ZŠ 2. stupeň – GIANTS 2

Jednalo se o druhý ročník projektu GIANTS, který je zároveň projektem ERASMUS+, KA 229. Hlavním tématem bylo umění. V každém měsíci byla vždy stěžejní jedna forma umění. Byl také zaměřen na zavádění nových metodik, ICT a gamifikace do běžných lekcí. Do projektu se mohly zapojit všechny děti bez ohledu na dovednosti nebo problémy s učením.

Autorky projektu: Petra Boháčková a Gabriela Střelcová, Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Čakovice

Věk zapojených žáků: 3–12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Finsko, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:

Projekt byl rozdělen na části podle různých druhů umění – fotografování, video, malování, psaní, architektura, vaření, hudba, drama, filmy, ruční řemesla. To bylo vše propojeno novými výukovými metodami, gamifikací a využíváním prostředků ICT ve výuce. Každá ze zapojených škol byla expertem v jedné oblasti a učila zapojené školy této dovednosti. Práce, které v průběhu projektu vznikaly, byly společnou prací všech partnerských škol.

Žáci pracovali v národních skupinkách i ve skupinkách mezinárodních. Práce skupin navazovala jedna na druhou. Jedním z prvních úkolů bylo společné vytvoření loga projektu. Každá země navrhla své logo, z toho se pak vytvořilo celkové. Dalším úkolem bylo natočení videí. Každá škola měla za úkol natočit jednu část, následně video poslala další škole a výsledkem bylo 5 různých videí. Žáci vytvářeli také komiks. Setkání plné fyzikálních pokusů se uskutečnilo díky protiepidemickým omezením online.  Vyráběli se lávové lampy, létající duchové a barevné spektrum. Jindy žáci ochutnávali národní jídlo. Češi připravili typickou českou snídani, produkty zaslali i do ostatních škol a všichni společně posnídali online. Jinými úkoly byla dekupáž květináčů, vyrábění obrazů pomocí vody a barev, tvorba křížovek, Kahoot otázek, výrobky z modelovací hmoty, natáčení animace, tradiční výšivky, vytváření únikových místností nebo zapojování digitálních technologií do výuky. V průběhu projektové práce žáci rozvíjeli mnoho klíčových kompetencí, jako je komunikace v cizích jazycích (online videokonference), kompetence k učení, kompetence digitální, vrstevnické učení, ale také sociální dovednosti. Všichni studenti se mohli zapojit do projektových aktivit, i přes své problémy s učením a zdravotní poruchy dokázali uspět a začlenit se mezi ostatní členy Erasmus týmu.

Předměty: angličtina, předměty na 1. stupni, jazyk a jazyková komunikace, zeměpis, dějepis, informatika, fyzika, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, vytváření videí – videoslovníky, videonávody, storytelling, Kahoot, QR kódy

Výstupy projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=rtB1zZAOfFU

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/93869

https://twinspace.etwinning.net/118807

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022