Mezinárodní seminář v Katovicích

Milí eTwinneři,

učíte na SŠ nebo na druhém stupni ZŠ a hledáte partnery do eTwinningového projektu? Využijte možnosti zúčastnit se mezinárodního semináře v polských Katovicích, který proběhne 13.-15. ledna 2023. Seminář bude probíhat v angličtině a němčině (stačí znalost jednoho z nich) a je skvělou příležitostí k nalezení nových partnerů pro Vaše budoucí eTwinningové projekty.

Pokud máte o účast zájem, vyplňte, prosím, co nejdříve registrační formulář zde.

Účast na zahraničním semináři je pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko pro eTwinning. Účastníci si hradí pouze cestovné po ČR. Vyplněním registrace nevzniká nárok na účast na akci.

Image by rawpixel.com on Freepik
  

eTwinningové projekty bez znalosti cizího jazyka? Slovanské semináře v Polsku, Slovensku a České republice dokázaly, že to jde!

Jak je již zvykem, v průběhu podzimu proběhly 3 trilaterální semináře, které byly určeny především polským, českým a slovenským učitelům, kteří hledají partnery do svých budoucích eTwinningových projektů. Tyto semináře jsou výjimečné především tím, že celý program probíhá v jazycích zúčastněných zemí a účastníci se tak nemusí bát komunikace v cizím jazyce.

První seminář se konal v termínu 13.-15. října v Trenčíně na Slovensku a cílovou skupinou byli učitelé středních škol. V rámci programu se účastníci dozvěděli něco o samotném programu eTwinning a měli možnost se seznámit se základními prvky nové platformy ESEP. Nechyběla ani návštěva Trenčínského hradu a seminář byl zakončen příkladem dobré praxe a prezentací nově vytvořených projektů samotných účastníků.

Na druhý seminář účastníci v termínu 3.-6. listopadu vyjeli do polské Wroclawi a cílovou skupinou byli tentokrát učitelé informatiky. Těm bylo přizpůsobeno také téma semináře, kterým byla umělá inteligence. Účastníci se seznámili se zajímavými aplikacemi, které umělou inteligenci využívají, jako je například rozšíření programovací aplikace Scratch. Součástí programu byla také návštěva Muzea vody.

Poslední ze seminářů se konal 17.-19. listopadu v českém Přerově a určený byl pro učitele základních škol. Účastníci se zde seznámili zejména s metodikou eTwinningového projektu a sami začali plánovat své vlastní mezinárodní projekty, které na závěr semináře odprezentovali. Součástí programu byly také příklady dobré praxe zkušených ambasadorů eTwinning a možnost vyzkoušení si několika her ve virtuální realitě.

Všechny tři semináře skvěle demonstrují, že pro vytváření eTwinningových projektů není třeba znalost cizího jazyka, a ukazují, že s našimi slovenskými a polskými sousedy lze vytvářet kvalitní eTwinnigové projekty bez jazykové bariéry.

  

Baví vás eTwinning? Zajímáte se o využívání digitálních technologií ve výuce? Staňte se AMBASADOREM!!!

Dům zahraniční spolupráce/ Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR nabízí zájemcům o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání možnost zapojit se do činnosti týmu ambasadorů eTwinning v roce 2023.

Co je náplní činnosti ambasadora:

  • pomáhat šířit a propagovat aktivitu eTwinning a projekty European Schoolnet ve svých regionech
  • organizovat a lektorovat metodické semináře a online webináře
  • poskytovat online poradenství zapojeným učitelům
  • spolupracovat s DZS na národních i mezinárodních akcích (např. národní i evropská konference, letní dílna eTwinning)
  • podílet se na přípravě školících a konferenčních materiálů a brožur

Podmínkou zapojení je:

  • praktická zkušenost s realizací eTwinningového projektu oceněného certifikátem Quality Label nebo Národní cenou eTwinning
  • ochota pracovat i ve svém volném čase
  • chuť předávat své zkušenosti s eTwinningem ostatním
  • zájem vzdělávat se
  • výhodou je znalost synergií projektů eTwinning a Erasmus+ a podpora vedení školy

Máte- li zájem stát se ambasadorem eTwinning, vyplňte dotazník zde do 8. prosince 2022.

Vyplněním dotazníku nevzniká nárok na zařazení do skupiny ambasadorů eTwinning. Vybraní zájemci budou následně osloveni e-mailem.

  

Co přinesl mezinárodní kontaktní seminář eTwinning v Madridu?

Španělská národní agentura ve dnech 27.-29. října uspořádala mezinárodní kontaktní seminář pro španělsky hovořící učitele a my jsme byli u toho společně se třemi učiteli z Prahy, Plzně a Rožnova pod Radhoštěm. Seminář nesl název „Junt@s hacia una escuela diversa, inclusiva y sostenible“, volně přeloženo jako „Společně k rozmanité, inkluzivní a udržitelné škole“ a právě tato témata rezonovala celými třemi dny, které byly informačně a zážitkově plně nabité.

Hned po představení eTwinningu dala španělská NSO prostor inspirativním učitelům, kteří představili příklady dobré praxe a následně s účastníky probrali, co má kvalitní projekt obsahovat a jak si ho metodicky připravit. Nechyběly ani seznamovací aktivity, které prověřily nejen digitální gramotnost všech zúčastněných, ale i schopnost spolupráce při řešení eTwinningové záhady formou hybridní únikové hry. Dokázali byste například zaznamenat Braillovým písmem slovo „eTwinning“?

Druhý den se již nesl ve znamení projektové spolupráce a hledání partnerů. Účastníci tak při samotném zakládání projektu a sestavování harmonogramu mezi sebou sdíleli i tipy na užitečné online aplikace. Mezi nejhojněji využívané se řadí nástroj na tvorbu knih https://www.storyjumper.com/ a https://genial.ly/, díky kterému rychle připravíte interaktivní prezentaci.

Poslední společné dopoledne bylo věnované nutnosti propojení eTwinningu a programu Erasmus+, po kterém následovalo již představení samotných projektů – snídaně, trilingvní slovníček a ekoškola jsou pouze ukázkou rozmanitosti založených projektů. My se moc těšíme na jejich výstupy a děkujeme španělské NSO za přípravu a přínosně strávený čas.

Seznam užitečných odkazů:

  https://www.graphity.com/

  https://www.kizoa.com/

  https://pixabay.com/cs/

  https://www.tricider.com/

  https://www.twiddla.com/

  https://l-www.voki.com/