SŠ – indoMIT@S

Klasické a místní ženské mýty jsou většinou spojovány se zlem (zlovolné, podvedené, pomstychtivé, kruté či zlomyslné postavy) a estetickými stereotypy západní civilizace. Žáci vytvořili několik antimit@s, které se rozcházejí s těmito kánony. Tím umožňují šířit další pohled na ženy nejen v oblasti mytologie. Nejdříve analyzovali ženské postavy, které se objevují v klasické (řecké a římské), asturské, baskické a české mytologii, a potvrdili si jejich společné i odlišující rysy. Následně diskutovali o negativních aspektech každé zvolené postavy a negativní rysy analyzovali. Na závěr vytvořili nové mit@s ve smíšených pracovních skupinách, aby popřeli některé stereotypy historicky spojené se ženami.

Autorka projektu: Isabel Contreras Hein, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Věk zapojených žáků: 13-18 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Dánsko

Jazyk projektu: španělština

Informace o projektu:

Žáci identifikovali a analyzovali přítomnost mýtů v literatuře, kinematografii, umění a reklamě. Poté partneři sdíleli vzájemně místní mýty. Při prezentacích analyzovali ženské postavy klasické mytologie a ukazovali jejich společné a odlišující rysy v asturské, baskické a české mytologii. Díky videokonferencím a prezentacím byl u všech žáků podporován pocit sounáležitosti, byli motivováni k tomu, aby chtěli vědět víc a zjistit, odkud pocházejí klasické mýty. Poznávání mýtů z jiných evropských míst vzbudilo v českých studentech zájem a zvědavost, protože dokázali najít podobnosti v různých postavách. Aktivity byly rozděleny podle věku účastníků. Čeští studenti se postarali o pojmenování antimit@s a dokončení popisu nových 10 postav pomocí společné práce, která vyústila v nový Olymp bohů s pozitivními vlastnostmi bez stereotypů. Během projektu byl velice posílen přátelský vztah mezi žáky a učiteli partnerských zemí, který byl umocněn návštěvou dvou španělských učitelek z města Urbi v Plzni v rámci mobility Erasmus

Předměty: kulturní historie, klasické jazyky (latina, řečtina)

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Google Drive, Kahoot, Padlet, Wakelet, Jamboard, Flipgrid Chroma, Quizziz, Wordwall, Google Slides, Educaplay, Jambord), Voki, Genially, Thinglink, Google Slides, Mentimeter, Google Forms

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/200990

https://www.gop.pilsedu.cz/bi2122job

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022