Změna v registraci učitelů a projektů od 27. 5. 2022 – spuštění nové platformy European School Education Platform

Z důvodu přípravy spuštění nové platformy European School Education Platform (Evropská platforma pro školní vzdělávání) se od pátku 27. 5. 2022 noví uživatelé nebudou moci registrovat do stávající platformy www.etwinning.net. Nové projekty nebude během migrace možné registrovat. Podání žádosti o certifikát kvality eTwinning je možné do 26. 5. 2022 (včetně).

Po spuštění European School Education Platform, které je naplánováno na úterý 31. 5. 2022, bude umožněna registrace uživatelů do nové platformy a bude zde také možné registrovat nové projekty.

Pokud jste registrovaní v eTwinningu, nezapomeňte si zřídit účet EU login pro hladký přenos Vašich údajů do nové platformy. Zároveň je potřeba si zálohovat materiály z eTwinningových projektů, které byly založeny před 1. 7. 2018. Bližší informace najdete v článku DŮLEŽITÉ: EU login a záloha materiálů – spuštění Evropské platformy pro školní vzdělávání.

  

Změna pravidel pro získání titulu eTwinningová škola

Titul „eTwinningová škola“ se školám uděluje od roku 2018. Od letošního roku 2022 dochází ke změně v procesu podávání žádostí a podmínek, které je k získání označení potřeba splnit.

Žádosti si budou na podzim roku 2022 moci podat školy, které splňují následující:

  1. škola je v eTwinningu registrována po více než 2 roky (rozhodné datum: 1. 9. 2020 nebo dříve);
  2. pracují na ní alespoň tři učitelé registrovaní v eTwinningu, kteří se od 1. 9. 2020 zapojili do projektů, profesního rozvoje nebo jiných eTwinningových aktivit,
  3. škola se od 1. 7. 2020 zapojila alespoň do jednoho evropského eTwinningového projektu, který získal národní certifikát kvality.

V rámci nového procesu podávání žádostí se důraz klade na zásady vyplývající z poslání eTwinningových škol. Učitelé tedy budou muset prokázat, jak škola v praxi uplatňuje nebo bude uplatňovat základní hodnoty dané tímto posláním:

  • eTwinningové školy se hlásí k zásadě sdíleného vedení,
  • eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost,
  • žáci jsou na eTwinningových školách strůjci změn,
  • eTwinningové školy jsou pro jiné školy vzorem,
  • eTwinningové školy jsou inkluzivními a inovativními organizacemi, které se samy učí.

Doporučujeme všem eTwinnerům, kteří chtějí titul eTwinningová škola získat, aby se s posláním eTwinningových škol seznámili.

Kliknutím na obrázek si poslání eTwinningových škol stáhnete do počítače ve formátu PDF.

Text byl převzat z www.etwinning.net a redakčně upraven.

  

Přihlaste se na Letní dílnu eTwinning ve spojení s projektem Scientix (17.-19. 8. ve Zlíně) 

Také v letošním roce jsme pro všechny zájemce o přírodovědné předměty a online mezinárodní spolupráci připravili Letní dílnu. Tentokrát ve spolupráci s fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v novém formátu: kombinaci projektu Scientix a programu eTwinning.

Rádi byste poznali nové kolegy?

Máte zájem si s nimi vyměnit zkušenosti a vzájemně se inspirovat?

Zajímají vás informace od odborníků ze světa STEM (science, technology, engineering a mathematics – věda, technologie, technika a matematika)?

Pak je Letní dílna ideální akcí pro vás. Čekají vás rozmanité workshopy zaměřené nejen na přírodovědné předměty, ale i na eTwinningové projekty, a to včetně praktických rad, jak projekt založit a jak ho následně začlenit do výuky.

Místo konání: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Termín konání: 17.-19. srpna 2022

Pro koho je LD určena: Zveme všechny zájemce o STEM předměty z řad učitelů základních a středních škol (chemie, biologie, matematika a fyzika), kteří učí ve školách zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

Podmínky účasti:

Letní dílna je hrazena z prostředků DZS (školení, ubytování, strava), účastníci si hradí pouze cestu do místa konání a zpět. Účast je nutná po celou dobu konání akce, pozdější příjezd či dřívější odjezd nejsou možné – je potřeba absolvovat celý program.

Kapacita letní dílny je omezená a program nabitý. Neváhejte a registrujte se co nejdříve.

REGISTRACE NA LETNÍ DÍLNU PRO UČITELE STEM PŘEDMĚTŮ

Těšíme se na setkání s Vámi!

  

DŮLEŽITÉ: EU login a záloha materiálů – spuštění Evropské platformy pro školní vzdělávání

V květnu letošního roku nás čeká spuštění nové platformy European School Education Platform (Evropská platforma pro školní vzdělávání), kdy se portály www.etwinning.net a www.schooleducationgateway.eu sloučí pod jednu doménu.

Aktivita eTwinning v žádném případě nezaniká, ale přechod na novou platformu znamená pro uživatele několik důležitých změn.

V tuto chvíli je důležité věnovat pozornost následujícím dvěma změnám:

1) Vytvoření účtu EU Login nejpozději do pátku 13. 5. 2022

Pro přihlášení do eTwinningu je nutné si nejpozději do 13. 5. 2022 založit účet EU login. Autentizační služba Evropské komise EU Login umožňuje centralizovaný přístup k různým webovým aplikacím – za použití téhož uživatelského jména a hesla.

Vytvoření účtu EU login je zásadní pro přenesení údajů z Vašeho aktuálního eTwinningového profilu do nové platformy. Návod na jeho vytvoření najdete na https://www.etwinning.cz/jak-si-vytvorit-ucet-eu-login/.

DŮLEŽITÉ! Je nutné použít stejnou e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve svém účtu na www.etwinning.net. Pokud použijete jiný e-mail, data se nebudou moci synchronizovat a nedojde k přenesení Vašeho stávajícího účtu (a eTwinningových projektů na něj navázaných) do nové platformy.

Pokud už účet EU Login máte (např. z důvodu žádosti o grant v rámci programu Erasmus+ či používání nástroje Mobility Tool+), je potřeba si zkontrolovat, že v platformě eTwinning máte ve svém účtu uveden stejný e-mail. Pokud se e-mailové adresy liší, je nejjednodušším řešením změnit si adresu ve Vašem osobním profilu na pracovní ploše eTwinning Live.

Doporučujeme všem eTwinnerům, aby si účet EU login založili co nejdříve a pokud možno neodkládali tento krok až k poslednímu dni (tj. 13. 5.). Mohou nastat technické potíže a v tom případě už bychom Vám nebyli schopni pomoci.

2) Zálohování obsahu z projektů, které byly založeny před 1. 7. 2018

Do nové platformy budou přeneseny pouze projekty založené po 1. 7. 2018. Doporučujeme Vám si zkontrolovat data založení u Vašich starších eTwinningových projektů a pokud byly založeny před 1. 7. 2018 si veškerý obsah (fotografie, videa, odkazy apod.), o který nechcete přijít, zálohovat. Projekty založené před 1. 7. 2018 budou dostupné do července 2022.


V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese etwinning@dzs.cz.