Tradiční Letní dílna eTwinning proběhla v Kurdějově ve dnech 23. 8. – 26. 8. 2023

Oblíbená akce Letní dílna eTwinning letos proběhla v Kurdějově u Hustopečí ve dnech 23.8. – 26. 8. 2023.

Na akci se sjelo téměř 70 učitelů z České republiky a Slovenska. Během čtyř dnů společné práce se pedagogové zabývali metodickými i technickými aspekty projektů online mezinárodní spolupráce eTwinning. Pod vedením zkušených lektorů – ambasadorů eTwinning – si osm skupin účastníků reprezentujících různé evropské země vyzkoušelo realizaci projektu od začátku do konce: vytvoření a publikaci inzerátu s nápadem na projekt na portálu https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning, vyhledání vhodných partnerů, registraci projektu, komunikaci s partnery online, samotnou projektovou spolupráci včetně sběru materiálů v terénu, jejich zpracování pomocí digitálních nástrojů a aplikací a tvorbu konečného výstupu ve spolupráci s partnery. To vše prakticky, u počítačů, v příjemném prostředí nádherné přírody na Jižní Moravě i v samotné obci Kurdějov, a především s dobrou náladou a zapálením pro společnou věc. Díky účasti českých i slovenských učitelů někteří odjížděli i s konkrétními nápady na spolupráci v nadcházejícím školním roce.

Na výsledky týmové práce se můžete podívat v následujících projektech:

Zelené štěstí v Kurdějově

Nástrahy Kurdějova

In vino gaudium (Ve víně je radost)

Kola kolem nás:

Děkujeme všem zúčastněným za báječnou atmosféru a krásný týden! 

  

Slovanský seminář vol.3: Česká Republika

Dovolte, abychom Vás pozvali na poslední seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude letos konat v Brně.

Seminář je určen učitelům mateřských škol bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň noví až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat mezi 19. až 21. října.

Téma tohoto semináře je „Digitální wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“. Seminář si primárně dává za cíl vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké, ale zároveň také přispět k budování wellbeingu již od předškolního věku, a proto bude tomuto tématu věnována přednáška od expertů na wellbeing v rámci úvodního slova.

Účastníci semináře budou mít také v rámci kulturního programu příležitost komentované prohlídky historické části Brna s průvodcem, kterou zakončíme v restauraci poblíž hotelu, kde se bude konat slavnostní večeře.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!

  

Elearningový kurz: Metodika mezinárodních projektů eTwinning 2023

Národní podpůrné středisko pro eTwinning (DZS) zve především začínající eTwinnery na elearningový kurz Metodika mezinárodních projektů eTwinning. Kurzy letos začnou již 16.10. 2023

Kurz je skvělou příležitostí, jak se seznámit s možnostmi programu eTwinning bez jazykové bariéry, z pohodlí domova a v čase, který účastníkům vyhovuje nejlépe. Účastníci se naučí realizovat mezinárodní projekt krok za krokem.

Kurz je určen pro eTwinnery z MŠ, ZŠ a SŠ z České a Slovenské republiky, takže v jeho rámci vzniknou opravdová mezinárodní partnerství. Po dobu 6 týdnů plní účastníci úkoly v 6 modulech, které je provedou celým procesem eTwinningového projektu od vyhledání partnera, přes plánování, komunikaci, realizaci drobných aktivit v TwinSpace až po závěrečné zhodnocení. Jako bonus si pak absolventi odnášejí i dovednost používat zajímavé on-line nástroje využitelné ve výuce.

V rámci modulů pracují účastníci vlastním tempem a využívají pomoc tutorů (zkušených učitelů – ambasadorů aktivity eTwinning), kteří jsou jim dle potřeby k dispozici nejen v TwinSpace, ale i na e-mailu či telefonu.

Kurz bude zahájen úvodním webinářem v podvečerních hodinách. V případě absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pro účastníky zdarma.

Podzimní elearningový kurz začne v pondělí 16. 10. 2023. V případě zájmu Vám doporučujeme zaregistrovat se na kurz co nejdříve.

Další informace o kurzu a registrační formulář naleznete zde.

  

Slovanský seminář vol.2: Slovensko

Dovolte, abychom Vás pozvali na druhý seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude konat ve slovenském Trenčíně.

Seminář je určen učitelům základních škol bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň nováčci až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat ve dnech 5. až 7. října 2023. Tématem tohoto semináře je „Inovatívne vzdelávanie na základných školách“ a dává si za cíl představit nové techniky a aplikace ke zlepšení a inovaci Vaší výuky a vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň také usiluje o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu.

Účastníci semináře se mohou těšit na bohatý program plný zajímavých workshopů, seminářů a skupinových prací zaměřených nejen na inovace ve vzdělávání či představení nových digitálních nástrojů. Naši slovenští kolegové a kolegyně si pro všechny vás navíc připravili bohatý doprovodný program, mimo jiné dobrodružně znějící Výzvu v městě Trenčín.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!