ZŠ – THEY NEED OUR HELP!

Cílem projektu bylo vzbudit povědomí o nutnosti ochrany a práv zvířat, a zároveň stimulovat zájem o ochranu nejenom ohrožených druhů, ale všech živočichů. Žáci vyhledávali nejohroženější druhy zvířat a zjišťovali důvod jejich ohrožení, tvořili loga, skládali písničku, vytvářeli plakát k propagaci adopce zvířat z útulků, psali bajky a ilustrovali je. Všechny tyto aktivity byly tvořeny společně s partnery z Polska a Španělska. Žáci si rozšířili znalosti zejména v anglickém jazyce, v přírodních vědách a v informatice. 

Autorka projektu: Dagmar Janíková, Základní škola Kvasice, okr. Kroměříž

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Biologie, Cizí jazyky, Hudební výchova, Informatika, Jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodní vědy

Informace o projektu:

Žáci během projektu pracovali jak jednotlivě, tak i v malých skupinkách, které se skládali ze žáků všech partnerských škol. Samostatně popisovali svého domácího mazlíčka nebo zvíře, které by chtěli chovat. Pomocí dotazníku zjišťovali, kolik spolužáků má doma zvíře a jak si ho pořídili, popřípadě zda by někdy adoptovali zvíře z útulku. 

Skupinová práce ve třídě byla hlavně o sběru dat, získávání rozhovorů s vedoucími útulku a následné zpracování rozhovoru. V rámci školy žáci vytvořili finanční sbírku pro Zlínský útulek a osobně jeli peníze předat. V mezinárodních týmech vytvářeli partneři mapu ohrožených zvířat a zpracovávali získané informace o těchto ohrožených zvířatech.  Při dalším úkolu partneři ze Španělska přeložili několik známých bajek a ostatní k nim namalovali ilustrace. Poté se žáci rozdělili do několika mezinárodních skupin, ve kterých vytvořily svoje vlastní bajky s ponaučením a následně i říkanky. Společně pak všichni vytvořili digitální knížku, ve které jsou bajky i obrázky zveřejněny. Dalšími společnými úkoly bylo sepsání písničky o ochraně zvířat, prezentace s portréty slavných osobností, kteří se aktivně podílejí na ochraně zvířat, či tvorba plakátů na podporu adopce zvířat. 

Hlavním tématem „příroda, život kolem nás“ byly propojeny vyučovací předměty anglický jazyk, informační technologie a přírodopis. Projekt rozvíjel komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce, práci s informačními zdroji, vedl je k větší samostatnosti, spolupráci, kreativitě a ukázal jim potřebu ochrany přírody.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, Thinglink, Padlet, Canva, Dotstorming,  Meetingwords, Storyjumper, Piktochart, Tripline, Prezi, Google image

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/175519

Ocenění: Certifikát kvality 2020, Národní cena 2020