SŠ – Dane j(ak)o na ne

Na projektu spolupracovali žáci obchodních akademií v Prostějově a v Hlohovci ze Slovenska. Zaměřili se na daně ze svého pohledu, porovnávali daňové systémy, odlišnosti různých států a nabídli vylepšení daní inspirací zkušenostmi z jiných zemí. Projekt probíhal v období distančního vyučování od dubna do června.

Autorka projektu: Šárka Zacpalová, Obchodní akademie Prostějov

Věk zapojených žáků: 16 – 19 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Předměty: Ekonomie

Informace o projektu:

Projekt se uskutečnil v souladu se školním vzdělávacím plánem obou škol. Třeťáci z Prostějova měli druhé pololetí probírat v samostatném předmětu Daně zdanění fyzických osob a opakovat základní daňové pojmy a daňovou soustavu. Druháci z Hlohovce probírali v Ekonómii daně a daňovou soustavu, výpočty jednotlivých daní. V obou předmětech (Daně i Ekonomie) se podařilo organicky zapojit projektovou výuku. Jaké máme daně? Kolik si bere stát? Kolik z ceny je daň? atd. byly některé projektové úkoly, na které žáci nabalovali zjištěná fakta.

Jednotlivci dostávali ke zpracování hlavně výpočty, výklady pojmů a sumarizaci poznatků. Skupiny pracovaly na grafickém zpracování přehledů daní, daňových her, prezentací třídy, školy, města a státu. Mezinárodní tým pracoval s jedním zadáním výchozí situace a rozpracování konkrétních dopadů podle platné legislativy. Projekt kladl důraz na odpovědnost a splnění termínovaných úkolů. 

Žáci se naučili ověřit znalosti na konkrétních případech, přijmout názor druhého, který získal větší podporu, debatovat a přinášet argumenty a učili se pracovat s chybou. Projekt rozvíjel jejich čtenářské kompetence, schopnost sociální interakce, prezentovat, analytické i syntetické postupy, digitální dovednosti, schopnost řešit problémy. Aktivity probíhaly v domácnostech jednotlivých žáků, kteří byli propojeni mezi sebou a učitelkou prostřednictvím on-line prostoru. Všichni byli motivováni k tomu, aby jejich týmy shromáždily co nejvíc nápadů třeba k daňové optimalizaci nebo k rozdílům v míře zdanění. Každé on-line setkání probíhala některá z daňových her, vedle seriózních dat tak dostala prostor i daňová zábava.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Padlet, WhatsApp, Microsoft Teams, Twinboard,  Mentimeter, Slido, Pinup, Wakelet, Slideshare, Genial.ly, Google apps

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/220301

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020