Elearningový kurz: Metodika mezinárodních projektů eTwinning 2023

Národní podpůrné středisko pro eTwinning (DZS) zve především začínající eTwinnery na elearningový kurz Metodika mezinárodních projektů eTwinning. Kurzy letos začnou již 16.10. 2023

Kurz je skvělou příležitostí, jak se seznámit s možnostmi programu eTwinning bez jazykové bariéry, z pohodlí domova a v čase, který účastníkům vyhovuje nejlépe. Účastníci se naučí realizovat mezinárodní projekt krok za krokem.

Kurz je určen pro eTwinnery z MŠ, ZŠ a SŠ z České a Slovenské republiky, takže v jeho rámci vzniknou opravdová mezinárodní partnerství. Po dobu 6 týdnů plní účastníci úkoly v 6 modulech, které je provedou celým procesem eTwinningového projektu od vyhledání partnera, přes plánování, komunikaci, realizaci drobných aktivit v TwinSpace až po závěrečné zhodnocení. Jako bonus si pak absolventi odnášejí i dovednost používat zajímavé on-line nástroje využitelné ve výuce.

V rámci modulů pracují účastníci vlastním tempem a využívají pomoc tutorů (zkušených učitelů – ambasadorů aktivity eTwinning), kteří jsou jim dle potřeby k dispozici nejen v TwinSpace, ale i na e-mailu či telefonu.

Kurz bude zahájen úvodním webinářem v podvečerních hodinách. V případě absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pro účastníky zdarma.

Podzimní elearningový kurz začne v pondělí 16. 10. 2023. V případě zájmu Vám doporučujeme zaregistrovat se na kurz co nejdříve.

Další informace o kurzu a registrační formulář naleznete zde.

  

Slovanský seminář vol.2: Slovensko

Dovolte, abychom Vás pozvali na druhý seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude konat ve slovenském Trenčíně.

Seminář je určen učitelům základních škol bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň nováčci až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat ve dnech 5. až 7. října 2023. Tématem tohoto semináře je „Inovatívne vzdelávanie na základných školách“ a dává si za cíl představit nové techniky a aplikace ke zlepšení a inovaci Vaší výuky a vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň také usiluje o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu.

Účastníci semináře se mohou těšit na bohatý program plný zajímavých workshopů, seminářů a skupinových prací zaměřených nejen na inovace ve vzdělávání či představení nových digitálních nástrojů. Naši slovenští kolegové a kolegyně si pro všechny vás navíc připravili bohatý doprovodný program, mimo jiné dobrodružně znějící Výzvu v městě Trenčín.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!

  

Partnerský fair

Hledáte příležitost, jak si najít partnera?

Partnerský fair je příležitost pro druhostupňové pedagogy, kteří se chtějí spojit a spolupracovat na inovativních výukových projektech. Cílem této akce je podpořit mezinárodní partnerství, shromáždit nápady a zdroje pro online výuku a vytvořit prostor, kde pedagogové mohou najít vhodné spolupracovníky na své projekty. V tomto článku se dozvíte všechny klíčové informace a podrobnosti k akci a registraci pro zájemce.

Detaily akce

Partner Finding Fair slibuje dynamický a obohacující zážitek pro pedagogy hledající spolupráci v oblasti online výuky. Spojením učitelů z různých zemí a kulturních prostředí, tato akce nabízí příležitost ke vzniku inovativních projektů, které pozitivně ovlivní výuku studentů.

Datum a čas: Akce se uskuteční 25. srpna od 15:00 hod, přes platformu Zoom.

Odkaz pro registraci: pedagogové se mohou zaregistrovat na akci prostřednictvím následujícího odkazu: Zde

Délka akce: Akce bude trvat 90 minut, což poskytne dostatek času pro účastníky, aby se spojili s potenciálními partnery a prozkoumali výukové a projektové nápady.

Cílová skupina:

Akce je otevřená pro maximálně 90 učitelů z pozvaných zemí, zahrnujících účastníky z Lotyšska, České republiky, Maďarska, Irska, Itálie, Rumunska a Nizozemska.

Seminář je určen pro učitele žáků od 12-16 let, s důrazem na zapojení učitelů jakéhokoliv předmětu.

Požadavky:

Účastníci musí být registrovaní na platformě eTwinning, v případě nové registrace, kontaktuje národní agenturu pro eTwinning na emailu: etwinning@dzs.cz pro urychlení procesu vaší validace.

Pro efektivní komunikaci je nutná základní úroveň mluveného a psaného anglického jazyka.

Pro účast na akci není vyžadována předchozí zkušenost s projekty, účastníci svou úroveň zkušeností uvedou ve formuláři pro registraci.

ICT nástroje:

Online konference: Akce využije platformu Zoom pro plynulé a interaktivní online konference, účastníci budou potřebovat počítač pro účast.

Online spolupráce: Pro spolupráci na projektech a sdílení zdrojů budou účastníci využívat Google dokumenty.

Další nástroje: Během akce budou zváženy další nástroje, jako například Padlet, Mentimeter, Bit.ly a Tricider, aby se zvýšila angažovanost a kreativita účastníků.

Předběžný program akce:

TimeActivityResources/ person responsible
5 minIcebreaking and plan for the meetingmentimeter
20 min Presentation about eTwinning and project planning
15 minExploring the offered project ideas and advertising participant ideasIndividual task
8+7+7 min   10 extra minutes for challenges


5 min after for writing their names in table
“Speed Dating” with potential partners Me and my experience in projects My students and school Chosen/My project ideaSmall groups of 4-5 (our division)
10 min Deciding upon further communicationSmall groups of 3-4 (teachers choose partners themselves)

Nezmeškejte tuto příležitost síťování, spolupráce a inspirace pro budoucí vzdělávání!

Zaregistrujte se už nyní a buďte součástí Partner Finding Fair.

  

Slovanský seminář vol. 1: Polsko

Dovolte, abychom Vás pozvali na první seminář ze série našich česko-slovensko-polských seminářů, který se bude konat v polském Gdaňsku.

Seminář je určen učitelům odborných středních škol (žáci 15 až 20 let) bez nutnosti znalosti anglického jazyka, kteří jsou zároveň nováčci až mírně pokročilí eTwinneři.

Seminář se bude konat již ze začátku nového školního roku a to 6. až 9. září. Datum bylo ustanoveno tak, aby navazovalo na plánované aktualizace platformy a zároveň tak aby projekty mohly započnout již na začátku školního roku.

Téma tohoto semináře je „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“ a dává si za cíl vytvoření mezinárodní spolupráce mezi školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň také usiluje o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu.

Účastníci semináře budou mít také v rámci kulturního programu jedinečnou možnost se v rámci programu účastnit jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem EuroSkills Gdańsk 2023, pořádané organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi.

Nepropásněte příležitost a registrujte se již nyní na tomto odkazu!