Slovanský seminář vol. 1: Polsko

Dovolte, abychom Vás pozvali na první seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude konat v polském Gdaňsku.

Seminář je určen učitelům odborných středních škol (žáci 15 až 20 let) bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň nováčci až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat již ze začátku nového školního roku a to 6. až 9. září. Datum bylo ustanoveno tak, aby navazovalo na plánované aktualizace platformy a zároveň tak aby projekty mohly započnout již na začátku školního roku.

Téma tohoto semináře je „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“ a dává si za cíl vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň také usiluje o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu.

Účastníci semináře budou mít také v rámci kulturního programu jedinečnou možnost se v rámci programu účastnit jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem EuroSkills Gdańsk 2023, pořádané organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!

  

Slovanské semináře 2023, letos již po páté

Rádi byste se se žáky pustili do eTwinningového projektu, ale odrazuje vás od toho nedostatečná znalost cizího jazyka? Mezinárodní projekty můžete realizovat i tak. Ukážeme vám, jak na to. 

Ideální příležitostí, kde najít partnery pro „příhraniční“ projekty , které se obejdou bez znalosti anglického jazyka a jsou vhodné jako rozjezd pro mezinárodní spolupráci, je právě série mezinárodních kontaktních seminářů ve slovanských jazycích (čeština, slovenština, polština).  

Ve spolupráci s našimi kolegy ze Slovenska a Polska jsme pro vás letos připravili tyto semináře: 

6.-9.9.2023 Polsko, Gdaňsk – pro učitele SOŠ, SŠ (žáci 15 až 20 let)

7.-9. 10. 2023 Slovensko, Trenčín – pro učitele ZŠ (žáci 6 až 15 let)

19.10.-21. 10. 2023 Česká republika, Brno – pro učitele MŠ (žáci 3 až 6 let)

Každý ze seminářů se bude věnovat nejen tématu aktuálnímu pro naše školství, ale i eTwinning tématu roku a jsou určené nováčkům a mírně pokročilým eTwinnerům.

Na semináři se pod taktovkou zkušených ambasadorů eTwinning dozvíte, jak realizovat eTwinningový projekt tak, aby vás i žáky bavil, byl přínosný a byl pro vás zároveň udržitelný. Hlavně ale také poznáte spoustu nadšených kolegů, mezi kterými najdete i svého projektového partnera. Detaily vaší budoucí spolupráce budete moci doladit spolu přímo na místě za podpory našich školitelů.  

V následujících dnech postupně budou vycházet články k jednotlivým seminářům s veškerými detaily.

Na semináře se však můžete přihlásit již nyní na tomto odkazu.  

Těšíme se na viděnou! 

  

! PRODLOUŽENÍ DEADLINU NÁRODNÍ CENY QUALITY LABEL !

Národní podpůrné středisko eTwinning oznamuje všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o národní certifikát kvality (Quality Label), je nyní prodloužen a to do 10. 8. 2023 (včetně).  


Další důležité informace: 

Pokud u projektu nevidíte tlačítko žádosti nebo vůbec nevidíte projekt, pro který chcete žádat o certifikát Quality Label, kontaktujte nás neprodleně na etwinning@dzs.cz, kde budeme řešit každý jednotlivý případ zvlášť. 

Pokud tlačítko žádosti či projekt zatím nevidíte, rozhodli jsme se vám otevřít možnost si předpřipravit žádost formou word dokumentu, který naleznete ke stažení níže:

  

Národní certifikát Quality Label 2023

Důležité: 

! POZOR ! Prodloužili jsme deadline přihlášky o certifikáty do 10.8. 2023 (včetně)

Pokud u projektu nevidíte tlačítko žádosti nebo vůbec nevidíte projekt, pro který chcete žádat o certifikát Quality Label, kontaktujte nás neprodleně na etwinning@dzs.cz, kde budeme řešit každý jednotlivý případ zvlášť. 

Pokud tlačítko žádosti či projekt zatím nevidíte, rozhodli jsme se vám otevřít možnost si předpřipravit žádost formou word dokumentu, který naleznete ke stažení níže:

Připomínáme také všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o národní certifikát kvality (Quality Label), byl prodloužen a to do 10. 8. 2023 (včetně).  

Co to je Quality Label? (národní certifikát kvality) 

Certifikát kvality umožňuje jednotlivým zemím ocenit projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady dobré praxe. Všechny žádosti jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů národního podpůrného střediska a zkušených učitelů. 

Kdo může žádat? 

O certifikát mohou žádat všechny projektyve finálním stádiu realizace, tj. mající k dispozici projektové výstupy. Přihlásit můžete i projekty, které neuspěly v minulém roce. Žádost se podává za každý projekt zvlášť, jeden učitel tedy může do hodnocení přihlásit i více svých projektů a získat ocenění pro všechny z nich.  

Každý žádá sám za sebe  
Žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu a ve své žádosti specifikuje svůj přínos pro realizaci projektu. 

Kde najdu žádost? 

Pro zařazení projektu do hodnocení je nezbytné vyplnit elektronickou žádost online, která je k dispozici na Vaší pracovní ploše  v sekci „Projekty“. Dále stačí kliknout na tlačítko „Zažádat o certifikát kvality“ uvedenou u každého projektu ve Vašem seznamu. 

Co se stane, když nestihnu podat žádost o QL do 20. 7. 2023? 

O certifikát Quality Label budete moci požádat i později, vaše žádost ale bude hodnocena až v následujícím ročníku, tedy v roce 2024. 

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL 

  1. Žádost si připravte předem ve Wordu 

Žádost vyplňujete online  a nemuseli byste zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit. 

Pečlivě na své pracovní ploše zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – informace se Vám zobrazí na Vaší pracovní ploše v sekci „Projekty“. U svého projektu najdete odrážku „Certifikát kvality: Naposledy upraveno (datum)“ a informaci, že můžete i nadále upravovat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSO, kteří prověří, zda se Vaše žádost skutečně odeslala. 

  1. Žádná informace není zbytečná 

Vaši žáci byli určitě z práce na projektu nadšení a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení. Hodnotitel musí z vaší žádosti pochopit, o co v projektu šlo a jaké aktivity jste realizovali, abyste dosáhli cíle projektu. Nezapomeňte zmínit komunikaci mezi učiteli, harmonogram projektu či evaluaci

  1. Spolupráce s partnerem 

Toto je nejdůležitější část žádosti, věnujte jí co největší pozornost. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala. Zejména se soustřeďte na spolupráci mezi týmy, nezapomeňte uvést, pokud ve vašem projektu žáci pracovali v mezinárodních týmech a co bylo hlavní aktivitou těchto týmů. 

  1. Žák v popředí 

Při formulaci popisu projektu popište, jak byli zapojeni žáci. Je dobré si uvědomit, že projektovou výuku zařazujeme proto, aby žáci dosahovali předem stanovených výukových cílů. Ze žádosti by mělo být znát, jak zajímavé a na žáka zaměřené aktivity jste pro ně připravili. V projektech, kde spolupracuje více škol, je potřeba vyzdvihnout vaše aktivity a odlišit je od činností ostatních učitelů zapojených v projektu. 

  1. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit 

Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat. 

  1. Podpora kolegů a vedení školy 

Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali. Není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě. 

  1. Kombinace projektů eTwinning s dalšími projekty, například s projekty partnerství škol Erasmus+ 

O této skutečnosti by měla být v žádosti zmínka. eTwinning je primárně o spolupráci škol za podpory digitálních technologií. Prezenční setkávání v takových projektech není tedy příliš běžné. Využití eTwinningu v rámci projektu Erasmus+ by mělo být smysluplné, tj. měla by být vidět online spolupráce mezi prezenčními setkáními přispívající k naplnění cílů projektu. 

  1. Projekty, které žádají o cenu a ještě probíhají 

Potřebujete další rady? 

Jejich hodnocení může být do značné míry problematické. Národní podpůrné středisko doporučuje k hodnocení přihlásit projekt nejdříve v závěrečné fázi. Pokud chcete zvýšit šance na získání certifikátu, počkejte si a přihlaste projekt až v okamžiku, kdy je u koncea má dostatek výstupů na zhodnocení. Ušetříte si tak nejen čas strávený při vyplňování žádosti, ale i zklamání z jejího zamítnutí. 

V případě dotazů nám můžete taky napsat na e-mail etwinning@dzs.cz

Kdy budou výsledky? 

Dejte čas komisi hodnotitelů, aby mohli vaše žádosti zodpovědně posoudit. Výsledky se objeví na webu v září 2023 

Držíme vám palce!!! 

Tým Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR