšné splnění zadaných úkolů dostávali žáci body, které se zapisovaly jednotlivým kolejím. Soutěž mezi kolejemi probíhala rovněž během online setkání a turnajů, při kterých se vždy sešli nejprve všechny koleje a pak pracovali v menších skupinách „spolužáků“ z koleje.

Autor projektu: Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto

Věk zapojených žáků: 10 – 14 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Irsko, Rumunsko, Turecko, Moldávie, Portugalsko, Rakousko, Polsko,

Jazyk projektu: angličtina, němčina, francouzština, polština, rumunština, turečtina

Předměty: Astronomie, Biologie, Chemie, Cizí jazyky, Design a konstruování, Dějepis, Ekologická výchova, Fyzika, Hudební výchova, Informatika/ICT, Klasické jazyky (latina & řečtina), Matematika, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zeměpis

Informace o projektu:

Vzdělávací cíle a metodické postupy byly přizpůsobeny jak věku a jazykovým dovednostem studentů sekundy, tak i specifikům tohoto školního roku, který probíhal převážně distanční formou. Na zadaných písemných úkolech žáci pracovali hlavně distančně, protože po návratu do školy bylo potřeba věnovat se více rozvíjení dovednosti mluvení.

Žáci napřed napsali motivační dopisy, na jejichž základě byli rozděleni do kolejí, navrhovali otázky do kvízů, vymýšleli slogan koleje, psali předpovědi budoucnosti, navrhovali dobré vlastnosti čaroděje či čarodějnice, Online proběhlo slavnostní rozřazení „moudrým kloboukem“ do jednotlivých kolejí, ve kterých žáci plnili úkoly zadané v jednotlivých předmětech. Jedním z pozitiv celého projektu bylo to, že nebylo nutné splnit na 100 % všechna zadání ve všech předmětech. Během „turnajů“ a také v mnohých školních předmětech naší virtuální kouzelnické školy žáci pracovali ve smíšených mezinárodních týmech (koleje, do kterých byli na začátku rozřazeni).

Hlavním cílem projektu bylo dát žákům příležitost procvičit základní jazykové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní a mluvení).

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Kahoot, adlet nástěnky, learningapps, liveworksheets, sdílené Google tabulky a Google dokumenty a tabulky, sdílené Google slides bookcreator

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/225350

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021