Jarní kampaň eTwinning 2023

Tématem letošního roku jsou inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem. Na toto téma je také zaměřená jarní kampaň, která probíhá od 1. března do 7. dubna a díky které získají eTwinneři inspirativní zdroje k tomu, jak podpořit synergii mezi vzděláváním a inovacemi

Cílem kampaně je podpora duševní a emocionální pohody žáků a zaměstnanců škol, nechybí ale ani návrhy na možnosti využití různých digitálních nástrojů a umělé inteligence ve třídě či téma inkluze. Inovace by totiž neměly spočívat jen v zaměření se na digitální nástroje, měly by spíše žákům  nabídnout více možností, jak ve třídě prosazovat a řešit své potřeby v oblasti vzdělávání a duševní pohody. Aktivity jarní kampaně se věnují těmto podtématům: 

 • Sociální inovace ve škole
 • Duševní a emocionální pohoda ve školách
 • Inovace ve vzdělávání
 • Umělá inteligence

V rámci kampaně se eTwinneři mohou zapojit do on-line aktivit a následujících webinářů (komunikačním jazykem je angličtina):

 • Mediální gramotnost a dezinformace – 15. března
 • Wellbeing – 20. března
 • Umělá inteligence – 3. dubna 

Ve skupině na platformě European School Education Platform je eTwinnerům k dispozici interaktivní knihovna s různými aktivitami, články a inspirativními materiály na výše zmíněná témata.

Více informací o jarní kampani naleznete na webu European School Education Platform.

  

On-line Kavárna Inspirace 2023 na téma well-beingu ve školách

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání v aplikaci Teams


Tématem letošního roku je Inovace a vzdělávání s podtitulem Buďme kreativní s eTwinningem. V jeho rámci se zaměříme na oblast duševní a emocionální pohody ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp (evropský rámec pro klíčové kompetence osobnostní, sociální a kompetence k učení). 

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti: 
1) Well-being žáka 
2) Well-being učitele 
3) Well-being pro školu 

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.  

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy  
a pojďte společně diskutovat o „well-beingu ve škole“.  

Začínáme v úterý 28. března 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 25. dubna a 30. května 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý. 

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE 

Hlavní téma 
„Well-being“ 

Kde?  
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams 

Kdy? 
březen – květen 2023 

Jak? 
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning 

Pro koho? 
pro všechny eTwinnery a zájemce o téma well-being ve školách 

Jakou formou? 
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace

Registrovat se můžete zde:

Registrace je platná pro všechna setkání. 

  

Téma roku 2023: Inovace a vzdělávání – buďme kreativní s eTwinningem 

Téma letošního roku Inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem je spojeno s Evropskou inovační agendou přijatou v roce 2022. Jejím cílem je z Evropy udělat vedoucího hráče na globální inovační scéně – a právě vzdělávání je její nedílnou součástí. 

eTwinneři se mohou se svými žáky na důležitost inovací zaměřit hned dvakrát: jednak využíváním inovativních metod výuky, na druhé straně se na ně mohou zaměřit jako na studijní téma a podrobit ho výzkumu.

eTwinning podporuje inovativní výukové postupy již od svého založení v roce 2005 tím, že klade důraz na využívání digitálních technologií ve výuce a v procesu učení. Využívání digitálních technologií by však nemělo být vnímáno jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek, který učitelům pomáhá dosáhnout ve třídě a v probírané látce posunu, který si přejí.

Téma letošního roku je úzce spojeno s následujícími oblastmi:

 • Sociální inovace ve škole: škola jako prostor pro vyjádření názoru žáků a jejich nápady a místo zaměřené na jejich priority a potřeby
 • Duševní a emocionální pohoda ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp
 • Inovace ve vzdělávání: pomáhat žákům rozvíjet si vlastní názory, vyjadřovat se na veřejnosti, jednat a přemýšlet o jejich vlastní budoucnosti; školy by měly pomáhat žákům rozvíjet jejich kritické myšlení a schopnost diskuze a vést je k přemýšlení
 • Propojení s místními organizacemi: realizace aktivit s místními organizacemi, které mohou žákům nabídnout zajímavé vzdělávací příležitosti a zkušenosti
 • Věnovat se inovacím a jejich aktuálním tématům jako je umělá inteligence a její etika či virtuální realita

eTwinneři mohou načerpat inspiraci v moderované evropské skupině s názvem „Innovation and Education“ vedené zkušenými ambasadory, ale také z eTwinningových projektových balíčků („projekt na klíč“), či on-line akcí a webinářů. 

Více informací o tématu roku najdete na https://bit.ly/3Wu4oHF.  

  

Nová eTwinning online poradna k novému portálu 

Nevíte si rady s novou platformou? Potřebujete poradit s registrací nebo vytvořením ESEP účtu? Nemůžete něco na platformě najít nebo třeba vám třeba nefunguje či nejde aktivovat nějaká funkce v tomto prostředí a chcete pomoc? Máte otázku, pro kterou se vám nechce na seminář?  
 
Přesně z tohoto důvodu jsme se rozhodli založit eTwinningovou online poradnu, kde vám všechny tyto dotazy týkající se nové platformy ESEP a mnoho dalších rádi zodpovíme a pomůžeme vyřešit.  
 
Naší první poradnu spouštíme již zítra – ve středu 1.3.2022.  

Poradna bude probíhat přes aplikace Teams, pravidelně každou středu mezi 18. a 19. hodinou, kdy na vás budou čekat zkušení učitelé – ambasadoři eTwinning a členové Národního podpůrného střediska eTwinning a společnými silami se vám budeme snažit, co nejlépe poradit.  
 
Připojit k poradně se můžete na tomto odkaze, každou následující středu od 18:00 do 19:00.