Vítejte na webu eTwinning.cz

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná Národní podpůrná střediska. V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který je jedinou organizací oprávněnou šířit informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytovat poradenství a realizovat informační a metodické semináře a konference.

 

Zajímavosti z portálu School Education Gateway – Mediální gramotnost – příklady dobré praxe sítě „Insafe“

Na portálu School Education Gateway byl mezi aktualitami publikován článek věnující se důležitému tématu mediální gramotnosti.  Ve 21. století získáváme většinu informací prostřednictvím médií různorodých forem. Schopnost „číst“, resp. rozumět těmto informacím a umět je kriticky zhodn
Continue Reading →

Kavárna Inspirace pro české eTwinnery

Kavárna Inspirace pro české eTwinnery Dovolte nám, abychom Vás pozvali do „Kavárny Inspirace“, moderované skupiny českého eTwinningu. Tato oficiální skupina je určena pro všechny české eTwinnery. Každý zde najde nápady, tipy nebo poradenství pro eTwinningové projekty i projektové vyuč
Continue Reading →

Regionální setkání eTwinning v Pardubicích

Regionální setkání eTwinning v Pardubicích Program eTwinning vstoupil do druhé dekády své existence a za tu dobu oslovil mnohé učitele v Evropě i mimo ni. Ačkoliv se myšlenka spolupráce škol na dálku, tedy on-line,  ještě před dvaceti lety zdála neuskutečnitelná, dnes spolu žáci a uči
Continue Reading →

Seminář eTwinning v Praze v DZS

Jak na eTwinning projekt o historii? (Seminář nejen pro učitele dějepisu) Vážené kolegyně / Vážení kolegové, dovolte nám pozvat vás na eTwinning seminář o mezinárodních projektech o historii, který se uskuteční v prostorách  Domu zahraniční spolupráce (Na Poříčí 1035/4, Praha 1) v sob
Continue Reading →

Regionální setkání učitelů programu eTwinning v Pardubicích!

Regionální setkání učitelů programu eTwinning (Vzájemné sdílení příkladů dobré praxe) Akce se koná ve spolupráci s Europe Direct Pardubice dne 30.1.2017 od 16:00 do 18:00. Srdečně Vás tímto zveme. Zájemci se mohou registrovat nejpozději do čtvrtka 26. 1. 2017 zde: https://goo.gl/forms
Continue Reading →