ZŠ – V kráľovstve peňazí/ V království peněz

Tento projekt byl zaměřen na orientaci dětí ve světě finanční gramotnosti a získání zkušeností formou hry v tomto oboru, zlepšení týmové spolupráce, hlubší seznámení s digitální technikou, zatraktivnění výuky, ale také poznávání projektových partnerů, jejich kultury a jazyka.

Autorka projektu: Štěpánka Vopatová, ZŠ a MŠ Rynoltice

Věk zapojených žáků: 8 – 11 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Předměty: Matematika, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Informatika

Informace o projektu:

Do projektu se zapojili žáci 3. a 5. třídy malotřídní školy v Rynolticích a žáci ze ZŠ v Humenném na Slovensku. Aktivity probíhaly v hodinách matematiky v obou ročnících, v pátém ročníku spadaly i do hodin informatiky. Všichni byli ihned na začátku práce proškoleni o bezpečnost na internetu a o autorských právech. Cílem projektu byla orientace dětí ve finanční gramotnosti, uvědomění si hodnoty peněz a poznání jiné měny, porovnávání rozdílných měn a jejich hodnot. Žáci byli rozděleni do dvojic, vždy jeden mladší a jeden starší žák. Starší děti pomáhaly a zaučovaly mladší nejen u práce s PC, ale i při řešení různých složitějších aktivit a při práci s velkými čísly.

K nejzajímavějším aktivitám patřilo poznávání peněz obou zemí (česká koruna a Euro), jejich hodnot, výroba vlastních peněz, orientace v pokladním dokladu, hra na obchod, výdaje na domácnost a zdroje příjmů či víkendový nákup. Vrcholem projektu byla aktivita, při které si žáci zařizovali dětský pokojíček a vyúčtovávali jednotlivé položky, které vydali při jeho vybavování. Do projektu se zapojili i rodiče, kteří v průběhu distanční výuky zasílali výsledky žákovské práce a aktivně pomáhali při zařizování dětského pokojíčku a vyúčtování jednotlivých položek. 

Projekt u žáků rozvíjel kompetenci řešení zadaného problému, vymýšlení strategií, které vedou k řešení úkolu, schopnost spolupráce ve dvojicích i v týmu, sebehodnocení, samostatnost, zkušenosti se sebeprezentací nejen před třídou, ale i v rámci videokonferencí. U starších žáků byla neméně důležitá zodpovědnost za splnění úkolů i mladšími spolužáky.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Microsoft Word, SuperLame, YouTube, Google disk, online kvízy

Odkaz na projekt:  

https://live.etwinning.net/projects/project/199486

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020