ZŠ 2. stupeň – Balance it Out!

Žáci se v tomto projektu věnovali otázce, jak v současném digitálním světě docílit rovnováhy mezi používáním moderních technologií a životem bez nich. Projekt podporoval kreativní a kritické myšlení týkající se používání moderních technologií a motivoval žáky k hledání cest, jak žít v rovnováze. Žáci z Řecka, Itálie a České republiky společně vyhledávali, zpracovávali a hodnotili různé materiály a získávali informace o tvorbě dokumentu. Dozvěděli se, jak vyhledávat informace, jak je hodnotit, analyzovat, vybrat a použít a jak správně uvést zdroje. Ve skupinách si vyzkoušeli práci scénáristů, kameramanů a herců.

Autorka projektu: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice

Věk zapojených žáků: 11 – 13 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Technologie, Zdravověda

Informace o projektu:

Projekt byl realizován v předmětu anglický jazyk. Hlavními vzdělávacími oblastmi, na které se projekt zaměřoval, byly anglický jazyk a digitální technologie. Průřezovými tématy byly mediální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Žáci porovnávali informace z většího množství informačních zdrojů a uvědomovali si věrohodnost vyhledaných informací. Na začátku projektu se žáci věnovali tématu pravidel chování na internetu a vytvořili plakáty na toto téma. Také se do hloubky věnovali autorským právům na internetu a citování použitých zdrojů a vytvořili ve skupinách komiksy, ze kterých vznikla e-kniha na toto téma. V neposlední řadě se žáci zabývali bezpečností na internetu. Jeden týden zaznamenávali do tabulky svůj čas strávený s moderními technologiemi.

Celý projekt byl zakončen mezinárodním online setkáním, kde si žáci zahráli vědomostní hru týkající se celého projektu a sdělili si dojmy a zážitky. Závěrečným výstupem projektu je žákovský dokument Balance it out, ve kterém žáci odpovídají na úvodní otázku: Jak docílit rovnováhy při používání technologií v moderním světě?

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, MS Teams, Google tabulky, Google forms, Google drive, Powerpoint, Youtube, Padlet, Kizoa, Tricider, Wordwall, Postermywall, Mentimeter, Googlemeet, Baamboozle, Dotstorming, Whiteboard, Pixton, Bookcreator, WordArt, Answergarden, Filmora,

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/227747

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021