Seznam projektů, které získaly Národní cenu eTwinning

Zde můžete vidět projekty, které získaly národní cenu eTwinning na národní konferenci Erasmus+/eTwinning 2017.

Kategorie 1. stupeň ZŠ

1.národní cena – Nature around us, Jana Uhrová, Základní škola Benešov, Dukelská 1818

2.národní cena – Inside the Rainbow, Renata Večerková, Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

3.národní cena – English Learning Friends, Lenka Mejdřická, Lucie Nová a Šárka Černá, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Kategorie 2. stupeň ZŠ

1.národní cena – True stories from WW2, Martina Teichmannová, Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139

2.národní cena – food2explore, Alena Buroňová, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

3.národní cena – Wir bauen Brücken, Jana Anděl Valečková, Základní škola Přimda

Kategorie Střední školy a gymnázia

1.národní cena – National Parks = International Treasure, Lubomír Dohnal, Gymnázium Kroměříž

2.národní cena – No Enemies Violence – Equal Rights, Jana Vozarová, Střední průmyslová škola Chrudim

3.národní cena – My Precious Phone, Eliška Olšáková, Gymnázium Brno-Řečkovice

Kategorie Nejlepší projekt realizovaný v mateřské škole

Čarovný čas, Jana Veselá, Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

Kategorie Nejlepší projekt Erasmus+/eTwinning

APRENDIENDO CON EMOCION(ES), Iva Sloupová, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

  

Codeweek 2017 s eTwinningem

Codeweek je kampaň evropského formátu, která poukazuje na to, že programování není pouze záležitostí úzké skupiny odborníků a zároveň cílí na žáky, studenty, učitele, ale i širokou veřejnost. V letošním roce proběhl pátý ročník evropského týdne programování a napříč Evropou, ale i mimo ni byla uskutečněna řada akcí – setkání, přednášky, workshopy a spoustu dalších, jejichž společným jmenovatelem je právě programování. Realizované akce proběhly v 56 zemích na pěti kontinentech. V České republice se letos realizovalo 71 akcí a z toho dvě události se uskutečnily na národní konferenci Erasmus+/eTwinning v říjnu 2017.

První z nich byla přednáška, která účastníkům konference ukázala, co je to Codeweek, o čem tato kampaň je, jak se učitelé se svými žáky a studenty mohou zúčastnit a jaké benefity pořadatelům akcí Codeweek přináší.
 

 
Druhou akcí byl workshop s názvem Kódování s eTwinningem a v rámci tohoto workshopu jsme se nejprve podívali na termíny informatické myšlení, algoritmizace a programování. Než jsme se přesunuli k možnostem, jak vůbec začít programovat ve školách, podívali jsme se na způsob, jak formou her a pohybových aktivit objevovat s žáky a studenty informatické postupy, a to vše bez použití počítače a zároveň jednotlivé aktivity použít v mezinárodní spolupráci eTwinning. Informatické úlohy, které si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli, lze využít na různých stupních vzdělání a v širokém spektru předmětů.
 

 
Více informací o akcích v rámci kampaně Codeweek naleznete zde.

  

Evropská konference eTwinning 2017: Turning inclusion into action

V letošním roce se konference konala ve dnech 26.-28.10.2017 na Maltě ve městě St. Julian´s. Českou republiku zde reprezentovaly držitelky Národních cen eTwinning v ČR a také zástupci Národního podpůrného střediska.

Společná fotografie českých účastníků

Konference byla zahájena ve čtvrtek po poledni plenárním zasedáním. Hlavním mluvčím byl pan Mark Penfold, který přednesl příspěvek na téma „Význam, filosofie a praxe v oblasti inkluze v digitálním věku“. Dalším z významných mluvčích byl i pan Rodrigo Ballester, zástupce komisaře pro vzdělávání, kulturu a sport. Po proslovech se všichni přítomní zúčastnili seznamovací aktivity. Na základě odpovědí na 10 jednoduchých otázek byli všichni účastníci rozděleni do několika mezinárodních skupin. Jejich úkolem bylo natočit minutové video na téma „Co nás spojuje“. Z nich pak zvolili sami účastníci konference to nejlepší prostřednictvím on-line hlasování. Potěšilo nás, že vyhrálo video skupiny, do které byla zapojena česká ambasadorka eTwinning, paní Martina Baseggio. Večer pak byly předávány evropské ceny eTwinning.

Hlavním pátečním programem byly workshopy. Každý účastník měl již před konferencí možnost vybrat si ze široké nabídky workshopů na témata, jež ho nejvíce zajímají. Tématem jednoho z workshopů bylo také ocenění „Evropská eTwinningová škola“. Již brzy vám představíme podmínky, jejichž splnění je nutné pro získání tohoto certifikátu.  Páteční program byl zakončen slavnostní večeří.

Česká výprava s Anne Gilleran na slavnostní večeři

V sobotu proběhlo závěrečné plenární zasedání, které zahájil maltský ministr školství a práce, pan Evarist Bartolo. Poté proběhla panelová diskuze na téma inkluze, pod vedením zástupce CSS Santiho Scimea. Závěrečné slovo pronesl zástupce Evropské komise, pan Michael Teutsch.

  

Národní konference Erasmus+/eTwinning 2017

Ve dnech 12. až 14. října 2017 se uskutečnila národní konference Erasmus+/eTwinning 2017 ve městě Olomouc. V letošním roce se konference zúčastnilo téměř 130 českých učitelů z mateřských, základních, ale i středních škol, které jsou vedeny v rejstříku MŠMT.

První den konference bylo oceněno 80 kvalitních projektů ze 70 různých škol certifikátem eTwinning Quality label.

Druhý den zahájila konferenci Ing. Dana Petrová, ředitelka Domu zahraniční spolupráce. Následovala přednáška, která ukázala přínosy mezinárodních projektů směrem k žákům, studentům i učitelům. Poslední příspěvek dopoledního programu se týkal evropského týdne kódování Codeweek 2017.

V další části dne jsme se seznámili s nejlepšími projekty, které získaly národní cenu eTwinning nebo pečeť kvality Erasmus+. Oceněným gratulovala Ing. Dana Petrová a Mgr. Eva Tučková z MŠMT. Martina Teichmannová, která obdržela za svůj projekt True stories from WW2 1. místo v kategorii 2. stupeň ZŠ nám řekla: V náš projekt jsem hodně věřila a musím se přiznat, že jsem si na národní cenu tak trochu myslela. V sobotu večer kontroluji email a ejhle, přišlo oznámení, že jsme ji získali. Člověka zalije nádherný pocit štěstí, do žil se mu vlije nová energie a říká si, že to má cenu. Těším se, až to oznámím svým žákům a řádně to oslavíme.“

Po zbytek dne proběhlo velké množství workshopů.  V prvním kole zazněly příklady dobré praxe oceněných projektů. V následujících třech kolech workshopů si účastníci konference mohli vybrat z širokého spektra témat. Vybrat si mohli jak nováčci, tak i zkušení učitelé.

„Národní konference Erasmus+/eTwinning jsem se tento rok zúčastnila poprvé. Do této doby jsem o těchto dvou programech slyšela jen od své kolegyně a jedné z ambasadorek. Žádného projektu jsem však nebyla součástí. Konference nabízela velikou škálu workshopů, které mi ukázaly, jak se do těchto programů aktivně zapojit. Workshopy mé očekávání předčily. Nejednalo se jen o teoretické poznatky, ale hlavně o praktické zkušenosti již zapojených učitelů, ředitelů a ambasadorů. Především si však z této konference odnáším chuť k zapojení se do programů Erasmus+/eTwinning a s nimi spojených akcí, a to díky zúčastněným, kteří mě svým nadšením pro tuto mezinárodní spolupráci nakazili.“ konstatovala Nikola Billová, Masarykova ZŠ v Plzni.

Třetí den konference účastníky čekalo poslední kolo workshopů a celou konferenci jsme zakončili kulatým stolem na téma Dopady mezinárodní spolupráce na výuku v českých školách, kde bylo našimi panelisty zodpovězeno velké množství otázek.

Pokud jste na konferenci nebyli, máte čeho litovat. A nebo se už teď těšit na další konferenci v říjnu roku 2018.

Fotografie z konference naleznete zde.