Losikova

Jana Losíková

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Anglický jazyk a český jazyk

Nyní učí angličtinu a češtinu na základní škole, dříve učila na gymnáziu. Do své výuky ráda zapojuje projekty, protože jsou nesmírnou motivací nejen pro žáky, ale i samotné učitele. Na eTwinningu se jí líbí skutečnost, že nabízí možnost volby a velké pole kreativity. Je přesvědčena, že díky eTwinningu máme skvělou příležitost si rozšířit své obzory a navázat nová přátelství.

kontakt: jana.losikova(at)dzs.cz