MŠ – Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej

Projekt byl realizován v průběhu 10 měsíců mezi dvěma školami z České republiky a dvěma školami ze Slovenska. Cílem projektu bylo seznámit děti s jejich zemí a krajinou, ale také se zemí a krajinou partnerských škol. Děti poznávaly cizí jazyk, státní symboly, různé historické dominanty, kulturní památky, zvyky a tradice těchto míst. Učily se rozpoznávat rozdíly mezi městem a vesnicí, posílit lásku k vlasti, úctu, toleranci k jiným národům a jejich tradicím či se orientovat v mapě.

Autorky projektu: Lucie Tkačíková, MŠ Kytička Pardubice, Lucie Khasová, Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice

Věk zapojených žáků: 3 – 6 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Informace o projektu: Projekt probíhal souběžně s uplatňováním Školního vzdělávacího programu pro MŠ a byl součástí učebních osnov. Partnerky se zaměřily na prožitkové, situační a kooperativní učení hrou. Společně s dětmi vytvořily videa, prezentace obrázků jednotlivých zemí a víkendovou zážitkovou knihu. Na vzniku této knihy spolupracovali rodiče se svými dětmi. Rodiče hodnotili projekt jako velmi prospěšný pro rozvoj a vzdělání svých dětí. Prezentacemi vlastních zážitků děti rozvíjely své komunikační dovednosti, sebevědomí, získávaly znalosti o svém městě, vesnici, vlasti a jazyku. Kromě toho se naučily spolupracovat, ale i samostatně plnit jednoduché úkoly, řešit problémy, nebát se přijít s vlastním nápadem, domluvit se s ostatními, respektovat jiný názor i obhájit svoji představu.

Předměty: Předškolní výchova

Využití ICT nástrojů: iPad, tablet, PC, projektor, mobilní telefon, Padlet, PicCollage, LiveCollage, Learning Apps, JigsawPlanet, Bitsboard, Sketches, QR Generator, iMovie, GoogleFormulář, StoryJumper, Messenger

Výstupy projektu:

http://www.msgebauerova.cz/projekty-skoly/projekt-etwinning.html

https://www.facebook.com/MS.Gebauerova

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx5-6ZqGS9GRElxuPp30PXDhlHhtZ20y

https://www.facebook.com/pg/MSTesovice/posts/?ref=page_internal

http://www.mskolovec.cz/cs/mstesovice-etwinning-skolnirok201819/document-974/

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019