ZŠ 2. stupeň – Münchhausen’s new clothes

Cílem projektu bylo posílit schopnost žáků vyhledat a kriticky zhodnotit věrohodnost zveřejňovaných informací. Hlavní myšlenkou projektu bylo pomoci žákům rozpoznat „Fake News“ v reálném životě. Účastníci projektu se ve skupinách zabývali životem „prolhaného barona“ Prášila, postavy, jejíž autor byl inspirován skutečným německým baronem a vojákem von Münchhausenem. Četli jeho příběhy, zkoumali kritéria tohoto druhu textů a vytvářeli vlastní smyšlené příběhy. Poznali, jak rychlé a jednoduché je šíření nepravdivých zpráv. Nebezpečnost falšování informací si poprvé zcela uvědomili v okamžiku, kdy byli během online setkání konfrontováni s falešnými profily účastníků z partnerské školy.

Autorka projektu: Marcela Deutsch, Masarykova ZŠ Praha – Klánovice

Věk zapojených žáků: 10 – 13 let

Partneři: Česká republika, Německo, Švédsko, Portugalsko, Ukrajina

Jazyk projektu: němčina, angličtina

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Informace o projektu:

Prostřednictvím projektových aktivit se žáci naučili rozlišovat mezi přehnaným textem, který je lehce rozpoznatelný jako lež, a mezi zprávami, které jsou cíleně zaměřené na manipulaci a šíření nepravdivých informací. Jednotlivé úkoly rozvíjely především kompetence v oblasti práce s textem, porozumění textu a vlastní tvorbu.

Tvorba kalendáře, psaní vlastních příběhů i falešných zpráv jim daly možnost kreativního psaní, což je součástí výukových plánů mateřského i cizích jazyků ve všech zúčastněných zemích. Účastí na projektu prokázali žáci také svou mediální kompetenci a schopnost orientace v různých zdrojích informací. Žáci se poučili o aktuálnosti tohoto tématu, když prováděli na téma “Fake News” rešerši na internetu a když se při online hrách učili moderní “Fake News” rozpoznat. Na konci si také zkusili sami “Fake News” vytvořit, přednést a záznam sdíleli na společné virtuální nástěnce. Kreativní a tvůrčí spoluprací žáků ze čtyř zemí vznikl kalendář, ve kterém děti k jednotlivým měsícům vymýšlely nepravdivé popisy, které pak byly žáky partnerské školy identifikovány a opraveny.

Spolupráce žáků na společné myšlenkové mapě, která mapovala celý baronův život, kooperativní tvorba kalendáře, identifikace a opravy falešných informací a vzájemná komunikace prostřednictvím komentářů k jednotlivým výstupům umožnily žákům aktivní zapojení ve všech fázích projektu.

Využití digitálních nástrojů: TwiSpace, E-mail, PowerPoint, Google forms, Google slides, YouTube, Zoom, Googleclassroom, Etherpad, Microsoft-photo-story, Biteable, Fotoram/collage, Malování, Logomaker, Scratch, Dashboard, Avatarmaker, Zeemaps,  Canva, Coggle,  Makebeliefscomix, Storyjumper, Learningapps, Testmoz, Quizizz, Emaze, Surveymonkey

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/225395

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021