Vyzkoušejte si výuku budoucnosti s projektem iTEC!

Dům zahraničních služeb hledá pilotní základní a střední školy

pro evropský projekt iTEC

na období říjen – prosinec 2013.

iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom je velký evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Projekt řízený organizací European Schoolnet (www.eun.org) se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) plní funkci národního koordinátora projektu v České republice.

Na období říjen – prosinec 2013 hledáme učitele ze základních a středních škol, kteří by si chtěli vyzkoušet výuku ve třídě budoucnosti. . Pátý cyklus projektu iTEC je zaměřen na využití výukových videí ve školách.a jeho cílem je nastínit možné způsoby práce v různých vyučovacích předmětech s využitím informačních a komunikačních technologií. Je otevřen učitelům všech předmětů.  Učitelé vyučují podle připravených výukových scénářů, které akcentují samostatnou a tvořivou práci žáků, při níž se ve velké míře využívá ICT. Každý zapojený učitel vyzkouší ve své výuce jeden scénář budoucnosti.  Scénář přetvoří do své vlastní hodiny (či několika hodin), v níž zohlední věk a schopnosti svých žáků, výukové téma i technologie, které mají žáci ve škole a doma k dispozici. Scénář následně realizuje v dvou třídách.

Učitelům je poskytována po celou dobu metodická i technická podpora ze strany pracovníků DZS

Podrobné informace o projektu iTec v České republice naleznete na: www.dzs.cz/eun Evropský web projektu http://itec.eun.org , výstupy českých škol zapojených do projektu naleznete v sekci iTEC https://www.etwinning.cz/itec/.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktuje nás do 15. 9. 2013: lucie.laitlova@naep.cz

Těšíme se na spolupráci!