ZŠ – Učenie nás baví/Učení nás baví

Projekt  byl zaměřen na poznávání jazyka partnerské země, realizování zábavných společných hodin informatiky v partnerských školách, využívání on-line spolupráce, společných témat v tematických plánech obou škol, tvorbu společných dvojjazyčných dokumentů a publikování na webu.

Autor projektu: Miloslav Khas, Základní škola, Staňkov

Věk zapojených žáků: 11 – 12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Cílem projektu bylo oživit a zatraktivnit hodiny informatiky v obou partnerských školách. Zábavným způsobem jsme poznávali jazyk partnerské země, samotnou zemi a její přírodu. Rozvíjeli jsme tvořivost, kreativitu i ekologické a národní povědomí. Nedílnou součástí projektu byl rozvoj přátelství a spolupráce dětí a jejich práce na počítači a využívání moderních ICT.

Postup práce: Žáci plnili výzkumné či tvůrčí úkoly, pracovali s internetem a literaturou. Po vzájemném představení města, školy, žáků pomocí prezentací nebo videí jsme začali společně pracovat na různých tématech s podporou ICT. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na slovenské i české pohádky, představení vlastní země a blízkého okolí, na přírodu okolo nás. Jedna aktivita byla zaměřena na cizí jazyky. Mnohá témata aktivit si vymysleli žáci sami.  Žáci v projektu pracovali jednak jednotlivě, ale i v různých skupinách. Skupiny byly sestaveny podle úlohy, kterou měli splnit.

Spolupráce/inspirace: Komunikace mezi učiteli probíhala prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím e-mailu, telefonicky. Přípravu projektových aktivit jsme vždy projednali pomocí chatu,případně po telefonu. Pro žáky jsme připravili online vyučovací hodiny, jejichž prostřednictvím si domlouvali postupy, hodnotili aktivity, losovali partnery pro spolupráci. Žáci komunikovali prostřednictvím chatu v TwinSpace, prostřednictvím sociálních sítí, které si sami zvolili a vyměnili si adresy.Spolupráce mezi žáky obou škol probíhala při každé aktivitě. Byly to například dvojice, a to dvojice z téže školy, ale i dvojice, kde jeden žák byl z partnerské školy. Dále to byly skupiny žáků, které plnily dílčí úkoly a tím přispěli ke společnému úkolu. Skupiny byly také z jedné školy, ale i míchané.

Předměty: etika, informatika/ICT , mediální výchova , předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: padlet, Tagxedo, QR kódy, Google Docs,  internet, TwinSpace, Hangout, aplikace canva, Issue, answergarden, socrative, photo505, big hug labs, funny.pho.to

Výstupy projektu:

www.zshzdana.edupage.sk

https://issuu.com/alenapiova/docs/monster

https://issuu.com/alenapiova/docs/casopis_zvieratka

https://docs.google.com/forms/d/1KbxM7ddiwdWGb0OlKddXhJ0Jkehsf6ZtgmhrHRybK3w/viewform

https://issuu.com/alenapiova/docs/kalendar

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016