Safer internet day 2013 – Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu 2013 (SID 2013), organizovaný sítí osvětových center Insafe, slaví své desetileté výročí. Tématem jubilejního ročníku jsou online práva a zodpovědnost. Celosvětová kampaň proběhne v úterý, 5. února 2013 a jako i v předchozích ročnících i letos se k ní se svými aktivitami připojuje Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Téma Dne bezpečnějšího internetu bude provázet motto: „Connect with Respect – online rights and responsibilities“, které volně přeloženo znamená „komunikujte ohleduplně“. Vyzývá především k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu nejen vůči sobě, ale samozřejmě i k ostatním uživatelům.

Jakým způsobem se může ke Dni bezpečnějšího internetu připojit i Vaše organizace?

Pokud učíte na základní nebo střední škole, pracujete v knihovně, neziskové organizaci, anebo se jiným způsobem zajímáte o problematiku bezpečnosti online, můžete se zapojit do naší soutěže, nebo pomoci při propagaci kampaně ke Dni bezpečnějšího internetu.

Soutěž ke Dni bezpečnějšího internetu 2013

Národní centrum bezpečnějšího internetu organizuje v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu 2013 soutěž. Do soutěže se mohou zapojit všichni, pokud uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu dle pravidel. Pravidla soutěže i seznam cen pro vítěze postupně zveřejníme na webových stránkách, kde Vás postupně o všech aktivitách dne bezpečnějšího internetu budeme informovat.

Podpora kampaně ke Dni bezpečnějšího internetu 2013

Podpořit kampaň SID 2013 můžete tím, že umístíte na svém webu logo “Podporujeme SID 2013“ s odkazem na stránky www.saferinternetday.cz.

Pokud nás o tom informujete, NCBI na stránkách www.saferinternetday.cz uvede název
a logo vaší organizace.