zena_02

Jana Anděl Valečková

ZŠ Přimda

Český, anglický a německý jazyk a dějepis

Od roku 2010 pracuje s žáky na projektech v rámci programu eTwinning, v současnosti se věnuje i projektům financovaným z programu Erasmus+. Práce na mezinárodních projektech zvýšila motivaci žáků k učení – díky projektům měli možnost zdokonalit se v angličtině a němčině, seznámit se s partnerskými zeměmi (online či při jejich návštěvě) a navázat nová přátelství s vrstevníky v zahraničí.

kontakt: jana.valeckova(at)dzs.cz