Seznamte se s nejlepšími projekty 2020

V minulých dnech proběhlo hodnocení žádostí o Certifikát kvality. Z celkového počtu 121 žádostí získalo na základě rozhodnutí odborné poroty celkem 74 projektů certifikát Quality Label. Předávání certifikátů probíhá vzhledem k současné situaci v nestandardních podmínkách. I přes ztíženou situaci jsou chvíle předávání velice slavnostní a v příjemné atmosféře.

Po vyhodnocení všech oceněných projektů vybrala odborná porota nové držitele Národních cen. Za rok 2020 byly uděleny Národní ceny eTwinning ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ. A které jsou nejlepší projekty za uplynulý rok? Podívejte se níže:

Základní školy – 1. stupeň

1.místo – V kráľovstve peňazí/ V království peněz

Koordinátor: Štěpánka Vopatová, ZŠ a MŠ Rynoltice

Partnerské školy: Česká republika, Slovensko

Tento projekt byl zaměřen na orientaci dětí ve světě finanční gramotnosti a získání zkušeností formou hry v tomto oboru, zlepšení týmové spolupráce, hlubší seznámení s digitální technikou, zatraktivnění výuky, ale také poznávání projektových partnerů, jejich kultury a jazyka.

Více informací o projektu najdete zde.

2.místo – English Speaking Countries

Koordinátor: Markéta Jurková, Základní škola a mateřská škola Luková

Partnerské školy: Česká republika, Španělsko, Ukrajina, Portugalsko, Severní Makedonie, Řecko, Polsko, Rumunsko, Turecko

Tento projekt byl určen žákům do 11 let, což odpovídá věkovému složení třídy – 3., 4. a 5. ročník malotřídní vesnické školy. Hlavním cílem projektu bylo seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí a shromažďování informací o týmem vybrané zemi za využití různých zdrojů, skupinová práce a její prezentace. 

Více informací o projektu najdete na odkaze zde.

Základní školy – 2. stupeň

1.místo – Let’s get on board!

Koordinátor: Jana Losíková, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Partnerské školy: Česká republika, Řecko, Itálie a Turecko

V tomto projektu poznávali žáci ze čtyř evropských zemí podobnosti i rozdílnosti jednotlivých zemí a národů, jejich kultury, jazyka i historie. Všemi aktivitami žáci rozvíjeli vzájemnou toleranci k odlišnostem a překonávání stereotypů v chování a jednání.

Více informací o projektu najdete zde.

2.místo – THEY NEED OUR HELP!

Koordinátor: Dagmar Janíková, Základní škola Kvasice, okr. Kroměříž

Partnerské školy: Česká republika, Španělsko, Polsko

Cílem projektu bylo vzbudit povědomí o nutnosti ochrany a práv zvířat, a zároveň stimulovat zájem o ochranu nejenom ohrožených druhů, ale všech živočichů. Žáci vyhledávali nejohroženější druhy zvířat a zjišťovali důvod jejich ohrožení, tvořili loga, skládali písničku, vytvářeli plakát k propagaci adopce zvířat z útulků, psali bajky a ilustrovali je. Všechny tyto aktivity byly tvořeny společně s partnery z Polska a Španělska. Žáci si rozšířili znalosti zejména v anglickém jazyce, v přírodních vědách a v informatice. 

Více informací o projektu najdete zde.

Střední školy a gymnázia

1.místo – Pek, the Traveller Flea 5

Koordinátor: Ludmila Kosíková , Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Partnerské školy: Česká republika, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Francie

Tento projekt je pokračováním čtyř předchozích, ve kterých blecha Pek jako průvodce účastníků projektu vždy cestuje do jednotlivých zemí či oblastí v různých časových obdobích. Tentokrát vzala blecha Pek účastníky projektu z 5 evropských zemí do budoucnosti.

Více informací o projektu najdete zde.

2.místo – Dane j(ak)o na ne

Koordinátor: Šárka Zacpalová, Obchodní akademie Prostějov

Partnerské školy: Česká republika, Slovensko

Na projektu spolupracovali žáci obchodních akademií v Prostějově a v Hlohovci ze Slovenska. Zaměřili se na daně ze svého pohledu, porovnávali daňové systémy, odlišnosti různých států a nabídli vylepšení daní inspirací zkušenostmi z jiných zemí. Projekt probíhal v období distančního vyučování od dubna do června.

Více informací o projektu najdete zde.

Termín a způsob předání cen bude upřesněn.

Všem výhercům blahopřejeme!