ZŠ – Seasons

Projekt se zabýval ročními obdobími, která v sobě skrývají různé příběhy, básně, legendy, jež jsou spojené s počasím, zvířaty, přírodou, rostlinami, ovocem, zeleninou, ale také s různými zvyky. Projekt byl realizován jako projekt eTwinning – Comenius a školy se tak během projektu i vzájemně setkávaly tváří v tvář.

Autor projektu: Barbora Hejtmánková, Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Věk zapojených žáků: 7-15 let

Partneři: Chorvatsko, Španělsko, Polsko, Turecko, Rumunsko, Litva

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo seznámit se s taji ročních období v rámci Evropy.

Postup práce: Žáci zkoumali jednotlivá roční období – jaro, léto, podzim, zima v jednotlivých zemích, studovali teplotu, zabývali se ročními obdobími v básničkách, ze kterých vytvořili video. Dalšími aktivitami bylo vytvoření hnízd pro ptáky, sázení stromů, skládání písně o ročních obdobích, žáci se také účastnili dne země, dne vody a další aktivity týkající se ekologie.

Spolupráce/inspirace: Na roční období nahlíželi z různých perspektiv a z pohledu různých předmětů – biologie, přírodověda, hudební a výtvarná výchova, IT, fyzika, chemie Školy se vzájemně navštěvovaly, jelikož to byl i Comenius projekt, takže byly umožněny mobility žáků.

Předměty: anglický jazyk, výtvarná výchova, biologie, environmentální výchova, zeměpis

Využití ICT nástrojů: PowerPoint, Word, Paint, FrontPage, Picassa, GoogleMap, YouTube, PhotoSnack, SlideShare, Glogster, Smilebox, Animoto, Kizoa

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97670/welcome

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015