Vítejte na webu eTwinning.cz

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná Národní podpůrná střediska. V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který je jedinou organizací oprávněnou šířit informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytovat poradenství a realizovat informační a metodické semináře a konference.

Online vzdělávání pro učitele

V minulém roce spustila Evropská komise webovou stránku School Education Gateway, která slouží učitelům mateřských, základních a středních škol jako databáze pro vyhledávání vzdělávacích akcí realizovaných v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dne 31. 5. 2016 bude na platformě School
Continue Reading →

Přehlídka úspěšných projektů eTwinning v ústeckém regionu

V Mostě ve středisku Europe Direct byla 9. května slavnostně zahájena výstava  eTwinning v ústeckém regionu, na které představují školy své úspěšné mezinárodní projekty. Inspirativní výstava, která je přehlídkou skvělých nápadů, potrvá do června tohoto roku. Mnoho z vystavených projek
Continue Reading →

Happy eTwinning Day!

Dnes 9. května slavíme den eTwinningu! V ranních hodinách proběhlo online setkání a zapojené třídy se mohly zúčastnit debaty se studentkou Kamilou Menšíkovou, která absolvovala studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ v Řecku. Debata byla velice zajímavá a dostalo se i na zajímavé dot
Continue Reading →

Hodnocení certifikátů kvality 2016

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice vyhlašuje pro školy, které mají zaregistrován mezinárodní projekt eTwinning, termín pro podávání žádostí o certifikát Quality Label. Své žádosti můžete posílat do neděle 3. 7. 2016. Hodnocení koordinuje Národní podpůrné středi
Continue Reading →

Zajímavosti z portálu School Education Gateway – síť SIRIUS

Stále více diskutovanou otázku, (jak děti migrantů a uprchlíků začlenit do společnosti, a jak je vzdělávat), se snaží řešit SIRIUS. SIRIUS je mezinárodní síť, která se zabývá vzděláváním dětí a mládeže z rodin migrantů a vznikla z iniciativy Evropské komise. Iniciativou SIRIUSu je zah
Continue Reading →