ZŠ – Let’s get on board!

V tomto projektu poznávali žáci ze čtyř evropských zemí – z České republiky, Řecka, Itálie a Turecka podobnosti i rozdílnosti jednotlivých zemí a národů, jejich kultury, jazyka i historie. Všemi aktivitami žáci rozvíjeli vzájemnou toleranci k odlišnostem a překonávání stereotypů v chování a jednání.

Autorka projektu: Jana Losíková, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 12 let

Partneři: Česká republika, Řecko, Itálie a Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Mezipředmětové vztahy

Informace o projektu:

Žáci z partnerských zemí si v sérii krátkých prezentací v angličtině představili různé aspekty kultury své země. Na základě sdílených informací partnerů zpracovali otázky a odpovědi pro ostatní partnery. Z tohoto materiálu následně vytvářeli hrací karty a připravili deskovou a on-line hru. Projekt byl v souladu se současným ŠVP a byl integrován do učebního plánu předmětu AJ v 6. ročníku. Zasahoval i do jiných předmětů, například čeština, zeměpis, dějepis, informatika nebo hudební výchova. Třída věnovala projektu jednu vyučovací hodinu týdně a pokračovala i po uzavření škol distanční formou.

V jednotlivých aktivitách získali žáci informace o partnerských zemí v mnoha oblastech jako jsou státní symboly, populace, krajina, klima, hudba, tradice, známé osobnosti z oblasti vědy, sportu či kultury, jídlo, naučili se i základní slovíčka a věty v jazyce partnerů.

Název projektu Let´s get on board! souvisel nejen s jeho výstupem, kterým byly deskové hry (board games), ale také obrazně se skutečností, že všichni partneři byli na jedné palubě lodi. Spolupracovali a měli stejný cíl. Tím bylo doplout do přístavu, tedy zrealizovat společnými silami projekt. Žáci se díky tomuto projektu poprvé dostali do nových rolí, sami se stali tvůrci deskové hry. Naučili se shromažďovat, třídit a zpracovávat informace a pracovat s chybou. Partneři se vzájemně vyjadřovali k výstupům svých kolegů, srovnávali aspekty jednotlivých kultur. To zvýšilo jejich povědomí o kulturní různorodosti. Práce v mezinárodních týmech všem ukázala důležitost plnění úkolů v dohodnutých termínech, protože jednotlivé výstupy na sebe vzájemně navazovaly. V neposlední řadě je důležité zmínit i jazykový přínos pro všechny žáky.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Powerpoint, Padlet, Kahoot. Genial.ly. Googledocs, Vimeo Answergarden,  Surveymonkey, Bookcreator, Canva, Zoom, Freepik, Bakalář

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/199939

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020