Slavnostní předáváná vítězů Národní ceny eTwinning, certifikátu Quality Label a titulu eTwinning School

V pražském Hotelu Panorama se i letos měli příležitost setkat zástupci mateřských, základních a středních škol z celé republiky při udělování cen spjatých s projekty na platformě eTwinning a úspěchu při jejich realizaci. Téměř 70 hostů přivítal Jakub Šerák, vedoucí oddělení eTwinning a European Schoolnet.  

Během předávání certifikátů Quality label, které jsou udělovány učitelům za realizaci vynikajících eTwinningových projektů, ocenila odborná porota 95 těch, u kterých seznala, že svou kvalitou převyšovaly ostatní a dosáhly určité kvality na národní i celoevropské úrovni. V kategoriích rozdělených podle stupně studia certifikát získalo deset mateřských škol, 56 základních a 29 středních škol.  

Z těchto kvalitních projektů jsme z dvanácti finalistů vybrali celkem šest škol pro letošní Národní cenu eTwinning, kterým za Dům zahraniční spolupráce předali ocenění Jakub Šerák a Pavla Šabatková. Projekty soutěžily v kategoriích Základní školy 1. stupeň, Základní školy 2. stupeň a Střední školy a gymnázia. Oceněné školy měly možnost promluvit na pódiu ke svým kolegům v sále. Kromě slov díků a dojetí zazněly také pochvaly ředitelů oceněných škol a školek adresované učitelům – realizátorům projektů. Oceněné projekty se věnovaly velmi rozmanitým aktivitám od poznávání nových kultur, pohádek a her po udržitelnost. 

Ocenili jsme také vybrané školy, které získaly certifikát eTwinningová škola (eTwinning School) pro období 2023-2024 udělovaný Evropskou komisí. Tento certifikát získaly nejen za aktivní zapojení do eTwinningu, ale také za práci v oblasti digitalizace školství, zajištění eBezpečnosti, inovativních a tvůrčích přístupů k výuce, podpory průběžného profesního rozvoje zaměstnanců a podpory společného učení učitelů i žáků. Těchto 16 oceněných škol jsme představili již na jaře, avšak využili jsme příležitosti jim při této slavnostní akci pogratulovat. 

V rámci programu účastníci získali také vhled do problematiky klíčových kompetencí díky prezentaci řečnic Jany Poche Kargerové a Petry Vallin z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dozvěděli se například, jak podpořit zavádění kompetenčních modelů do praxe a jak na tyto potřeby reaguje konkrétně Pedagogická fakulta. To je i jedním z cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

Po společném obědě čekal na přítomné učitele program v podobě sdílení vzájemné inspirace a tipů nazvaný Inspiromat. V něm zástupci proběhlých projektů eTwinning představovali možnosti, jakých školy mohou díky eTwinningu využít. Renata Koumarová ze ZŠ Přimda zastupující projekt „Z pohádky do pohádky”, který spojil žáky s různými schopnostmi a vzděláním, účastníkům ukázala přínos pěstování tolerance a spolupráce prostřednictvím společného čtení a psaní pohádek. Projekt pražské ZŠ Bohumila Hrabala „Iguales en la diversidad” se zaměřil na práci s kulturními rozdíly a podobnostmi mezi studenty z různých zemí, stejně tak jako projekt MŠ a ZŠ Hora Svaté Kateřiny „Are we so different?”, který spojil žáky z několika zemí skrze pohybové aktivity, recepty i péčí o životní prostředí. Udržitelnosti se dotkla i Karoline Němcová Růžičková ze ZŠ a Gymnázia Konice v zastoupení česko-polsko-německého projektu GreenHeroes. Na příkladu různých aktivit, které s žáky v rámci projektu podnikla ukázala, jak je možné každodenní činností přispět k osvětě ohledně ochrany naší planety. 

Srdečně gratulujeme všem výhercům a oceněným a věříme, že i do budoucna vaše eTwinning projekty budou zdrojem inspirace a radosti. V galerii naleznete fotografie oceněných pedagogů.

Držitelé Národní ceny eTwinning 2023 

Kategorie Základní školy 1. stupeň 

Název projektu: Season stories 
Realizátorka: Lenka Nováková, ZŠ Václava Talicha, Most 

Název projektu: Two mascots travelling to Europe 
Realizátorka: Lenka Rygálová, ZŠ Kroměříž, U Sýpek 

Kategorie Základní školy 2. stupeň 

Název projektu: Lets Bond! 
Realizátorka: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice 

Název projektu: In the Name of Poetry 
Realizátorka: Lenka Rygálová, ZŠ Kroměříž, U Sýpek 

Kategorie Střední školy a gymnázia 

Název projektu: Code of Mystery 
Realizátorka: Gabriela Svobodová, SOŠ logistických služeb, Praha 

Název projektu: 3D Printing and Python Programming Taught Internationally 
Realizátor: Václav Černík, Gymnázium Ždár nad Sázavou 

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!

  

Registrace na mezinárodní semináře eTwinning na 1.pololetí 2024 zahájena!

Registrace na mezinárodní semináře eTwinning na 1.pololetí 2024 zahájena!

První zajímavý online seminář již v lednu 2024!

Chystáte se realizovat mezinárodní projekt eTwinning a hledáte partnery pro spolupráci?

Národní podpůrné středisko pro eTwinning (Dům zahraniční spolupráce) si dovoluje pozvat všechny učitele na mezinárodní prezenční i online akce, které budou probíhat v 1.pololetí 2024. Tato nabídka je určena nově registrovaným začátečníkům i zkušeným eTwinnerům.

Cílem mezinárodních seminářů je nalezení projektového partnera pro projekt eTwinning. V rámci semináře se účastníci také dozvědí základní informace o aktivitě eTwinning a naučí se pracovat v online prostředí pro projektovou spolupráci.

Účast na zahraničních seminářích (letenka, mezinárodní jízdenka na vlak či autobus, doprava v místě konání, ubytování, strava a konferenční poplatek) je hrazena z prostředků Národního podpůrného střediska (NSO) pro eTwinning v České republice.

Více informací a kompletní aktualizovanou nabídku seminářů najdete na https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/, kde se můžete i zaregistrovat.

  

I letos se úspěšně uskutečnily Trilaterální semináře eTwinning

Během září a října se konaly tři tradiční Slovanské semináře v Polsku, na Slovensku a v Česku. Tyto semináře jsou každoročně organizovány pro učitele, kteří nevládnou příliš dobře angličtinou, němčinou či jiným „světovým“ jazykem a jsou začátečníky či mírně pokročilými eTwinnery. Každého semináře se zúčastnilo 15 učitelů a pracovníci Národních podpůrných středisek z Česka, Polska a Slovenska.

První akce proběhla ve dnech 6.-9. září 2023 ve městě Gdynia v režii polského Národního podpůrného střediska. Tématem tohoto semináře byl „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“. Jedním z hlavních cílů semináře bylo vytvoření mezinárodní spolupráce mezi středními odbornými a středními školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň usiloval o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. K tomuto tématu velmi přispěla úvodní prezentace „Lekcja, która ma sens. Przeglad niestandardowych metod active learning“ Joanny Mytnik, ředitelky Centra Nowoczesnej Edukacji Poitechniki Gdaňskej. Účastníci měli také jedinečnou možnost se zúčastnit v rámci kulturního programu jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem  EuroSkills Gdańsk 2023, pořádané organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi Evropské unie.

Druhý seminář, kterého se zúčastnili učitelé základních škol, se konal ve slovenském Trenčíně ve dnech 5.-7. října 2023. Tématem akce bylo„Inovatívne vzdelávanie na základných školách“. Cílem bylo představit nové techniky a aplikace ke zlepšení a inovaci výuky a vytvoření mezinárodní spolupráce mezi základními školami v Česku, Slovensku a Polsku. Zároveň slovenské Národní podpůrné středisko usilovalo o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. V úvodu semináře přednesla svou velice přínosnou prezentaci slovenská ambasadorka Kornélia Lohyňová na téma „Ako transformovať tradičnú triedu“. Učitelé se poté zúčastnili bohatého programu plného poučných, ale i zábavných workshopů a skupinových prací. Mimo jiné byl pro účastníky připraven i bohatý doprovodný program. Velice zaujala skupinová hra po městě „Výzva v městě Trenčín“ s využitím aplikace Actionbound.

Třetí seminář, který organizovalo Národní podpůrné středisko v Česku, byl určen učitelům mateřských škol a konal se ve dnech 19.-21.10.2023 v Brně Tématem tohoto semináře byl „Digitální wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“. Cílem akce byla primárně opět spolupráce mezi školami tří zemí, které jsou si jazykově a kulturně blízké, ale také přispění k budování wellbeingu již od předškolního věku. K tomuto tématu velice přispěla úvodní prezentace „Digitální wellbeing“ externí expertky na toto téma Markéty Homolkové, která byla zaměřena speciálně na tuto problematiku v mateřských školách.

Nedílnou součástí všech tří seminářů byly příklady dobré praxe, kdy zkušení učitelé – ambasadoři ze všech tří zemí – představili své úspěšné projekty, které byly pro účastníky velice zajímavé a inspirativní.

Učitelé se v mnoha workshopech seznámili s portálem ESEP, s prací v portálu eTwinning i virtuální třídou TwinSpace. Dozvěděli se, jak si najít partnery pro projekt, naučili se metodiku projektu i jak ho realizovat. Samozřejmou součástí seminářů bylo i seznámení se s bezpečností práce v portálu eTwinning a s nástrahami internetu a různých digitálních technologií.

Hlavním cílem všech setkání bylo navázání přátelství a projektové spolupráce mezi učiteli tří sobě si blízkých slovanských zemí. A to se rozhodně podařilo! Všichni učitelé se zapojili a vytvořili nové eTwinningové projekty, na kterých budou pracovat se svými žáky.

  

Noví držitelé národních certifikátů kvality pro rok 2023!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice blahopřeje všem novým držitelům národního certifikátu kvality pro rok 2023. 

Z 94 přihlášených vybrala odborná porota složená ze zástupců NSO a expertů na oblast digitálního vzdělávání 86 držitelů národního certifikátu kvality. 

Všem výhercům srdečně gratulujeme.


Seznam držitelů národních certifikátů kvality: 

Název projektuJméno pedagogaNázev školy
TEEN BUCKET LISTHubáčková MarcelaZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hradiště
(A)ICT in the CITYNavrátilová LeaZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.
(A)ICT in the CITYWasserbauerová HanaZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.
10. slovanský sborník ČESKOSLOVENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ Špinka VlastimilZákladní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II, okres Nymburk (Středočeský kraj (S)
3D ozdoby ?Hervertová IvaZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62
3D Printing and Python Programming taught internationallyČerník VáclavGymnázium Žďár nad Sázavou
4 seasons with eTwinningNováková LenkaZŠ Václava Talicha, Most
4 seasons with eTwinningPaurová DanielaZŠ Václava Talicha, Most
Are we so different?Kubičinová JanaZákladní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
Art&CityStolínová KateřinaZákladní škola Liberec,Broumovska 847/7,příspěvková organizace
Beyond Wor(l)dsNecadova IvetaGymnázium Jihlava
Body PartsFlégr PetrZákladní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Break Your Head to Solve the ProblemsSvobodová Gabriela
Střední odborná škola logistických služeb
Building bridgesVegrichtová JitkaGymnázium Jihlava
Byli jsme sousedé, teď jsme přáteléPlíhalová PetraZákladní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.
Cestujeme po EurópeRudolf MedunaStřední zemědělská škola Čáslav
CLIL accross the bordeers - enjoy and learnMarcela HusákováZákladní škola Přimda
Code of MysterySvobodová Gabriela
Střední odborná škola logistických služeb
Comp@ssJandlová AlenaObchodní akademie a VOŠE Tábor
Cross- Border DealsMonika KubováObchodní akademie a VOŠE Tábor
Culture Promotes Teaching and LearningHořejšová MartinaZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62
Československo MinecraftomLasotová PetraZákladní škola a Mateřská škola, U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Československo MinecraftomKlára StřížováZákladní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace
Découvrir l'Europe : la tienne, la mienne, la nôtreHamerská SimonaGymnázium Františka Martina Pelcla
Easter cards exchange and local traditionBlahutová ErikaFakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Easter cards exchange and local traditionsBílá IvanaFakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2323
Eco echoesKrčmářová MarieZákladní škola Kroměříž, Komenského nám. 440 (Zlínský kraj (Z))
Eco echoesVečerková RenataZákladní škola Kroměříž, Komenského nám. 440 (Zlínský kraj (Z))
Education 4 YouJandlová AlenaObchodní akademie a VOŠE Tábor
eTwinning Travel GuidePolesná Aneta Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
Etwinning Travelers ! Voyageurs Etwinning !Tycová DanielaStřední odborná škola Blatná
Faster, Higher, Stronger… Together!Obrusníková KateřinaSlezské gymnázium Opava, p. o.
Financie hrou /Finance hrouSykorova Pavla10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6, příspěvková organizace
Francezch project!Víšková TerezaZŠ Polabiny II
Green storiesVečerková RenataZákladní škola Kroměříž, Komenského nám. 440
GreenHeroesChmelínová TamaraZákladní škola Brno, Měšťanská 21 p.o
GreenHeroesRůžičková Němcová KarolineZákladní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
H.E.L.P.Komůrková ZdeňkaZŠ a MŠ Šilheřovice, příspěvková organizace
Happy mathKhasová LucieMateřská škola Koloveč, příspěvková organizace
HIDDEN TREASURESNovotná AndreaZákladní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace
Historia Magistra VitaeDufková IvanaSPŠ a VOŠ Chomutov
Iguales en la diversidad / Égaux dans la diversitéJagošová LenkaZákladní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
In the Name of PoetryRygálová LenkaZákladní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
KEYS TO WELL-BEINGHubáčková MarcelaZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hradiště
KEYS TO WELL-BEINGOndrášiková JanaZákladní škola Staňkov, okr. Domažlice
KEYS TO WELL-BEINGMilan KhasZákladní škola Staňkov, okr. Domažlice
Kniha riekaniekOsuchová KateřinaZákladní škola a Mateřská škola Tučapy
Lego STEAMEwa Nepraš DubinskaMateřská škola Na Přesypu
Let Us Green Again in Spain and CzechiaMalá LenkaZákladní škola Heřmanův Městec
Let's Bond!Hradecká LenkaZŠ Kamenice
Let's watch!Víšková TerezaZŠ Polabiny II
Let´s learn English together!Dudová JanaZákladní škola a mateřská škola Chanovice
Lies Spies: debunking fake newsJandlová AlenaObchodní akademie a VOŠE Tábor
Magical IslandsKozelková LucieGymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Money 2Kateřina NavarováMŠ Kytlická
My childhood AdventuresJurková MarkétaZákladní škola a mateřská škola Luková
Není vejce jako vejcePoláčková MartaZákladní škola a mateřská škola Luková
Není vejce jako vejceVašíčková KateřinaZákladní škola a mateřská škola Luková
Olympia Paris 2024Havranová ZitaStřední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Once Upon a TaleKorenčiakova MiriamaZákladní škola Unhošť
Penfriends all over EuropeFrajová KatarinaObchodní akademie Česká Lípa
PES Bradáčová RadkaMateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Pipi Dlouhá punčocha/ Pipi Dlhá pančuchaVopatová ŠtěpánkaZŠ a MŠ Rynoltice
Prespávačka s AndersenomJurková MarkétaZákladní škola a mateřská škola Luková
Protection of our cultural heritageHauzrová IlonaObchodní Akademie TGM J. Hradec
Responsible EntrepreneursTomanová Elena
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Revoluce knihMarkéta BurnsGymnázium Rumburk
Rozdělení a opäť zostaňme ve spojeníSlabá Janoutová JanaZákladní škola a Mateřská škola Votice
Say YES to eco success...Felcmanová JanaZŠ Moravany, okres Pardubice
SEASON STORIESNováková LenkaZŠ Václava Talicha, Most
SEEDS OF PEACEMilena SvobodováZŠ a MŠ Štefcova
Share our local heritageKoumarová RenátaZákladní škola a Praktická škola U Trojice
Share our local heritageValečková Jana AndělZákladní škola Přimda
SuperheroesVečerková RenataZákladní škola Kroměříž, Komenského nám. 440
The Sense Of Rainbow ColoursHolasová DanaZákladní škola a Praktická škola U Trojice
The UpCyclersPřibyl Michal
Základní škola TGM Borohrádek
Treffpunkt: Unsere StadtHavranová ZitaStřední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
TWO MASCOT TRAVELING TO EUROPERygálová LenkaZákladní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
UNICEF-Puppen auf EuropareiseValečková Jana AndělZákladní škola Přimda
Unsere SchulkantineŠkrobánková TerezaGymnázium Josefa Kainara Hlučín, p. o
Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechemKoumarová RenátaZákladní škola a Praktická škola U Trojice
Viaja con nosotros por Europa ( 2ª temporada)Simona ZatočilováObchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Welcome to My EngTech Blog!Bartošová Lucie Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace
Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávkyKoumarová RenátaZákladní škola a Praktická škola U Trojice
Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávkyValečková Jana AndělZákladní škola Přimda
ZeleninkáčiZimmermannová MartaZákladní škola a mateřská škola Okrouhlice