Mezinárodní semináře eTwinning!

Národní podpůrné středisko zve učitele na mezinárodní semináře eTwinning!

Mezinárodní seminář je akce pořádána v zahraničí pro učitele z různých států EU. Na semináři se dozvíte základní informace o eTwinningu a poznáte mnoho zajímavých lidí z různých zemí.  Hlavním cílem těchto seminářů je nalezení vhodného partnera pro projekt eTwinning a společné plánování projektu.

Seminářů se mohou zúčastnit učitelé/ ředitelé požadovaného typu škol a předmětů. Účastníci budou vybráni na základě registrace a informováni e-mailem. Součástí registračního formuláře je také motivační dopis, ve kterém stručně popište očekávaný přínos akce pro Vás, Vaše žáky i Vaši školu.  Náklady spojené s účastí na semináři  (cestovné v zahraničí, ubytování, stravu, konferenční poplatek) hradí eTwinning NSS, účastník si hradí pouze cestovní náklady v ČR   (např. do Prahy na letiště apod.).

Místo konání: Malta, Valletta

Termín konání: 1. – 3. března 2013

Cílová skupina: Primary teachers

Téma: Teams and Collaboration

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Místo konání: Slovinsko, Ljubljana

Datum:11. – 13. dubna 2013

Cílová skupina: Učitelé českého jazyka,knihovníci (učitelé žáků 12 – 19 let)

Téma: Slovanský seminář

Komunikační jazyk: Národní jazyky

 

Místo konání: Bulharsko, Sofia

Datum:25. -28. dubna 2013

Cílová skupina: Kindergarten & Primary

Téma: Good Pedagogical Practices for theDevelopment of Key Competencies

(in English, German, French)

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Místo konání: Slovensko, Bratislava

Datum:16. -19. května 2013

Cílová skupina: All subject: Pupils age 13 – 17

Téma: Competencies and theirrelationship to a successful project

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Registrovat se na semináře můžete zde.

  

Safer internet day 2013 – Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu 2013 (SID 2013), organizovaný sítí osvětových center Insafe, slaví své desetileté výročí. Tématem jubilejního ročníku jsou online práva a zodpovědnost. Celosvětová kampaň proběhne v úterý, 5. února 2013 a jako i v předchozích ročnících i letos se k ní se svými aktivitami připojuje Národní centrum bezpečnějšího internetu. Číst více

  

Metodické semináře eTwinning pro začátečníky

Metodický seminář eTwinning pro začátečníky

( 6.10.     Praha – budova Domu zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 – seminář je plně obsazen )

13.10.    Hustopeče  –  ZŠ, Nádražní 4

13.10.   Ostrava – Gymnázium Hladnov,  Hladnovská 35

15.10.  Veselí nad Moravou – OA a SOU, Kollárova 1669

20.10.  Chrudim – Střední zdravotnická škola Chrudim, Poděbradova 336

20.10.  Přerov – SŠT, Kouřílkova 8

23.10.  Brno  –  Střední průmyslová škola elektrotechnická ,  Purkyňova 97

24.10.  Praha – budova Domu zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Seminář je pro účastníky zdarma. Registrovat se můžete zde. Časové rozvržení semináře je 9.00 – 16.00, upřesnění časového rozvržení a další organizační detaily se dozvíte od lektora, který Vás bude kontaktovat na základě Vaší registrace na seminář. V případě dotazů nás kontaktujte na etwinning@naep.cz

Náplň semináře

Metodický seminář je určen pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravuje pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující témata: metodika řízení projektu eTwinning mezi evropskými školami, cíle a obsah projektů, principy projektového vyučování, využití ICT v projektech, problematika multikulturní komunikace v projektech. Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorba projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšného projektu eTwinning.

  

Metodické semináře eTwinning pro školní rok 2012/2013

Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos Národní podpůrné středisko připravuje metodické semináře o eTwinningu a projektové výuce. Termíny seminářů budou postupně doplňovány v průběhu září 2012. Semináře probíhají ve většině regionů pod vedením zkušených ambasarorů a účast je pro všechny učitele zdarma. Seznam seminářů naleznete v záložce Metodické semináře.

Na již vypsané semináře se můžete registrovat zde.

eTwinning pro začátečníky

Metodický seminář je určen pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravuje pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující témata: metodika řízení projektu eTwinning mezi evropskými školami (cíle a obsah projektů), principy projektového vyučování, využití ICT v projektech, problematika multikulturní komunikace v projektech. Seminář praktickým způsobem uvádí učitele a pedagogické pracovníky do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorba projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšného projektu eTwinning.

eTwinning pro pokročilé

Metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let, kteří již zahájili spolupráci s některou z evropských škol. Seminář připravuje pedagogické pracovníky škol na rozvoj metodických postupů při realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující témata: principy projektové a týmové práce učitelů a žáků, komunikace prostřednictvím internetu – využití pracovního prostředí eTwinning TwinSpace, praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), evaluace a diseminace výsledků projektu. Všechny postupy a nástroje si mohou učitelé vyzkoušet prakticky u PC.

ICT využitelné v projektech eTwinning

Metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku od 5 do 19 let, kteří realizují projekty eTwinning. Seminář je zaměřen na další rozvoj dovedností v oblasti kvalitního řízení mezinárodních vzdělávacích projektů prostřednictvím informačních i komunikačních technologií, využívání ICT nástrojů pro komunikaci, spolupráci, sdílení projektových výstupů. Obsahem semináře jsou následující témata: výměna zkušeností účastníků s přípravou a prací na projektu, ukázky dobré praxe, kritéria kvality projektu, virtuální prostor pro spolupráci – Twinspace pro pokročilé uživatele a vybrané téma z oblasti dalších ICT nástrojů (např. práce s fotkou, blog, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých webových stránek a jiné). Dovednosti jsou rozvíjeny praktickou činností na PC přímo na portálu www.etwinning.net, při práci na vlastním projektu a přímou prací s dalšími ICT nástroji.

e-learningový kurz

Tříměsíční kurz pro ty, kteří se nemohou zúčastnit jednodenních metodických seminářů. Je vytvořen v prostředí Moodle a probíhá ve spolupráci se slovenskou NSS. Účastníci se seznámí s prostředím portálu eTwinning, vyzkoušejí si pracovní prostředí TwinSpace  a  mohou vyzkoušet prakticky tvorbu  mezinárodního  projektu od začátku až do konce.