Nový mentoring: Chcete začít s mezinárodním projektem eTwinning a nevíte jak? Rádi vám pomůžeme!

Nevíte si rady s tím, jak vytvořit EU Login? Jak se zaregistrovat do portálu eTwinning? Potřebujete poradit s Vaším prvním projektem eTwinning? Nevíte, jak najít partnera, založit projekt, zorganizovat si vedení žáků, a/nebo jak s partnery spolupracovat?  

Dovolte mi vás upozornit na stránku „Nový mentoring“ na portálu eTwinning, kde najdete mnohé odpovědi na vaše otázky. Vše najdete na tomto odkazu.

Nabízíme také pomoc mentora, který Vaše dotazy ochotně zodpoví, ukáže dílčí metodiku a může Vás dokonce provázet po celou dobu trvání Vašeho prvního projektu.  Mentory jsou zkušení učitelé – ambasadoři eTwinning: Miroslava Filipi, Pavla Sedlářová, Ivona Ožanová, Elena Tomanová, Renáta Koumarová, Marcela Hubáčková, Jana Anděl Valečková, Markéta Jurková, Veronika Golden a Jana Losíková. Kontakt na ně najdete zde.

V neposlední řadě bychom vás rádi upozornili na online poradnu k novému portálu, která je pro vás otevřena každou středu od 18:00 do 19:00 hodin, kdy se vám budou ambasadoři a členové Národního podpůrného střediska snažit společnými silami co nejlépe poradit a odpovědět na vaše individuální dotazy. Poradna bude otevřena do 31. 5. 2023. Více informací najdete na tomto odkazu, kde najdete i odkaz na připojení na poradnu.

Věříme, že vám pomůžeme s vytvořením zajímavých projektů, které budou přínosné pro Vás i Vaše žáky a které Vás budou v neposlední řadě bavit.

Váš eTwinningový tým

  

Jarní kampaň eTwinning 2023

Tématem letošního roku jsou inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem. Na toto téma je také zaměřená jarní kampaň, která probíhá od 1. března do 7. dubna a díky které získají eTwinneři inspirativní zdroje k tomu, jak podpořit synergii mezi vzděláváním a inovacemi

Cílem kampaně je podpora duševní a emocionální pohody žáků a zaměstnanců škol, nechybí ale ani návrhy na možnosti využití různých digitálních nástrojů a umělé inteligence ve třídě či téma inkluze. Inovace by totiž neměly spočívat jen v zaměření se na digitální nástroje, měly by spíše žákům  nabídnout více možností, jak ve třídě prosazovat a řešit své potřeby v oblasti vzdělávání a duševní pohody. Aktivity jarní kampaně se věnují těmto podtématům: 

 • Sociální inovace ve škole
 • Duševní a emocionální pohoda ve školách
 • Inovace ve vzdělávání
 • Umělá inteligence

V rámci kampaně se eTwinneři mohou zapojit do on-line aktivit a následujících webinářů (komunikačním jazykem je angličtina):

 • Mediální gramotnost a dezinformace – 15. března
 • Wellbeing – 20. března
 • Umělá inteligence – 3. dubna 

Ve skupině na platformě European School Education Platform je eTwinnerům k dispozici interaktivní knihovna s různými aktivitami, články a inspirativními materiály na výše zmíněná témata.

Více informací o jarní kampani naleznete na webu European School Education Platform.

  

On-line Kavárna Inspirace 2023 na téma well-beingu ve školách

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání v aplikaci Teams


Tématem letošního roku je Inovace a vzdělávání s podtitulem Buďme kreativní s eTwinningem. V jeho rámci se zaměříme na oblast duševní a emocionální pohody ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp (evropský rámec pro klíčové kompetence osobnostní, sociální a kompetence k učení). 

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti: 
1) Well-being žáka 
2) Well-being učitele 
3) Well-being pro školu 

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.  

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy  
a pojďte společně diskutovat o „well-beingu ve škole“.  

Začínáme v úterý 28. března 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 25. dubna a 30. května 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý. 

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE 

Hlavní téma 
„Well-being“ 

Kde?  
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams 

Kdy? 
březen – květen 2023 

Jak? 
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning 

Pro koho? 
pro všechny eTwinnery a zájemce o téma well-being ve školách 

Jakou formou? 
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace

Registrovat se můžete zde:

Registrace je platná pro všechna setkání. 

  

Téma roku 2023: Inovace a vzdělávání – buďme kreativní s eTwinningem 

Téma letošního roku Inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem je spojeno s Evropskou inovační agendou přijatou v roce 2022. Jejím cílem je z Evropy udělat vedoucího hráče na globální inovační scéně – a právě vzdělávání je její nedílnou součástí. 

eTwinneři se mohou se svými žáky na důležitost inovací zaměřit hned dvakrát: jednak využíváním inovativních metod výuky, na druhé straně se na ně mohou zaměřit jako na studijní téma a podrobit ho výzkumu.

eTwinning podporuje inovativní výukové postupy již od svého založení v roce 2005 tím, že klade důraz na využívání digitálních technologií ve výuce a v procesu učení. Využívání digitálních technologií by však nemělo být vnímáno jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek, který učitelům pomáhá dosáhnout ve třídě a v probírané látce posunu, který si přejí.

Téma letošního roku je úzce spojeno s následujícími oblastmi:

 • Sociální inovace ve škole: škola jako prostor pro vyjádření názoru žáků a jejich nápady a místo zaměřené na jejich priority a potřeby
 • Duševní a emocionální pohoda ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp
 • Inovace ve vzdělávání: pomáhat žákům rozvíjet si vlastní názory, vyjadřovat se na veřejnosti, jednat a přemýšlet o jejich vlastní budoucnosti; školy by měly pomáhat žákům rozvíjet jejich kritické myšlení a schopnost diskuze a vést je k přemýšlení
 • Propojení s místními organizacemi: realizace aktivit s místními organizacemi, které mohou žákům nabídnout zajímavé vzdělávací příležitosti a zkušenosti
 • Věnovat se inovacím a jejich aktuálním tématům jako je umělá inteligence a její etika či virtuální realita

eTwinneři mohou načerpat inspiraci v moderované evropské skupině s názvem „Innovation and Education“ vedené zkušenými ambasadory, ale také z eTwinningových projektových balíčků („projekt na klíč“), či on-line akcí a webinářů. 

Více informací o tématu roku najdete na https://bit.ly/3Wu4oHF.