Mezinárodní semináře eTwinning!

Národní podpůrné středisko zve učitele na mezinárodní semináře eTwinning!

Mezinárodní seminář je akce pořádána v zahraničí pro učitele z různých států EU. Na semináři se dozvíte základní informace o eTwinningu a poznáte mnoho zajímavých lidí z různých zemí.  Hlavním cílem těchto seminářů je nalezení vhodného partnera pro projekt eTwinning a společné plánování projektu.

Seminářů se mohou zúčastnit učitelé/ ředitelé požadovaného typu škol a předmětů. Účastníci budou vybráni na základě registrace a informováni e-mailem. Součástí registračního formuláře je také motivační dopis, ve kterém stručně popište očekávaný přínos akce pro Vás, Vaše žáky i Vaši školu.  Náklady spojené s účastí na semináři  (cestovné v zahraničí, ubytování, stravu, konferenční poplatek) hradí eTwinning NSS, účastník si hradí pouze cestovní náklady v ČR   (např. do Prahy na letiště apod.).

Místo konání: Malta, Valletta

Termín konání: 1. – 3. března 2013

Cílová skupina: Primary teachers

Téma: Teams and Collaboration

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Místo konání: Slovinsko, Ljubljana

Datum:11. – 13. dubna 2013

Cílová skupina: Učitelé českého jazyka,knihovníci (učitelé žáků 12 – 19 let)

Téma: Slovanský seminář

Komunikační jazyk: Národní jazyky

 

Místo konání: Bulharsko, Sofia

Datum:25. -28. dubna 2013

Cílová skupina: Kindergarten & Primary

Téma: Good Pedagogical Practices for theDevelopment of Key Competencies

(in English, German, French)

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Místo konání: Slovensko, Bratislava

Datum:16. -19. května 2013

Cílová skupina: All subject: Pupils age 13 – 17

Téma: Competencies and theirrelationship to a successful project

Komunikační jazyk: Angličtina

 

Registrovat se na semináře můžete zde.