I letos se úspěšně uskutečnily Trilaterální semináře eTwinning

Během září a října se konaly tři tradiční Slovanské semináře v Polsku, na Slovensku a v Česku. Tyto semináře jsou každoročně organizovány pro učitele, kteří nevládnou příliš dobře angličtinou, němčinou či jiným „světovým“ jazykem a jsou začátečníky či mírně pokročilými eTwinnery. Každého semináře se zúčastnilo 15 učitelů a pracovníci Národních podpůrných středisek z Česka, Polska a Slovenska.

První akce proběhla ve dnech 6.-9. září 2023 ve městě Gdynia v režii polského Národního podpůrného střediska. Tématem tohoto semináře byl „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“. Jedním z hlavních cílů semináře bylo vytvoření mezinárodní spolupráce mezi středními odbornými a středními školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň usiloval o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. K tomuto tématu velmi přispěla úvodní prezentace „Lekcja, która ma sens. Przeglad niestandardowych metod active learning“ Joanny Mytnik, ředitelky Centra Nowoczesnej Edukacji Poitechniki Gdaňskej. Účastníci měli také jedinečnou možnost se zúčastnit v rámci kulturního programu jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem  EuroSkills Gdańsk 2023, pořádané organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi Evropské unie.

Druhý seminář, kterého se zúčastnili učitelé základních škol, se konal ve slovenském Trenčíně ve dnech 5.-7. října 2023. Tématem akce bylo„Inovatívne vzdelávanie na základných školách“. Cílem bylo představit nové techniky a aplikace ke zlepšení a inovaci výuky a vytvoření mezinárodní spolupráce mezi základními školami v Česku, Slovensku a Polsku. Zároveň slovenské Národní podpůrné středisko usilovalo o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. V úvodu semináře přednesla svou velice přínosnou prezentaci slovenská ambasadorka Kornélia Lohyňová na téma „Ako transformovať tradičnú triedu“. Učitelé se poté zúčastnili bohatého programu plného poučných, ale i zábavných workshopů a skupinových prací. Mimo jiné byl pro účastníky připraven i bohatý doprovodný program. Velice zaujala skupinová hra po městě „Výzva v městě Trenčín“ s využitím aplikace Actionbound.

Třetí seminář, který organizovalo Národní podpůrné středisko v Česku, byl určen učitelům mateřských škol a konal se ve dnech 19.-21.10.2023 v Brně Tématem tohoto semináře byl „Digitální wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“. Cílem akce byla primárně opět spolupráce mezi školami tří zemí, které jsou si jazykově a kulturně blízké, ale také přispění k budování wellbeingu již od předškolního věku. K tomuto tématu velice přispěla úvodní prezentace „Digitální wellbeing“ externí expertky na toto téma Markéty Homolkové, která byla zaměřena speciálně na tuto problematiku v mateřských školách.

Nedílnou součástí všech tří seminářů byly příklady dobré praxe, kdy zkušení učitelé – ambasadoři ze všech tří zemí – představili své úspěšné projekty, které byly pro účastníky velice zajímavé a inspirativní.

Učitelé se v mnoha workshopech seznámili s portálem ESEP, s prací v portálu eTwinning i virtuální třídou TwinSpace. Dozvěděli se, jak si najít partnery pro projekt, naučili se metodiku projektu i jak ho realizovat. Samozřejmou součástí seminářů bylo i seznámení se s bezpečností práce v portálu eTwinning a s nástrahami internetu a různých digitálních technologií.

Hlavním cílem všech setkání bylo navázání přátelství a projektové spolupráce mezi učiteli tří sobě si blízkých slovanských zemí. A to se rozhodně podařilo! Všichni učitelé se zapojili a vytvořili nové eTwinningové projekty, na kterých budou pracovat se svými žáky.