Mezinárodní spolupráce mezi mateřskými školami

   Znáte eTwinning – projekty mezinárodní spolupráce? Metodu, kdy děti vzděláváte atraktivně, ve spolupráci s kolegy ze zahraničí a třeba i s rodiči?

     Naše školky jsou v eTwinningu zapojeny už pár let. Projekt Money-Money-Money se věnoval finanční gramotnosti dětí. Cílem bylo nejen vést děti v posledním ročníku mateřské školy k plánování, systematické práci a cílevědomosti, ale také k trpělivosti. Součástí bylo také seznámení s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich jazykem. Významným prvkem bylo zapojení rodičů, kteří pomáhali dětem nejen s domácími úkoly, ale také je vedli k hospodaření s vydělanými penězi a k samostatnosti.

    A jak celý projekt vznikl?  V říjnu 2021 se v Žilině konal Slovanský kontaktní seminář eTwinning a právě zde se setkalo 5 předškolních učitelek z Česka, Slovenska a Polska. V pracovní skupině vytvořily projekt Money-Money-Money a připravily jej k realizaci včetně podrobného harmonogramu. Princip byl jednoduchý – každá z pěti učitelek připraví jeden úkol pro děti, který budou moci splnit ve školce a druhý, domácí. Každé zapojené dítě potom bude mít možnost splnit 10 úkolů, za něž bude dostávat “peněžní” odměnu. Na konci si za své vydělané peníze zakoupí odměny. Projekt byl realizován na jaře 2022, vydařil se a v letošním roce získal také Evropský certifikát kvality. K úspěšné realizaci hodně pomohlo to, že se pracovní dream team učitelek na všem domluvil osobně, v klidu a pohodlí Slovanského kontaktního semináře.

Chcete se také podobného semináře účastnit? Učitelky mateřských škol zveme na česko-slovensko-polský seminář do Brna. Není zde nutná znalost angličtiny.

Kdy? 19.-21. října 2023

Téma: „(Digitální) wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“

Nabídneme odbornou přednášku od expertů na wellbeing, setkání s kolegy ze zahraničí, prostor pro tvorbu projektu, semináře a workshopy,  ale také kulturní program v Brně, včetně prohlídky města a slavnostní večeře.

Více informací a proklik k registracím najdete v našem článku: https://www.etwinning.cz/slovansky-seminar-vol-3-ceska…/

Ambasadorky Radka a Katka

  

Webináře – registrace zahájena! Začínáme ve středu 4.10.2023!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahájilo registraci série webinářů pro letošní školní rok 2023/2024.

Webináře se konají vždy dvě středy v měsíci od 19:00 do 20:00 hodin a jsou zdarma. 

Co vás čeká? 

Během školního roku Vás provedeme jednotlivými fázemi projektu od hledání partnera, zahájení projektu, přes průběh projektu až po jeho závěr, evaluaci a rady „jak na Quality Label“. 

 Komu jsou webináře určeny? 

Jsou určeny učitelům, kteří realizují nebo plánují realizovat projekt eTwinning. Určitě ale mohou být přínosné i pro učitele, kteří chtějí do své výuky zapojovat digitální technologie a nové nástroje a samozřejmě i pro učitele, které zajímá projektová výuka. 

Co k webináři potřebujete?  

Běžný počítač, notebook nebo tablet s připojením na internet, dobrou náladu a chtít se dozvědět něco nového a zajímavého o projektech eTwinning. 

Po absolvování webináře a vyplnění evaluačního dotazníku během webináře s uvedením své emailové adresy obdržíte potvrzení o účasti na webináři. 

Letos pro Vás připravujeme příjemnou novinku na posledním webináři 12. 6. 2024. Pokud máte zájem krátce odprezentovat Váš projekt, přihlaste do našeho závěrečného Teachmeet setkání. Je potřeba vyplnit krátký formulář zde.

Webináře nejsou nahrávané a témata webinářů se během roku neopakují. 

Harmonogram webinářů, možnost registrace a další potřebné informace najdete na https://www.etwinning.cz/webinare/

Těšíme se na Vás!

  

POZOR, POZOR! Přesun starých TwinSpace !

Důležité: Pokud máte TwinSpace na staré platformě a chcete, aby byl přesunut na novou platformu, musíte vyplnit následující dotazník na stránkách ESEP do 30. září 2023.Pokud byl váš eTwinning projekt vytvořen po 1.7.2018, můžete požádat o migraci souvisejícího obsahu TwinSpace vyplněním tohoto dotazníku. Budete muset uvést:

  1. Název projektu
  2. URL TwinSpace
  3. Důvod migrace

Je potřeba pouze jedna žádost na jeden TwinSpace. Je důležité dodat také, že pouze projekty s migrovanými TwinSpaces budou mít nárok na přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024 (projekty s cílem přihlásit se do soutěže eTwinning Prizes 2024 mají prioritu).

Pokud nezašlete žádost o přesunutí vašeho TwinSpace ze staré platformy do 30. září 2023, vaše staré TwinSpaces nebudou přesunuty na novou platformu. Přístup ke všem TwinSpaces na původním platformě eTwinning zůstane otevřený ještě několik měsíců: to umožní eTwinnerům dočasný přístup k materiálům na Twinspace.

Další postup:

Během října a listopadu budou požadované TwinSpaces přesunuty na novou platformu.

Po dokončení této migraci bude v druhé polovině listopadu k dispozici formulář pro přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024.

Proč se nedojde k přesunu všech TwinSpaces?

Migrace všech TwinSpaces souvisejících s projekty vytvořenými po 1.7.2018 byla součástí plánu přechodu z původní platformy eTwinning na platformu European School Education. Jedná se celkem o 65 500 TwinSpaces.

Nicméně mnoho z těchto TwinSpaces obsahuje zastaralé informace, které by na nové platformě již nesloužily žádnému účelu a zbytečně by komplikovaly proces migrace dat, který se ukázal jako náročný.

Proto bylo rozhodnuto omezit migraci na TwinSpaces potřebné pro probíhající aktivity související s reportováním, propagací a diseminací aktivit nebo účastí v soutěži eTwinning Prizes 2024, aby se optimalizoval proces migrace a minimalizoval se tak možný dopad na aktivní projekty.

Prosíme členy projektů, kteří chtějí zachovat obsah svých TwinSpaces ze staré platformy, o vyplnění tohoto dotazníku do 30. září 2023!

Odkaz k článku na ESEP: https://school-education.ec.europa.eu/cs/node/959628

  

Kavárna inspirace eTwinning 2023/24: „Kreativita s využitím umělé inteligence“- registrace zahájena

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od října do prosince 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání naživo v aplikaci Teams. Podzimní série je zaměřena na téma umělé inteligence a jejího využití. Budeme hovořit také o příležitostech, výzvách a hrozbách, které přináší do našich životů.

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti:


1) Chaty s AI v projektové výuce (GPT, Bing)
2) Grafika s využitím umělé inteligence (Padlet, Canva a další aplikace)
3) Kreativně v projektu (aplikace podporující tvořivost)

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďte společně diskutovat o „uměle inteligenci ve vzdělávání“.

Začínáme v úterý 10. října 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 14. listopadu a 12. prosince 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý.

Registrovat se můžete zde: Registrace je platná pro všechna setkání.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE

Hlavní téma
„Umělá inteligence ve vzdělávání“

Kde?
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams

Kdy?
říjen – prosinec 2023

Jak?
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho?
pro všechny eTwinnery a zájemce o tématiku AI

Jakou formou?
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace