iTEC – Třída budoucnosti

http://itec.eun.org 

Cílem projektu je načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Odborníci vytváří výukové scénáře, které kladou důraz na zapojování informačních a komunikačních technologií do každodenní výuky ve všech předmětech. Využívají se v nich online aplikaci poskytované zdarma a běžně dostupné vybavení škol. Scénáře se ověřují ve více než 1000 evropských třídách ze 14 zemí a jsou zdarma k dispozici všem zájemcům. Projekt je koordinován organizací European Schoolnet a Dům zahraničních služeb má v projektu roli koordinátora českých škol.

O tomto blogu

Do projektu je každého půlroku zapojeno 7 českých škol a na těchto stránkách si můžete přečíst zkušenosti českých učitelů a jejich žáků.

Ke stažení: