Kavárna Inspirace na téma roku „Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná“

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2022 pro všechny eTwinnery program v moderované skupině Kavárna Inspirace na eTwinning Live. Součástí programu jsou také online setkání.

Tématem letošního roku je „Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná“. Cílem je, aby učitelé společně se svými žáky přemýšleli o své škole v „nové době“, v níž bude hlavní roli hrát smíšené neboli kombinované učení. Kombinované učení představuje situaci, kdy škola, pedagog nebo žák k procesu učení přistupuje více než jedním způsobem, přičemž takovým přístupem se rozumí výběr různých fyzických prostor, formátů a prostředků: prezenční, online, ve třídě nebo venku.

Pojďme společně vytvořit vizi „školy snů“ postavená na hodnotách inkluze, krásy a udržitelnosti. Inspirujme se Komenským a jeho pedagogickými principy a metodami.

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit?

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti. Nové téma bude uvedeno na online setkání v prostředí MS Teams. Začátek setkání je vždy v 19 hodin.

1) J.A.K. v eTwinningu? Hravě! – pondělí 28. 3. 2022
2) Společná škola snů – pondělí 25. 4. 2022
3) eTwinning za školou – pondělí 23. 5. 2022

Po online setkání budou aktivity a prezentace na dané téma zpřístupněny ve skupině Kavárna Inspirace (vstup po přihlášení do Vašeho osobního účtu v portálu eTwinning). Budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijďte do virtuální kavárny třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďme společně diskutovat o „škole snů“.

Na online setkání je potřeba se předem zaregistrovat. Registrace se uzavírá vždy 24 hodin před začátkem setkání. V den setkání vám zašleme odkaz k připojení prostřednictvím e-mailu.

Technické vybavení: K připojení stačí běžný počítač či tablet s internetem. Pokud můžete, mějte prosím v průběhu semináře zapnutou kameru. Dotazy budete moci pokládat písemně do chatu nebo ústně, budete-li mít k dispozici mikrofon.  

VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ na online setkání

  

Jak si vytvořit účet „EU Login“

V roce 2022 se platformy Evropské komise School Education Gateway a eTwinning sloučí do European School Education Platform [Evropské platformy pro školní vzdělávání]. Veškerý jejich obsah a služby se tak ocitnou pod jednou střechou. European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] bude přístupná prostřednictvím autentizační služby „EU Login“ Evropské komise. Tento návod vám ukáže, jak si vytvořit účet „EU Login“, který oprávněným uživatelům umožňuje přístup k celé řadě webových služeb Komise, a to pomocí jedné e-mailové adresy a hesla.

Vezměte prosím na vědomí, že službu „EU Login“ budete moci pro European School Education Platform [Evropskou platformu pro školní vzdělávání] používat až po jejím spuštění. Do té doby prosím nadále používejte svůj stávající účet, jímž se přihlašujete k platformám eTwinning a School Education Gateway.

Jak si vytvořit účet „EU Login“?

Stáhněte si přehledný návod v PDF.

Jak postupovat, pokud již účet „EU Login“ máte?

Pokud již účet „EU Login“ máte, nemusíte si vytvářet nový.

Měli byste si však ověřit, že e-mailová adresa v rámci vašeho účtu „EU Login“ je totožná jako v rámci účtu, kterým se přihlašujete k platformám eTwinning / School Education Gateway.

Pokud se e-mailové adresy neshodují, najdete zde pokyny, jak aktualizovat e-mailovou adresu navázanou na účet, jímž se přihlašujete k platformám eTwinning / School Education Gateway.

Změna e-mailu, kterým se přihlašujete do eTwinningu, nebo jeho kontrola:

  • Přihlaste se do svého eTwinningového účtu zde.
  • Přejděte na svou profilovou stránku.
  • Klikněte na „Edit“ [Upravit], změňte e-mailovou adresu a klikněte na „Save changes“ [Uložit změny].

Změna e-mailu, kterým se přihlašujete na School Education Gateway, nebo jeho kontrola:

  • Přihlaste se na School Education Gateway pomocí svého účtu.
  • Přejděte na „My profile“ [Můj profil] (kliknutím na své jméno).
  • Klikněte na „Edit“ [Upravit], proveďte změny a klikněte na „Save“ [Uložit].

Jak se s pomocí „EU Login“ přihlásit?

Vezměte prosím na vědomí, že službu „EU Login“ budete moci pro European School Education Platform [Evropskou platformu pro školní vzdělávání] používat až po jejím spuštění.

Mezitím si můžete nový účet „EU Login“ vyzkoušet a připojit se s jeho pomocí k některé z dalších platforem EU uvedených níže. E-mailová adresa a heslo, s nimiž se přihlašujete k těmto platformám, je vždy váš „EU Login“. Při první návštěvě však můžete být požádáni, abyste si na nich vytvořili profil:

Další informace

Podrobnější informace o „EU Login“ jsou k dispozici v rámci Frequently Asked Questions [Často kladených otázek] (relevantní je sekce „Nejsem pracovníkem institucí EU“).

Pokud jste si tyto pokyny přečetli, ale nedokázali jste svůj problém se službou „EU Login“ vyřešit, můžete e-mailem nahlásit incident u externí podpory ke službě „EU Login“ na adrese: EU-LOGIN-EXTERNAL-SUPPORT@ec.europa.eu. Více informací nabízí tato stránka.

V případě problémů se svým eTwinningovým účtem se prosím obracejte na národní podpůrnou organizaci své země.

V případě problémů se svým účtem na School Education Gateway se prosím obracejte na asistenční službu platformy School Education Gateway.

Článek byl převzat z internetové stránky etwinning.net.

  

Rozšiřte si obzory díky webinářům eTwinning! Začínáme ve středu 9. 3.

Rádi byste se vzdělávali s eTwinningem v tématech, která využijete nejen v projektech online spolupráce? Podívejte se na naši aktualizovanou nabídku webinářů.

Webináře pořádáme 2x měsíčně vždy ve středy od 19:00 do 20:00 hodin a jsou pro registrované účastníky zdarma.

Jsou určeny učitelům, kteří realizují projekt eTwinning, nebo ho plánují realizovat. Určitě ale mohou být přínosné i pro učitele, kteří chtějí do své výuky zapojovat digitální technologie a nové nástroje, nebo je zajímá projektová výuka obecně. Všechny webináře vedou zkušení učitelé – ambasadoři eTwinning.

Co k webináři potřebujete? Běžný počítač, notebook nebo tablet s připojením na internet, dobrou náladu a chtít se dozvědět něco nového a zajímavého o projektech eTwinning.

S registrací neváhejte, protože z našich webinářů není pořizován záznam a témata webinářů se během roku neopakují.

Kompletní nabídku včetně registračního formuláře a všechny potřebné informace najdete na https://www.etwinning.cz/webinare/.

Těšíme se na Vás!

  

Týden webinářů

Minulý týden, tedy od 7. do 10. února 2022, proběhla akce Týden webinářů, které se zúčastnilo bezmála 200 pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Týden webinářů se již pomalu stává tradicí, která navazuje na podzimní konferenci Schoolink. Ta v minulém roce nesla podtitul Mezinárodní vzdělávání – cesta ke kompetencím pro život a proběhla v moderních prostorách O2 universa. Pro velký úspěch jsme se na četné prosby účastníků rozhodli ty nejúspěšnější workshopy zopakovat ve formě online webinářů, aby se tak mohli připojit všichni, bez ohledu na vzdálenost.

8 webinářů vedli jak ambasadoři projektu eTwinning, tak externí odborníci a zaměřili se mimo jiné na debatování, udržitelnost, cizí jazyky, či digitální minimalismus.

A co o webinářích a workshopech řekli účastníci?

„Vynikající webinář s praktickými tipy do výuky veden interaktivní formou fundovaným přednášejícím. Je výborné, že lze webináře nebo semináře realizovat přednášejícím pro malý okruh učitelů přímo na škole. Pro žáky je radost mít takové kreativní učitele!“

„Děkuji za přínosný webinář, který poukázal na zohlednění zdravotního hlediska při používání digitální technologie nejen v rámci školství. Těším se na další plnohodnotné akce a děkuji za uspořádání této konference. I organizačně perfektní!“

„Perfektně připravený webinář nad má očekávání. Velmi oceňuji moderní interaktivní a fundovaný přístup k rozvoji potenciálu cílové skupiny. Moc děkuji a přeji mnoho úspěchů!“

Aktuální nabídku aktivit a akcí Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS) naleznete zde.

Budeme se těšit na viděnou při dalších příležitostech!