Partnerský fair

Hledáte příležitost, jak si najít partnera?

Partnerský fair je příležitost pro druhostupňové pedagogy, kteří se chtějí spojit a spolupracovat na inovativních výukových projektech. Cílem této akce je podpořit mezinárodní partnerství, shromáždit nápady a zdroje pro online výuku a vytvořit prostor, kde pedagogové mohou najít vhodné spolupracovníky na své projekty. V tomto článku se dozvíte všechny klíčové informace a podrobnosti k akci a registraci pro zájemce.

Detaily akce

Partner Finding Fair slibuje dynamický a obohacující zážitek pro pedagogy hledající spolupráci v oblasti online výuky. Spojením učitelů z různých zemí a kulturních prostředí, tato akce nabízí příležitost ke vzniku inovativních projektů, které pozitivně ovlivní výuku studentů.

Datum a čas: Akce se uskuteční 25. srpna od 15:00 hod, přes platformu Zoom.

Odkaz pro registraci: pedagogové se mohou zaregistrovat na akci prostřednictvím následujícího odkazu: Zde

Délka akce: Akce bude trvat 90 minut, což poskytne dostatek času pro účastníky, aby se spojili s potenciálními partnery a prozkoumali výukové a projektové nápady.

Cílová skupina:

Akce je otevřená pro maximálně 90 učitelů z pozvaných zemí, zahrnujících účastníky z Lotyšska, České republiky, Maďarska, Irska, Itálie, Rumunska a Nizozemska.

Seminář je určen pro učitele žáků od 12-16 let, s důrazem na zapojení učitelů jakéhokoliv předmětu.

Požadavky:

Účastníci musí být registrovaní na platformě eTwinning, v případě nové registrace, kontaktuje národní agenturu pro eTwinning na emailu: etwinning@dzs.cz pro urychlení procesu vaší validace.

Pro efektivní komunikaci je nutná základní úroveň mluveného a psaného anglického jazyka.

Pro účast na akci není vyžadována předchozí zkušenost s projekty, účastníci svou úroveň zkušeností uvedou ve formuláři pro registraci.

ICT nástroje:

Online konference: Akce využije platformu Zoom pro plynulé a interaktivní online konference, účastníci budou potřebovat počítač pro účast.

Online spolupráce: Pro spolupráci na projektech a sdílení zdrojů budou účastníci využívat Google dokumenty.

Další nástroje: Během akce budou zváženy další nástroje, jako například Padlet, Mentimeter, Bit.ly a Tricider, aby se zvýšila angažovanost a kreativita účastníků.

Předběžný program akce:

TimeActivityResources/ person responsible
5 minIcebreaking and plan for the meetingmentimeter
20 min Presentation about eTwinning and project planning
15 minExploring the offered project ideas and advertising participant ideasIndividual task
8+7+7 min   10 extra minutes for challenges


5 min after for writing their names in table
“Speed Dating” with potential partners Me and my experience in projects My students and school Chosen/My project ideaSmall groups of 4-5 (our division)
10 min Deciding upon further communicationSmall groups of 3-4 (teachers choose partners themselves)

Nezmeškejte tuto příležitost síťování, spolupráce a inspirace pro budoucí vzdělávání!

Zaregistrujte se už nyní a buďte součástí Partner Finding Fair.

  

Slovanský seminář vol. 1: Polsko

Dovolte, abychom Vás pozvali na první seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude konat v polském Gdaňsku.

Seminář je určen učitelům odborných středních škol (žáci 15 až 20 let) bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň nováčci až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat již ze začátku nového školního roku a to 6. až 9. září. Datum bylo ustanoveno tak, aby navazovalo na plánované aktualizace platformy a zároveň tak aby projekty mohly započnout již na začátku školního roku.

Téma tohoto semináře je „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“ a dává si za cíl vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň také usiluje o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu.

Účastníci semináře budou mít také v rámci kulturního programu jedinečnou možnost se v rámci programu účastnit jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem EuroSkills Gdańsk 2023, pořádané organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!

  

Slovanské semináře 2023, letos již po páté

Rádi byste se se žáky pustili do eTwinningového projektu, ale odrazuje vás od toho nedostatečná znalost cizího jazyka? Mezinárodní projekty můžete realizovat i tak. Ukážeme vám, jak na to. 

Ideální příležitostí, kde najít partnery pro „příhraniční“ projekty , které se obejdou bez znalosti anglického jazyka a jsou vhodné jako rozjezd pro mezinárodní spolupráci, je právě série mezinárodních kontaktních seminářů ve slovanských jazycích (čeština, slovenština, polština).  

Ve spolupráci s našimi kolegy ze Slovenska a Polska jsme pro vás letos připravili tyto semináře: 

6.-9.9.2023 Polsko, Gdaňsk – pro učitele SOŠ, SŠ (žáci 15 až 20 let)

7.-9. 10. 2023 Slovensko, Trenčín – pro učitele ZŠ (žáci 6 až 15 let)

19.10.-21. 10. 2023 Česká republika, Brno – pro učitele MŠ (žáci 3 až 6 let)

Každý ze seminářů se bude věnovat nejen tématu aktuálnímu pro naše školství, ale i eTwinning tématu roku a jsou určené nováčkům a mírně pokročilým eTwinnerům.

Na semináři se pod taktovkou zkušených ambasadorů eTwinning dozvíte, jak realizovat eTwinningový projekt tak, aby vás i žáky bavil, byl přínosný a byl pro vás zároveň udržitelný. Hlavně ale také poznáte spoustu nadšených kolegů, mezi kterými najdete i svého projektového partnera. Detaily vaší budoucí spolupráce budete moci doladit spolu přímo na místě za podpory našich školitelů.  

V následujících dnech postupně budou vycházet články k jednotlivým seminářům s veškerými detaily.

Na semináře se však můžete přihlásit již nyní na tomto odkazu.  

Těšíme se na viděnou! 

  

! PRODLOUŽENÍ DEADLINU NÁRODNÍ CENY QUALITY LABEL !

Národní podpůrné středisko eTwinning oznamuje všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o národní certifikát kvality (Quality Label), je nyní prodloužen a to do 10. 8. 2023 (včetně).  


Další důležité informace: 

Pokud u projektu nevidíte tlačítko žádosti nebo vůbec nevidíte projekt, pro který chcete žádat o certifikát Quality Label, kontaktujte nás neprodleně na etwinning@dzs.cz, kde budeme řešit každý jednotlivý případ zvlášť. 

Pokud tlačítko žádosti či projekt zatím nevidíte, rozhodli jsme se vám otevřít možnost si předpřipravit žádost formou word dokumentu, který naleznete ke stažení níže: