SŠ – Pek, the Traveller Flea 5

Tento projekt je pokračováním čtyř předchozích, ve kterých blecha Pek jako průvodce účastníků projektu vždy cestuje do jednotlivých zemí či oblastí v různých časových obdobích. Tentokrát vzala blecha Pek účastníky projektu z 5 evropských zemí – České republiky, Španělska, Rumunska, Itálie a Francie do budoucnosti.

Autorka projektu: Ludmila Kosíková , Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Francie

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zeměpis

Informace o projektu:

Na začátku projektu si každý žák sám vybral, ve kterém ze 7 mezinárodních týmů chce pracovat a jakou roli v týmu zastávat. Role v týmech byly rozděleny dle zaměření cíle projektu, kterým bylo vytvořit společnou komiksovou knihu. V každém z nich pracoval scénárista, kreslíř, ilustrátor, designér, malíř a překladatel. Týmy nejprve diskutovaly o tom, kam a v jakém čase bude blecha Pek cestovat, pak zpracovaly texty pro jednotlivé stránky komiksu, přeložily do jazyku, který si vybraly, a k textu nakreslily obrázky černým inkoustem. Žáci odborných škol pak všechny stránky vybarvili pomocí grafického editoru GIMP a vydali komiks pomocí počítačového programu Scribus.

Projekt byl integrován do učebních osnov anglického jazyka, protože jednou z nejdůležitějších kompetencí, je schopnost používat cizí jazyk k plnění úkolů. Žáci museli se svými projektovými partnery hodně diskutovat, aby si vybrali příhody. Kreativita obvykle odhalená na hodinách u žáků výtvarných oborů byla kombinována s praxí anglického jazyka. Všichni se učili spolupráci v mezinárodních týmech, nést zodpovědnost za svou práci, kdy každý člen týmu je závislý na druhém, získali důvěru sami v sebe a v neposlední řadě se naučili být hrdý na svou práci. Jejich kreativita byla zábavnou formou kombinována s praktickým využitím anglického jazyka a prací s digitálními technologiemi.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Twinboard, Padlet, Meetingwords, ISSUU, Answergarden, Google formuláře, Genially, GIMP, Scribus

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/175014

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020