Vyzkoušejte si výuku budoucnosti s projektem iTEC!

Dům zahraničních služeb hledá pilotní základní a střední školy

pro evropský projekt iTEC

na období říjen – prosinec 2013.

iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom je velký evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Projekt řízený organizací European Schoolnet (www.eun.org) se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) plní funkci národního koordinátora projektu v České republice.

Na období říjen – prosinec 2013 hledáme učitele ze základních a středních škol, kteří by si chtěli vyzkoušet výuku ve třídě budoucnosti. . Pátý cyklus projektu iTEC je zaměřen na využití výukových videí ve školách.a jeho cílem je nastínit možné způsoby práce v různých vyučovacích předmětech s využitím informačních a komunikačních technologií. Je otevřen učitelům všech předmětů.  Učitelé vyučují podle připravených výukových scénářů, které akcentují samostatnou a tvořivou práci žáků, při níž se ve velké míře využívá ICT. Každý zapojený učitel vyzkouší ve své výuce jeden scénář budoucnosti.  Scénář přetvoří do své vlastní hodiny (či několika hodin), v níž zohlední věk a schopnosti svých žáků, výukové téma i technologie, které mají žáci ve škole a doma k dispozici. Scénář následně realizuje v dvou třídách.

Učitelům je poskytována po celou dobu metodická i technická podpora ze strany pracovníků DZS

Podrobné informace o projektu iTec v České republice naleznete na: www.dzs.cz/eun Evropský web projektu http://itec.eun.org , výstupy českých škol zapojených do projektu naleznete v sekci iTEC https://www.etwinning.cz/itec/.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktuje nás do 15. 9. 2013: lucie.laitlova@naep.cz

Těšíme se na spolupráci!

  

Projekt iTEC na ZŠ TGM Borohrádek

Na počátku roku 2013 jsem se poprvé setkal se spojením iTEC Třída budoucnosti. Moji pozornost upoutal již samotný název a především hlavní cíl projektu – načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Využil jsem výzvy vyzkoušet si výuku ve třídě budoucnosti a na konci března byl projekt iTEC v naší základní škole oficiálně zahájen.
Žáci osmých tříd naší školy tak v hodinách angličtiny vytvářejí vzdělávací počítačové hry pro žáky šestých a sedmých ročníků. Žáci zapojení do projektu pracují ve skupinkách, vedou své blogy, prezentují výsledky své práce a používají celou řadu moderních technologií. Zábavnou a motivující formou tak zdokonalují nejen angličtinu, ale rozvíjejí také tvořivost a mnoho dovedností nezbytných pro budoucí profesní uplatnění.
Díky iTECu jsem během krátké doby poznal řadu nových nástrojů a především nové metody práce, které odpovídají potřebám žáků. Zapojení do projektu iTEC mi také přineslo možnost zúčastnit se jako jediný zástupce České republiky mezinárodního workshopu konaného 6. a 7. května v Bruselu.
Spolu s dalšími osmnácti učiteli z deseti evropských zemí jsme se ve Future Classroom Lab – Učebně budoucnosti v sídle European Schoolnet – věnovali objevování nových námětů a technologií, které by se mohly stát součástí moderní výuky.
Velmi inspirativní byl již samotný pobyt ve Třídě budoucnosti. Na první pohled zaujalo nejen nadstandardní technické vybavení, ale také celkové uspořádání místnosti. Najdeme zde učební zóny velmi dobře přizpůsobené různým formám výuky. Při skupinové práci mohou týmy např. pohodlně usednout ke kulatému stolu na židle umožňující bezpečné houpání, mohou využít sedací pytle či vyvýšené lavice. V učebně jsou k dispozici 3D interaktivní tabule s brýlemi, tablety, zařízení pro záznam odpovědí žáků, vybavení pro live klíčování videa a tvorbu animací či celá řada dalších nástrojů jako dětské mp3 záznamníky a kamery, stavebnice, programovatelné modely aut a roboti. Zajímavá byla také práce s různými moderními aplikacemi – například z oblasti tzv. rozšířené reality.
Workshop byl rozdělen do tří hlavních modulů. V rámci prvních dvou jsme se zabývali koncepcí školy budoucnosti. Seznamovali jsme se s teoretickými východisky, se kterými jsme v mezinárodních skupinkách dále pracovali. Vyvozovali jsme podobu školy 21. století na základě definování klíčových požadavků ze strany všech osob a institucí majících zásadní význam v procesu vzdělávání. Týmy tak prezentovaly požadavky žáků, učitelů, rodičů, ředitelů škol, ministerstev školství či zaměstnavatelů. Na základě diskuze a hodnocení byly vybrány hlavní znaky moderní školy. Podobným způsobem byly vyvozeny trendy, které by měly mít stěžejní dopad na podobu výuky v dalších letech.
Projekt iTEC dává k dispozici moderní výukové scénáře, které poté učitelé upravují dle konkrétních potřeb. Cílem celé tvůrčí dílny bylo vypracovat nové výukové scénáře a vybavit účastníky kompetencemi pro vymýšlení vlastních scénářů. V závěrečném bloku jsme se tak ve skupinkách opět seznamovali s nezbytnou teorií a hodnotili již zpracované scénáře. Poté jsme již přešli k vymýšlení vlastních scénářů výuky.
Naše italsko-rakousko-česká skupina se rozhodla do svého scénáře zahrnout novou technologii vyvíjenou a pilotně testovanou v italském školství – výuku v 3D virtuálním prostředí speciálně vytvořeném pro potřeby vzdělávání. Na základě diskuze jsme si v týmu stanovili základní východiska a rozdělili jsme si úlohy. Na scénáři společně pracujeme prostřednictvím on-line komunikace i po návratu z workshopu. Prostřednictvím webináře vedeného italským lektorem jsem se také mohl blíže seznámit s principy výuky v 3D virtuálním prostředí a sám si ji vyzkoušet z pozice žáka. Po dokončení scénáře společně vytvoříme video popisující hlavní postup.
Workshop byl velký přínosem nejen díky celé řadě nových poznatků, ale také díky možnosti spolupracovat a sdílet zkušenosti a náměty v kolektivu evropských učitelů využívajících ve výuce inovativní prvky. Ve sdílení námětů pokračujeme i nadále prostřednictvím on-line komunikace. Připravována je také videokonference, které se zúčastní všichni účastníci workshopu.
Michal Přibyl, ZŠ TGM Borohrádek

 

  

Projekty postupující do dalšího kola hodnocení v soutěži o Evropské eTwinningové ceny!

Zde si můžete prohlédnout projekty s českou účastí, které postoupili do dalšího kola hodnocení v soutěži o Evropské eTwinningové ceny!

Všem projektům gratulujeme k úspěchu a držíme palce do dalšího postupu!

 • The European Chain Reaction 2012, ZŠ a MŠ Mšec
 • Music Awards, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh
 • Traveling through Europe on our own eLearning-highway, Obchodní akademie Kubelíkova, Praha
 • National traditions,songs and dances, ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
 • International Art Contest „The Legends of My Country“, ZS Okruzni, Most
 • How similardifferent are we, Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologíí, Brno
 • BELL Business Economics Language Learning, OA Tábor
 • Story-based English teaching, ZŠ a MŠ Benešov
 • eTwinning tourists in 5 star hotels, ZŠ a MŠ Blansko
 • Stratení v Európe…, Základní škola J.A.Komenského Louny
 • Zima, teplo, teplejšie, prihorieva alebo skúmame teplo, Základní škola a mateřská škola,Frýdek-Místek,Lískovec
 • Nové příběhy o pejskovi a kočičce/ Nové príbehy o psíčkovi a mačičke, Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
 • From Leonardo Da Vinci to the Olympics 2012, ZŠ a MŠ Červený Vrch
 • Pek, the Traveller Flea 3 – Evolution, Střední škola průmyslová a umělecká
 • European Teenagers´ Lifestyle, Gymnázium Vysoké Mýto
 • Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art, ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
 • You count and I count, Základní škola a mateřská škola Sivice
 • Schoolovision 2012, ZS Husova, Brno
 • EUrope, Gymnasium Česká Lípa
 • Georg on tour, ZS Okruzni, Most
  

NSS rozšiřuje řady ambasadorů eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice v současné době rozšiřuje skupinu AMBASADORŮ AKTIVITY ETWINNING.

Tým ambasadorů eTwinning je významnou podporou v činnosti NSS. Cílem NSS je mít v každém regionu alespoň jednoho zkušeného ambasadora.

Co je náplní činnosti ambasadora eTwinning:

–          pomáhat šířit a propagovat aktivitu eTwinning ve svých regionech

–          organizovat a lektorovat metodické semináře

–          poskytovat online poradenství zapojeným učitelům

–          spolupracovat s NSS na národních i mezinárodních akcích (národní i evropská konference, letní dílna eTwinning)

–          podílet se na přípravě školících a konferenčních materiálů, eTwinningových brožur

–          účast na národních i mezinárodních setkáních ambasadorů

Kdo se může stát ambasadorem eTwinning

–          zkušenosti s realizací projektů eTwinning oceněných certifikátem Quality Label, případně držitel Národní ceny

–          ochota pracovat i ve svém volném čase

–          chuť předávat své zkušenosti s eTwinningem ostatním

–          zájem vzdělávat se

–          komunikační znalost angličtiny

–          podpora vedení školy je výhodou

Máte- li zájem stát se ambasadorem eTwinning, vyplňte dotazník zde do 18. prosince 2012.

Vybraní zájemci budou osloveni emailem