SŠ – Detektive am Rhein

Studenti 2. ročníku se vydali na virtuální plavbu po Rýnu. V roli detektivů uskutečnili od září do května různé mise, při kterých si mohli prohloubit své jazykové znalosti, objevovat kulturu, historii a památky navštívených měst, seznámit se s různými digitálními nástroji, vyměňovat si poznatky a spolupracovat v němčině se svými partnery. S nimi se setkávali prostřednictvím fór, při práci na společných úkolech a během virtuálních setkání. Svou plavbu po Rýně ukončili sepsáním digitálního deníku popisujícího všechna jejich dobrodružství.

Autorka projektu: Jana Mohrová, Střední odborná škola podnikání a obchodu 

Věk zapojených žáků: 15–19 let

Partneři: Česká republika, Belgie, Itálie, Turecko

Jazyk projektu: němčina

Informace o projektu:

Všechna témata projektu vycházela z časového a tematického plánu pro školní rok. Cílem projektu bylo podpořit motivaci žáků k učení a zábavnou a přitažlivou formou si osvojit plánované učivo. Konkrétně šlo o témata oblečení a vzhled, jídlo a restaurace, počasí, orientace ve městě, cestování a prázdniny. Prostřednictvím aktivit studenti zdokonalovali všechny jazykové kompetence přirozenou a nenásilnou formou (poslech, čtení, písemný a ústní projev), ale také své zeměpisné a kulturní znalosti. Naučili se zajímat o druhé a pracovat v týmech. Rozvinuli své kritické myšlení a zvídavost.

Účastníci ze všech zemí byli rozděleni do malých mezinárodních skupin – kajut na lodi, což jim dalo pocit sounáležitosti se skupinou po celou dobu projektu. V těchto mezinárodních skupinách pracovali, řešili úkoly, diskutovali na fórech, vytvářeli společně jídelní lístek, hlasový řetěz, popisovali a hledali trasu. Každé navštívené město bylo představeno pomocí únikových her. Studenti projevovali svou kreativitu i samostatně v malých národních skupinách např. při tvorbě loga či vytváření úkolů pro studenty z jiných zemí. Ústřední myšlenka (plavba po Rýně) umožnila znalost témat jednotlivých zastávek, časový harmonogram a rozdělení aktivit.

Předměty: zeměpis, němčina, kulturní dějiny

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Kahoot, wordcloud, padlet, WhatsApp, Storyjumper, Canva, Genially, Learningapps, Chatterpix, Storyjumper, Voicespice, Avatarmaker, QR kódy, Mentimeter,

Výstupy projektu:

https://school-education.ec.europa.eu/cs/networking/projects/111799

https://twinspace.etwinning.net/192964/home

Ocenění: Certifikát kvality 2022, Národní cena 2022