SŠ – Think Outside

Tento projekt si kladl za cíl blíže seznámit žáky s duševními nemocemi a poruchami a bojovat s předsudky, které jsou s nimi spojeny. Zvýšení povědomí o existenci psychických problémů u stále většího počtu mladých lidí umožní jejich včasnější identifikaci a rychlejší a úspěšnější léčbu.

Autorka projektu: Petra Pajtlová, Obchodní akademie Prostějov

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Tahiti

Jazyk projektu: čeština, angličtina, francouzština, italština

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Filozofie, Informatika/ICT, Psychologie, Společenské vědy

Informace o projektu:

Projektu se účastnilo 34 žáků 2. ročníků Obchodní akademie Prostějov a dalších 100 žáků střední školy z Itálie a Tahiti. Po vzájemném seznámení si žáci ověřili znalosti o jednotlivých partnerských zemích a pravidla chování na internetu. Poté se věnovali průzkumu na téma Duševní zdraví. Výsledky zpracovali v týmové prezentaci, vytvořili plakáty, představující duševní poruchy a následně natočili videa, bojující se stigmaty

Žáci pracovali samostatně, v národních a mezinárodních týmech, vyhledávali informace na internetu. Výsledky průzkumu srovnali s oficiálními výstupy a zhodnotili ve své prezentaci. V týmech navrhli plakáty, prezentující jednotlivé duševní poruchy, jejich symptomy a stigmata. Vyvrcholením projektu byla týmová videa pro osvětovou kampaň v rámci celosvětové kampaně May Mental Health Month, která se snaží bojovat s předsudky. Po celou dobu byli účastníci projektu podporováni k vlastní kreativitě, zadání úkolů bylo pouze orientační, vlastní podoba výstupů byla výsledkem spolupráce v mezinárodních týmech.

Téma zdraví je součástí přípravy na maturitní zkoušku z anglického jazyka, řeší se také v předmětech Ekologie, Tělesná výchova. Žáci mohli čerpat znalosti z ostatních předmětů a doplnit je o další, které vyšly z průzkumu a studia materiálů na internetu. O e-bezpečí se žáci dozvěděli také v hodinách základů společenských věd a na toto téma vytvořili elektronickou knihu.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, WhatsApp, Google Meet, Instagram, e-mail, YouTube, Google Slides, Screencast-O-Matic, Fotosketcher, Canva, Kahoot. 

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/236758

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021