Koumarova

Renáta Koumarová

ZŠ a PŠ U Trojice, Havlíčkův Brod

Speciální pedagogika, Učitelství 1. Stupně

17 let učí na Základní škole a Praktické škole U Trojice v Havlíčkově Brodě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2014 zařazuje do výuky eTwinningové projekty.  Využívá tak zajímavou metodu, jak žákům přiblížit zábavně a prakticky nové informace, poznatky a dovednosti. Žáci také díky projektům získávají nové přátele, jsou motivováni k učení a rozvíjejí si povědomí o informačních a komunikačních technologiích.

Kontakt: renata.koumarova(at)dzs.cz