ZŠ – Life Snaps

Součástí projektu  Life Snaps je sedm různých aktivit, které jsou propojené s fotografováním (jak již sám název napovídá) a s různými pro děti novými aplikacemi a možnostmi využití informačních a komunikačních technologií nejen v průběhu trvání projektu.

Autor projektu: Marcela Žajdlíková, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov, Marcela Hubáčková, ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hradiště

Věk zapojených žáků: 12-15 let

Partneři: Řecko, Arménie, Turecko, Polsko, Estonsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo naučit se pracovat s fotografií a dozvědět se něco o ostatních zemích zajímavým způsobem pomocí moderních aplikací.

Postup práce:  Žáci dostávali každé tři týdny nové téma, které zpracovávali pomocí fotografií. Témata byla – Já a moje koníčky, Nakupování, Vánoce, Sport, Škola, Jaro/Velikonoce, Jídlo, Moje město. Prvním úkolem bylo seznámení se s ostatními účastníky projektu. Pro učitele i žáky byl vytvořen Padlet, kam každý vložil svou fotografii a představil se ostatním. Další aktivitou bylo tvoření vánočních přání ze svých vlastních fotografií. Žáci se také naučili jednoduchou animaci pomocí fotografií. V animacích si navzájem představili svou zemi. V úkolu School Life žáci vytvářeli komiks. Pro tento úkol využili Comic Life. Žáci vymysleli příběh ze školního prostředí a následně nafotili fotografie vhodné pro svůj příběh. Bubliny v komiksu nechali prázdné pro doplnění druhou školou. V následujícím úkolu se žáci navzájem kontaktovali a měli o sobě vytvořit prezentaci s fotografiemi. Také proběhla malá soutěž o nejlepší logo projektu. Pro evaluaci projektu opět využili společného Padletu.

Spolupráce/inspirace: Projekt byl motivací k dalšímu studiu anglického jazyka, žáci se naučili společně pracovat na úkolech a úspěšně dokončovat zadané úkoly. Projekt zahrnoval i zemi eTwinningPlus.

Předměty: výtvarná výchova, drama, cizí jazyky, ICT

Využití ICT nástrojů: SlideShare, Windows Movie Maker, Befunky, Picasa, WordPress, Doodle, Voki, Padlet

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99622/welcome

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015