ZŠ – Staviame mosty – Stavíme mosty

V projektu žáci nejprve zkoumali ve svých třídách a pak v mezinárodních skupinách možné konstrukce mostů. Prozkoumali mosty, které jsou v jejich okolí postavené, a věnovali se měření nosnosti mostů. Projekt byl založen na badatelském učení, které podporuje přirozenou zvídavost, podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, rozvíjí kritické myšlení a důležité dovednosti využitelné v dospělosti.

Autor projektu: Petra Boháčková, Základní škola Dr. E. Beneše, Praha

Věk zapojených žáků: 12 – 13 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Projekt podpořil kladný vztah žáků k přírodním vědám a technice. Při práci na projektu získali žáci dovednosti uplatnitelné v rámci celoživotního učení se. Získali také takzvané měkké dovednosti – práce ve skupině, komunikace, tvořivost, tím rozvíjeli dovednosti pro 21. století. Žáci nejvíc oceňovali to, že mohli komunikovat a spolupracovat se svými spolužáky ze Slovenska, že se naučili pracovat s ICT a že se naučili, jak jsou mosty konstruované.

Postup práce: V projektu si žáci sami kladli otázky a hledali na ně odpovědi, především v druhé části projektu, kde měli v mezinárodních skupinách navrhnout papírový most, který by měl co nejmenší hmotnost, ale zároveň co největší nosnost. Po skupinových diskuzích žáci sami své návrhy opravovali, aby finální modely mostů byly funkční. V této části žáci využili poznatků z první části projektu, kdy ve svých třídách zkoumali, jaké možné konstrukce mostů mohou existovat. K tomu využívali stavebnice Veselé mosty. Žáci rozvíjeli své konstrukční myšlení, učili se pracovat podle návodu. I tím se učili pochopit principy konstrukce mostů.

Spolupráce/inspirace: Učitelky, zapojené do projektu, spolu komunikovaly prostřednictvím emailů, skypu, chatu a v Twinspace.  Pokud jedna ze škol nemohla dodržet dohodnutý termín, vždy jsme se spojily a dohodly si jiný postup. Sdílely jsme i nápady, a pokud bylo třeba, jedna druhou jsme vedla i při zkoušení nových nástrojů, které jsme v projektu plánovaly využít. Žáci komunikovali především prostřednictví chatu, v prostředí, které umožňuje i vkládat soubory či obrázky.

Předměty: design a konstruování, fyzika, přírodní vědy, technologie

Využití ICT nástrojů: webové a softwarové  aplikace především na tabletech, vestavěné, nativní aplikace jako je fotoaparát a nástroje pro tvorbu videa a úpravu fotografií, Twinspace, Pasco

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/12090/home

http://www.zscakovice.cz/trida/7b/etwinningovy-projekt-stavime-mosty

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016