ZŠ – The Seven Wonders of Our Region

Myšlenkou projektu bylo poznávat sedm divů rodného kraje, za kraj bylo považováno území v okruhu 25 – 30 km od školy, kterou žáci navštěvují. Projekt byl realizován jako projekt eTwinning – Comenius a školy se tak během projektu i vzájemně setkávaly tváří v tvář.

Autor projektu: Pavel Vrtěl, Základní škola a mateřská škola Sivice

Věk zapojených žáků: 7-14 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Řecko, Spojené království, Turecko, Polsko, Svatý Vincenc a Grenadiny

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem bylo poznávat další kraje partnerských zemí a tak stírat hranice krajů, států a vnímat Evropu a evropské společenství jako svůj domov. Díky projektu si žáci uvědomili, že Evropa se stává pro nás domovem bez jazykové bariéry, s bohatou historií s krásnou přírodou a pracovními příležitostmi. Je to místo, kde možné za pár roků najde kdokoliv z nás místo pro život a nový domov. Dalším cílem bylo poznávat podobnosti a odlišnosti našich krajů, poznávat lidi, jejich způsob života ve škole i mimo ní, pochopit, že v samotné podstatě jsme stejní, i když se zdá, že jsme jiní. Společná řeč je cesta, která nás může spojovat a právě proto byl projekt postavený i na podpoře povědomí o potřebě výuky cizích jazyků.

Postup práce: Žáci hledali: 1. div: Nejvyšší položené místo, 2. div: Nejchutnější tradiční jídlo, 3. div: Nejzajímavější tradiční řemeslo, 4. div: Nejatraktivnější místo, 5. div: Nejzdravější místo, 6. div: Nejzajímavější osobnost kraje, 7. Div: Nejzajímavější historické místo svého kraje. Úlohou žáků bylo zjistit dostupné informace, případně místo navštívit, zhotovit další dokumentaci, získat informace a zpracovat je v podobě plakátu, PowerPointové prezentace, jiné tvořivé práce a odprezentovat spolužákům. Po nasbírání kandidátů na div proběhlo žákovské hlasování a vybral se vítězný div.

Předměty: cizí jazyky, zeměpis, geologie, dějepis,

Využití ICT nástrojů: Scribd, SlideShare, vimeo, blog, padlet, smilebox, kizoa

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p88451/welcome

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015